Ösztöndíj

BME GTK 400+ Ösztöndíj Program – Ne hagyd ki!400logo

A BME GTK az egyetemi tanulmányaikat 2016-ban kezdők számára (illetve várhatóan kibővítve a 2017-ben kezdőkre is) egyedülálló nagyságrendű ösztöndíjprogramot hirdet alapszakjaira a 400 pont feletti felvételi pontszámú önköltséges és a 460 pont feletti felvételi pontszámú állami ösztöndíjas hallgatói számára. Az Ösztöndíj Programhoz a későbbi félévekben csatlakozhatnak a felvételi követelményeket nem teljesítő, valamint a BME GTK jelenlegi hallgatói is.

Egyetemi tanulmányok havi 20 ezerért? – Hogyan lehetséges ez?

Kezdjük az anyagiakkal! A BME-n az önköltség („tandíj”) nem egy állandó, kerek összeg, hanem az adott félévben éppen felvett tantárgyak (kreditek) számától is függ, azaz fix és kreditszámarányos díjrészekre bomlik. Mivel egy-egy félévben átlagosan 30 kreditet kell teljesíteni a diploma képzési idő alatti megszerzéséhez, így az önköltséget is félévenként 30 kreditre vetítve szokás megadni. Ezek a GTK esetében következők:

 • gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon 300 ezer Ft (120 ezer Ft fix díj és 180 ezer Ft 30 kredit után);
 • műszaki menedzser alapszakon 325 ezer Ft (145 ezer Ft fix díj és 180 ezer Ft 30 kredit után);
 • kommunikáció és médiatudomány alapszakon 200 ezer Ft (20 ezer Ft fix díj és 180 ezer Ft 30 kredit után).

A BME GTK 400+ Ösztöndíj Program kialakításánál az volt az alapcél, hogy a tipikusan önköltséges szakok önköltségi terhei a tanulmányi követelményeken túlmenően többet és jól teljesítő hallgatók esetében jelentősen csökkenhessenek. Az ehhez szükséges ösztöndíjösszeg a (BME-n és tantárgyanként csak egyszer) felvett kreditek (félévenként maximum 36 kredit) szerinti díjrész alapján számított – a program során összesen legfeljebb a tanterv szerinti (180 vagy 210) kredit erejéig. Az arra jogosultságot szerző hallgatók esetén tehát:

 • gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon az ösztöndíj kreditenként 6 ezer Ft, azaz félévenként átlagosan 180 ezer Ft lehet, így az önköltségi teher félévente 120 ezer Ft-ra csökkenthető;
 • műszaki menedzser alapszakon az ösztöndíj kreditenként 6 ezer Ft, azaz félévenként átlagosan 180 ezer Ft lehet, így az önköltségi teher félévente 145 ezer Ft-ra mérséklődhet;
 • kommunikáció és médiatudomány alapszakon az ösztöndíj kreditenként 2667 Ft, azaz félévenként átlagosan 80 ezer Ft lehet, így az önköltségi teher félévente 120 ezer Ft-ra csökkenhet.

Hogy lesz havi 20?

A BME GTK 400+ Ösztöndíj Program a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a műszaki menedzser, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakok hallgatóinak szól: az állami ösztöndíjas hallgatók esetén a legkiválóbbaknak „többlet” ösztöndíjként, az önköltséges hallgatók esetén főként az önköltség terheinek enyhítéséhez.

Az ösztöndíj az arra jogosult hallgatóknak félévenként 180 ezer Ft körüli (a kommunikáció és médiatudomány alapképzésen 80 ezer Ft körüli), azaz az önköltséges hallgatók esetén a féléves önköltség terheit általában 120 ezer Ft-ra (a műszaki menedzser szakon 145 ezer Ft-ra), azaz havi mintegy 20 ezer Ft-ra (a műszaki menedzser szakon 24 ezer Ft-ra) mérsékli.

