Ülésezett a Kari Tanács

A március 1-jén 14 órakor kezdődött Kari Tanács ülését Margitay Tihamér mb. dékán nyitotta meg, Öt napirendi pont tárgyalására került sor, melyek közül az első a Kari Kutatási Díjra vonatkozó szabályok módosítása volt Láng Benedek tudományos és nemzetközi dékánhelyettes előterjesztésében. A díjat 2004. december 8-án alapította a GTK Kari Tanácsa: célja a hazai és nemzetközi színvonalnak és minősítési szempontoknak egyaránt megfelelő kutatói munka elismerése és ösztönzése volt. Több mint egy évtizede két kategóriában kerül kiosztásra: az egyikbe a tanársegédek, adjunktusok, tudományos segédmunkatársak, tudományos munkatársak, a másikba az egyetemi docensek, egyetemi tanárok, kutatóprofesszorok és tudományos főmunkatársak tartoznak. A szabályzat egy fontos kérdésben módosult: ezentúl a díj a GTK honlapján kerül majd meghirdetésre, s e közvetlen felhívás alapján maguk az érintettek döntsék el, hogy élni kívánnak-e a lehetőséggel.

A keresztféléves felvételi eredményekről Németh Edit oktatási dékánhelyettes tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy mindkét meghirdetett szakunkra ebben a félévben is sok hallgató érkezett más karokról is. Műszaki menedzser szakra állami ösztöndíjas helyre 118 jelentkezőből 39-et vettünk fel (76-os ponthatár mellett), önköltséges finanszírozási formában pedig 15 jelentkezőből 1 főt (97-es ponthatár mellett). Regionális és környezetgazdaságtan szakunkra 35-en jelentkeztek, köztük 14-en első helyen: 75 pontos ponthatár mellett 14-en nyertek felvételt. A szeptemberi felvételi eljárásra a jelentkezés lezárult, ám erről még nem rendelkezünk adatokkal. Ugyancsak Németh Edit számolt be 400+ ösztöndíj programunk állásáról is. Alapszakjainkon az őszi félévben 225 hallgatónk vett részt a programban. E félévben kicsit kevesebb pályázat érkezett: 167-en jelentkeztek, köztük 15 korábban még nem vett részt a programban. Jelenleg még folyik a pályázatok elbírálása – idáig (különböző hiányosságok miatt) hat jelentkezőt kellett elutasítaniuk.

Negyedik napirendi pontként Láng Benedek az angol nyelvű képzésről beszélt. Elmondta, hogy az immár második félévbe lépett képzési rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket: nemcsak a 400+ ösztöndíjprogramban érintett hallgatók vesznek fel szívesen angol nyelven hallgatható kurzusokat, de azok népszerűvé váltak minden szak hallgatói számára. Kezdetben voltak félelmek, és megoldandó problémák: a hallgatók tartottak attól, hogy nehezebb lesz a tárgyakat angol nyelven teljesíteni, és a szükséges tananyagok sem fognak kellő időben rendelkezésre állni. E félelmek alaptalannak bizonyultak: minden tárgyhoz rendelkezésre állnak a szükséges segédletek, a tananyag és rendben elindult minden meghirdetett kurzus, idén tavaszal a Vállalatgazdaságtan II, Közgazdaságtan II, Környezetgazdaságtan, Szociológia tárgyakkal kiegészülve.

IMG_0162

2017 őszén újabb tárgyakkal bővül az angolul hallgatható kurzusok listája: Minőségmenedzsment alapjai, Vállalati pénzügyek alapjai, Gazdaságpolitika, Filozófia. Ahogy a 400+ program második évébe lép, várható, hogy az angol nyelvű kurzusok hallgatói létszáma tovább növekszik. Láng Benedek hangsúlyozta, hogy az idegen nyelvű képzés megszervezése minden kar számára kihívás, nem egyszerű ugyanis megfelelni a méretgazdaságosság és a magas oktatási színvonal kettős követelményének (azaz nem egyszerű biztosítani, hogy angolul jól beszélő, elhivatott, és stabil finanszírozású hallgatók megfelelő mennyiségben üljenek az órákon), véleménye szerint azonban a GTK-n bevezetett rendszer hatékonyan oldja meg a nemzetköziesedés feladatát.

Utolsó napirendi pontként Margitay Tihamér a 2017 évi őszi egyetemi docensi álláshelyekre beérkezett javaslatokat ismertette: két tanszék kívánt élni a lehetőséggel.

Az „egyéb” napirendi pontok között szó volt létesítményi problémákról (az F14-es terem immár állandósult elektromos áram- és vetítő gondjairól, melyekre sokszoros jelzéseink nyomán sem tudott az üzemeltető idáig orvoslást találni – itt a Kar kénytelen lesz a kancellária segítségét kérni). Németh Edit adott tájékoztatást arról, hogy a tegnap lezárult dékáni pályázatra Koltai Tamás és Margitay Tihamér kollégáink nyújtottak be jelentkezést. Ezek megismerésére most 30 nap áll rendelkezésre – a két pályázat a belső levelező rendszeren kerül majd a Kari Tanács tagjai részére megküldésre. Végül Margitay Tihamér mondott köszönetet azoknak hallgatóknak, akik a nagyon sikeres és színvonalas, múlt heti Business & Technology konferenciát megszervezték.