Kar vezetése

Dr. Lógó Emma
oktatási dékánhelyettes

Dr. Bodor Mónika
gazdasági dékánhelyettes

Dr. Zilahy Gyula
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Molnár György
minőségügyi dékánhelyettes

Vargáné Édes Emőke
Dékáni Hivatal hivatalvezető
telefon: (1) 463-3591
e-mail: edesemo@gtdh.bme.hu