Kar vezetése

Dr. Koltai Tamás
dékán

Q.A. II. 206.

Dr. Lógó Emma
oktatási dékánhelyettes

Q.A. II. 205.

 

Dr. Zilahy Gyula
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Q.A. II. 205.

 

 

Vargáné Édes Emőke
Dékáni Hivatal hivatalvezető

Q. A. II. 209.
telefon: (1) 463-3591
e-mail: edesemo@gtdh.bme.hu