Tudományos Előmeneteli Kézikönyv

A Tudományos Előmeneteli Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) célja, hogy egységes szerkezetű, jól áttekinthető dokumentumban foglalja össze azt a komplex szempont- és követelmény-rendszert, amelyet a GTK oktató-kutató munkatársainak szakmai előmenetelük során szem előtt kell tartaniuk.

Az egyetemi tudományos karrier legfőbb állomásainak (1. egyetemi tanársegéd; 2. PhD; 3. adjunktus; 4. docens; 5. habilitáció; 6. egyetemi tanár; 7. kari kutatási díj – junior és szenior kategória) elvárás-rendszerét pillanatnyilag számos, egymással csak részben konzisztens dokumentum szabályozza. A Kézikönyv követi az egyetemi és a kari szabályzatokat, használata megkönnyíti a tájékozódást, ugyanakkor minden esetben az eredeti, itt csak idézett dokumentum képezi az adott eljárás pontos jogalapját.

A Kézikönyvet a GTK Kari Tanácsa fogadja el, illetve módosítja. Érdemi módosítási lehetősége természetesen csak azoknál a pontoknál van, amelyek (részben vagy egészben) kari hatáskörben szabályozhatók, azaz pillanatnyilag a „Kari Kutatási Díj” szabályzata és a „Docensi kinevezés GTK minimum követelményei” esetében. A GTK kari szabályozásán kívül eső szabályokat a Kézikönyv tájékoztatásul, kivonatos formában idézi, fenntartva, hogy az aktuális Kézikönyv változat nem teljesen vagy nem pontosan felel meg az eredeti dokumentumnak, azonban a főbb sarokpontokat részletesebben is tartalmazza.

A művészeti és műszaki alkotásokra vonatkozó szabályozásokra a Kézikönyv nem tér ki.