Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében ösztöndíjpályázatot hirdet a fiatal hazai kutatók és alkotóművészek támogatására.

A program célja, hogy minden tudományos és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást és pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló fiatal kutatók és alkotók munkáját.

 

A pályázók köre:

Az ÚNKP ösztöndíjpályázatai olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzéseiben, mesterképzéseiben vagy doktori képzéseiben részt vevő hallgatókat, doktorjelölteket és 40 év alatti oktatókat-kutatókat támogatnak, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, illetve abban kiváló teljesítményt nyújtanak.

Az idei évtől az egyéni pályázókon kívül kutatócsoportok jelentkezését is várjuk, melyek a BME Kiválósági Kutatócsoport Program keretében végezhetik majd munkájukat.

 
Az ösztöndíj időtartama: 5 vagy 10 hónap

 

Elnyerhető ösztöndíj mértéke:

  • Alapképzésben részt vevő hallgató: 75.000 Ft/hó/fő
  • Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés: 100.000 Ft/hó/fő
  • Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000 Ft/hó/fő
  • Doktori képzésben részt vevő másod- és harmadéves hallgató: 150.000 Ft/hó/fő
  • Doktorjelölt: 250.000 Ft/hó/fő
  • Posztdoktor I.*: 300.000 Ft/hó/fő
  • Posztdoktor II.**: 350.000 Ft/hó/fő

 

*Posztdoktor I.: 4 éven belül PhD-fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.
**Posztdoktor II.: 4 éven túl PhD-fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

 

Benyújtási határidő, benyújtás módja

A pályázatokat a minisztériumi kiírás alapján 2017. június 6-ig kell benyújtani. Fontos, hogy a pályázók az EMMI pályázati felhívásán kívül figyelmesen tájékozódjanak a BME vonatkozó rektori és kancellári utasításairól is és pályázatukat a BME pályázati oldalára is töltsék fel!

 

További információ, a pályázati dokumentáció elérhetősége

Az ÚNKP pályázattal kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetőek el:

http://www.bme.hu/unkp_2017

BME pályázati weboldala, amelyre regisztrációt követően a pályázati anyagokat fel kell tölteni:

https://unkp.bme.hu/palyazat

További információt a kari ÚNKP koordinátortól lehet kérni: Verebics Ilka, verebicsi@gtdh.bme.hu