Kutatóegyetemi (TÁMOP) projektek

A GTK szempontjából meghatározó, hogy az 5 nyertes kutatóegyetem közül gyakorlatilag egyedül a BME pályázott a teljes szervezetével. Mindez azt jelenti, hogy a BME a GTK-val, annak eredményeivel, tudományos potenciáljával együtt nyerte el a kutatóegyetem minősítést. A legfontosabb eredmény a GTK kutatási potenciáljának megismertetése és egyértelmű elfogatatása a kiemelt kutatási területeket gondozó „műszaki karokkal”.

A műszaki karok által vezetett kiemelt 5 kutatási terület mindegyikében aktív részt vállaltak a szakterületekben érintett tanszékeink. A JKL (járműtechnika, közlekedés és logisztika) terület két projektjében a beszállítók fejlesztésével kapcsolatos kutatásban a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, a FE (Fenntartható energetika) KKT-ban a Pénzügyek Tanszék az energetikai beruházás-értékelési módszertan területén végzett kutatásokat, az Üzleti Jog Tanszék az IKT (Intelligens környezet és e-technológiák) területen az adatvédelem nemzetközi szabályozási modelljei, a versenyjog, az üzleti kommunikáció normatív keretei, e-kereskedelem, a szellemi tulajdon jogvédelme az információs társadalomban. kérdéseivel foglalkozott. A Környezetgazdaságtan Tanszék a BEK (Biotechnológia, egészség és környezetvédelem) KKT-hoz kapcsolódva két témát gondozott: fenntarthatóság/fenntartható fejlődés és klímavédelem – globális éghajlatváltozás, a Szociológia és Kommunikáció Tanszék az FE (Fenntartható energetika) területen hallgatók részvételével csatlakozott a Solar Decathlon nemzetközi építészeti diákverseny magyar csapatához. Az IKT (Intelligens környezet és e-technológiák) területen pedig interfészekkel, navigációs technikákkal, valamint a kulturális iparágak és fogyasztói közösségek viszonyával foglalkozott. A GTK által gondozott horizontális programot: a K+F+I minőségbiztosítása a felsőoktatásban sikeresnek ítéljük.

A program az intézményen kívüli szereplők számára ismételten felhívta a figyelmet a karok, tanszékek, valamint a vállalati, gazdasági kapcsolatok erősítésére, amely nem csak a K+F+I feladatok ellátásában, hanem az oktatás szempontjából is alapvető fontosságú.