Kar vezetése

Dr. Lógó Emma
oktatási dékánhelyettes

Dr. Bodor Mónika
gazdasági dékánhelyettes

Dr. Zilahy Gyula
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Molnár György
minőségügyi dékánhelyettes