Nemzetközi tevékenység

A BME GTK jellegéből adódóan széleskörű, multidiszciplináris és kiterjedt hazai és nemzetközi tudományos, kutató- és oktatómunkában vesz részt. Több mint félszáz nemzetközi szakmai szervezetben és intézményben van szervezeti, illetve egyéni tagsága és több kolléga egyes bizottságokban vezető tisztséget is betölt.

A GTK nemzetközi projektjei között szerepelt az utóbbi években több EU FP6-os, FP7-es, ESPON, Central Europe, IEE, EIA, Interreg, Gruntvig, Leonardo, Socrates, Erasmus és ENSZ/ UNDP projekt is. A hazai pályázatokban is aktív volt a kar, NKTH, OTKA és nem utolsó sorban a TÁMOP különböző alprogramjaiban (3.1.1., 4.1.1.,4.1.3.,, 4.2.1., 4.2.2. stb.). Ez utóbbi keretében lehetőség nyílt tanszék illetve karközi tudományos és kutatói együttműködések kialakítására, konferenciák szervezésre, mint például a klímavédelem, globális éghajlatváltozás, fenntartható fejlődés, fenntartható energetika területén. A horizontális programjaink közül, az egyre jelentősebb TÁMOP-források rendelkezésre állása által a „Képzők képzése” tematikákhoz kapcsolódó kezdeményezéseink is igen figyelemre méltóak jelentősek.

A projektek, pályázatok keretében megvalósult konferenciák és publikációk, diplomamunkák és disszertációk mellett új oktatási módszertanok, tananyagok (digitális tananyagok) fejlesztése is történt, amely hozzájárul az oktatói tevékenység minőségi javulásához. A karon több önállóan művelt kutatás folyik, kutató csoportok keretében, amelyek a fiatal kutatók tudományos szakmai előre menetelét serkentik.

A karon futó pályázatok részletes adatai a GTK Nemzetközi Kataszterben találhatók meg.

kutatasok_szama

GTK nemzetközi kataszter

GTK Nemzetközi Kataszter 2014

Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésében az Idegennyelvi Központ is kiemelkedő szerepet vállal, első sorban a szakfordító- és tolmácsképzés területén, amely különböző európai uniós intézményekkel való szoros együttműködésben valósul meg.

A nemzetközi kapcsolatok a mesterképzési programokhoz kapcsolódó, évenként két alkalommal megszervezett egyhetes intenzív kurzusok meghatározó eleme is. Ennek keretében alkalmanként 4-5 külföldi, döntően az USA-ból érkező előadó tart előadásokat. E kapcsolatok hozzájárulnak a mesterprogramok színvonalas lebonyolításához, valamint az oktatási tananyagok fejlesztéséhez.

Az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) az európai műszaki menedzserek szervezete, amelynek európai elnökét is karunk adja. 1990-ben azzal a céllal alakult, hogy elősegítse a kontinens műszaki menedzser hallgatói és ipari intézményei közötti kommunikációt és együttműködést. Ma az ESTIEM egy egész Európára kiterjedő intézmény, amely 65 helyi képviseletén keresztül 25 ország 45 ezer hallgatóját egyesíti. Nemzetközi konferenciák, diákcserék, esettanulmány-versenyek és szemináriumok szervezésével teszik az ESTIEM-et egyedivé: nemcsak széleskörű tapasztalatok fórumává, de egy olyan országokat összekötő vállalkozássá is, ahol az újító szellemiség a folyamatos szervezeti fejlődés kulcsa. Tiszteletben tartják egymás kulturális hátterét, és igyekeznek tanulni a különbözőségekből – erre a biztos alapra építik azokat a határokon átívelő kapcsolatokat, amik a szervezetet működtetik. A szervezet gondozásában kerül megszervezésre a TIME esettanulmányi verseny, ahol az elmúlt években karunk hallgatói szép eredményeket értek el.