Hazai partnerek

A Kar tanszékeinek a karon és az egyetemen belüli belső kapcsolatai az oktatási feladatok következtében igen kiterjedtek, amelyek szakmaiságát és tudományos jellegét az elmúlt időszak közös pályázatai, projektjei tovább erősítettek. Az ezekben a projektekben szerzett tapasztalatok, elért eredmények hozzájárultak a Kar oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztéséhez. A Kar elkötelezett célja a BME oktatói tevékenységének minőségi javítása, melyhez szakmai támogatást kínál például a már korábban elindította BME MPT a „Képzők képzése” kurzus nagymértékben hozzájárult a tanítási gyakorlatok kölcsönös megismeréséhez, összehasonlításához és az egyetemen belüli kapcsolatrendszer erősítéséhez.

A Kar tanszékei a kiterjedt szakmai kapcsolatai révén szervezik és támogatják alap- és mesterszakon a szakmai gyakorlatokat, projektfeladatokat, szakdolgozatokat és diplomamunkákat, amelyek a hallgatók későbbi elhelyezkedését segítik. Továbbá a kar aktív Alumni rendszert tart fent, végzett hallgatóit is bevonja a szakmai gyakorlati helyek ajánlásába, projektfeladatok, szakdolgozatok támogatásába.

A kar oktató-kutató munkáját számos hazai és nemzetközi külső kapcsolat is jellemzi. Több hazai egyetemmel ápol szoros szakmai kapcsolatot. A Kar professzorai tagjai más hazai egyetem habilitációs és doktori bizottságának. Az ezeken a csatornákon szerzett tapasztalatok a Ph.D. képzés fejlesztéséhez szolgáltatnak alapot. A minősített oktatók rendszeresen vesznek részt más karok és egyetemek doktori iskolái által szervezett doktori védések bizottságaiban bírálóként, illetve bizottsági tagként. Az itt szerzett tapasztalatok a kari és a tanszéki kutatómunkák alakításában játszanak szerepet.