Az államilag támogatott hallgatók esetén a fentebb vázoltak szerint kalkulált ösztöndíj az állami ösztöndíjas hallgatóknak fizetett összegek feletti plusz ösztöndíjat jelentenek.

Az Ösztöndíj Programban figyelembe vett kreditek (összesen a tanterv szerinti kredit, azaz 210 kredit, a kommunikáció és médiatudomány alapszaknál 180 kredit):

 • Kötelező tárgyak kreditjei
 • Kötelezően választható tárgyak minimális összes kreditje
 • Széleslátókör tantárgycsoportból 12 kredit

 

Ki kaphat ösztöndíjat?

Ösztöndíj félévről félévre igényelhető, az előre rögzített feltételek teljesítésével. A részletes feltételek a www.gtk.bme.hu weboldalon olvashatók, alább csak egy áttekintő bemutatás következik.

Általános követelmények

 • Az addigi tanulmányok során legfeljebb csak két passzív félév és a mintatanterv szerinti aktív féléves haladás
 • Kiemelkedő felvételi és/vagy tanulmányi teljesítmény
 • Ösztöndíj aktuális félévére – a megadott tantárgyi körből – 24-36 felvett kredit

Felvételi és érettségi eredményekkel kapcsolatos követelmények

 • Állami ösztöndíjas esetén legalább 460 pont, önköltséges felvétel esetén legalább 400 pont felvételi eredmény.
 • Felsőfokú angol nyelvvizsga; vagy középfokú angol nyelvvizsga és 75% feletti közép- vagy 55% feletti emeltszintű matematika/fizika érettségi.

Angol nyelvismerettel és nyelvoktatási eredményekkel kapcsolatos követelmények

 • Felvételkor legalább középfokú nyelvvizsga
 • Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga a 3. félévig
 • English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tantárgy (2. félév)
 • English for Business and Communication I. és II. szaknyelvi kurzus (4-5. félév)
 • 4-5 tantárgy angol nyelvű teljesítése

Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel kapcsolatos követelmények

 • Az adott félévig a kötelező és kötelezően választható tantárgyak kreditjeinek legalább 80%-os teljesítése és legfeljebb 10 kredit elmaradással
 • Az előző pont tantárgyaiból önköltséges hallgatóknak legalább 3,00, állami ösztöndíjas hallgatóknak legalább 4,00 tanulmányi átlag
 • Az ösztöndíj program Széleslátókör tantárgycsoportjából legalább 12 kredit teljesítése

Tudományos és/vagy hallgatói közéleti szerepvállalásra vonatkozó követelmények

 • Kari Tudományos Diákköri Konferencia, vagy
 • Legalább egy féléven keresztül aktív kari szakkollégiumi tagság, vagy

Legalább egy féléven keresztül aktív tagja a kari Hallgatói Képviseletnek, kari Mentorgárdának, kari Instruktorcsoportnak, a kari HK Rendezvényszervező Csoportjának vagy a BME Hallgatói Külügyi Testület alszervezetei valamelyikének.


BME GTK 400+ Ösztöndíj Program 2017 ősz – Részletes feltételek

BME GTK 400+ Ösztöndíj Program 2017 ősz lebonyolítási rendje – Dékáni utasítás


BME GTK 400+ Ösztöndíj Program 2017 tavasz lebonyolítási rendje – Dékáni utasítás

BME GTK adatlap 2017 tavasz 2017.02.03

BME GTK 400+ Ösztöndíj Program részletes feltételei (2016 őszén kezdett hallgató számára) 2017.02.01

BME GTK 400+ Ösztöndíj Program részletes feltételei (2016 ősz előtt kezdett hallgatók számára) 2017.02.01.

BME GTK 400+ Ösztöndíj Program szerződés minta 2017 tavasz 2017.02.01.

400+ Ösztöndíj Program szerződés minta 2016.10.03.

BME GTK 400+ Ösztöndíj Program 2016 lebonyolítási rendje – Dékáni utasítás