Műszaki szakoktató

Műszaki szakoktató alapképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2017. szeptember 1-től kezdőknek) 

Műszaki szakoktató alapképzés tájékoztatófüzet


Tantervi összefoglaló táblázat

 

Tantárgyak megnevezése ZV Típus Jelleg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. félév
Matematika A0 K TA 3/3/0/f/6
Fizika K TA 6/0/0/v/7
Filozófia K GH 2/0/0/v/3
Biológia alapjai K TA 2/0/0/f/3
Pedagógia alapjai K SZP 2/2/0/v/4
Informatika a pedagógiában K SZM 1/1/0/f/2
Pszichológia K SZP 1/1/0/v/3
Kommunikáció K GH 1/1/0/f/2
Összes félévi (óra/v/f/kredit)       26/4v/4f/30
2. félév
Matematika A1 K TA 4/2/0/v/6
Fizika labor K TA 0/0/2/f/2
Szociológia K GH 2/0/0/v/3
Műszaki kémia K TA 2/0/0/v/3
Pedagógiai pszichológia K SZP 2/1/0/v/4
Szakrajz és ábrázolástechnika K SZM 3/4//0/f/7
Szab. Vál. 1. csoport V (GH) 2/0/0/f/2

 

Szab. Vál. 2. csoport V (SZP) 2/0/0/f/2
Összes félévi (óra/v/f/kredit)         26/4v/4f/29
3. félév
Matematika A2 K TA 4/2/0/v/6
Műszaki mechanika K TA 2/0/0/v/3
Mikro-makrogazdaságtan K GH 4/0/0/v/4
Matematikai statisztika alapjai K TA 2/0/0/f/2
Neveléstan ZV K SZP 3/0/0/v/4
Környezetgazdaságtan K SZM 2/0/0/f/3
Pedagógiai gyakorlat 1. KV SZP 0/3/0/f/3
Anyagszerkezettan K TA 2/0/0/f/3
Szab. Vál. 3. csoport V (SZM) 2/0/0/f/2
Összes félévi (óra/v/f/kredit)           26/4v/5f/30
4. félév
Üzemtani mérések K SZM 0/0/3/f/3
CAD alapjai K SZM 1/0/2/f/4
Munkavédelem- ergonómia K SZM 2/2/0/v/5
Mérnöki alapismeretek K SZM 4/2/0/v/6
Oktatáselmélet  ZV K SZM 3/2/0/v/5
Minőségmenedzsment K SZM 4/0/0/f/5
Technika- és szakmatörténet   K SZM       2/1/0/f/3
Összes (óra/v/f/kredit)             28/ 3v/4f/31

 

 

 

 

 

5. félév
Szakmai nyelvművelés K GH 1/1/0/v/3
Elektronika K SZM 2/2/0/v/4
Termelésmenedzsment K SZM 4/0/0/f/5
Alkalmazott didaktika K SZP 2/2/0/v/5
Pedagógiai gyakorlat 2. KV SZP 0/4/0/f/5
Szakmai differenciálás 1.* K SZDM    2/2/0/v/4
Szab. Vál. 4. csoport. V SZDP 2/0/0/f/2
Szab. Vál. 5. csoport V SZDM 2/0/0//f/2
Összes félévi (óra/v/f/kredit)               26/4v/4f/30
6. félév
Logisztikai rendszerek és üzemszervezés K SZM 2/0/0/f/4
Menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan K SZM 4/0/0/f/4
Oktatásmódszertan 1.* ZV KV SZDP 1/1/0/v/3
Oktatástechnológia * KV

 

SZDP 2/1/0/f/4
Szakmai differenciálás 2. * KV SZDM 3/2/0/v/5
Szakmai differenciálás 3. * KV SZDM 3/2/0/v/5
Szakmai differenciálás 4. * KV

 

SZDM 3/2/0/v/5
Összes félévi (óra/v/f/kredit)                 26/4v/3f/30
7. félév
Oktatásmódszertan 2. * ZV KV SZDP   1/2//0/v/3
Felnőttképzés * K SZDP   2/1/0/v/4
Tanítási gyakorlat * KV SZDP   0/3/0/f/3
Szakmai differenciálás 5. * ZV KV

 

SZDM   3/2/0/v/5
Szakdolgozat *   KV               2/10/0/f/15
Összes félévi (óra/v/f/kredit)                   17/3v/2/f/30
Kritériumtárgy
Szakmai gyakorlat KR 12 hét

 

Idegen nyelv                                               V 0/4/0/f/0 0/4/0/f/0 0/4/0/f/0 0/4/0/f/0 0/4/0/f/0
Összes óra*   175
Összes kreditpontszám                   210
Vizsgaszám   26v/26f

*Az idegen nyelvi órák nélkül.