Szakmai események, műhelymunkák, konferenciák

A 2009-13 közötti időszakban mennyiségben és minőségben is jelentős szakmai rendezvények, konferenciák, műhelyviták házigazdája volt a GTK. A már fent említett, évente frissített Tudományos és Nemzetközi kataszter részletesen számot ad a különböző hazai és nemzetközi kutatási programok, projektek keretében megrendezett eseményekről.

Az Alkalmazott Pszichológia és Pedagógia Intézet keretében a Műszaki Pedagógia Tanszék a vizsgált időszakban párhuzamosan több hazai és nemzetközi konferencia szervezését, megrendezését vállalta fel. Mindezek hatására a tanszék disszeminációs tevékenysége is eredményesebbé vált. Továbbá a Képi Tanulás Műhelye projekt (Visual Learning Lab) is interdiszciplináris, széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, tudományos jelentősége elismert: a kutatás, oktatás és kultúra egyik meghatározó jelenkori paradigmaváltásával, a szövegalapú gondolkodás és kommunikáció képi kiegészülésének jelenségével foglalkozik. Célzottan törekszünk a nemzetközi mérnökképzési és általánosabban a nemzetközi felsőoktatási világ megszólítására, a projekt a nemzetközivé válás szempontjából is jelentős.

A Közgazdaságtudományi Intézet keretében a tehetség-gondozásra, valamint a szakmai utánpótlás nevelésére a Közgazdaságtan Tanszék létrehozta a „Kutatóműhely” rendezvénysorozatot, amelynek keretében a tanszék kollégái a hallgatók számára érthető módon beszélnek aktuális kutatásaikról, illetve a hallgatók készülő TDK-dolgozatait, ezek egyes részeit mutatják be. A sikeres rendezvénysorozatba a tanszék a jövőben jobban bevonja a társtanszék munkatársait és hallgatóit is a munkába.

Az Üzleti Tudományok Intézeten belül a Pénzügyek Tanszék 2013-ban sikeres, a „jövőnek” szóló kerekasztal beszélgetést szervezett és egyben egy 2063-ban felbontandó, a Q épület falában ünnepélyes körülmények között – az előadásokat is tartalmazó időkapszulát helyezett el. Az elkövetkező periódusban erősíteni szeretnék, hogy szervezőként is megjelenjenek a nemzetközi részvételű konferenciaszervezési piacon, ezzel is erősítve a tanszék nemzetközi tudományos beágyazottságát.

Az Idegennyelvi Központ a „Közösségi tolmácsolás” fogalmának és tartalmának megismertetése céljából 2013 februárjában nagy sikerű érzékenyítő előadást szervezett a Központ, ahol a Magyar Helsinki Bizottság, az ENSZ Menekültügyi Főbizottság, a Menedék Egyesület és a Cordelia Alapítvány tagjai is előadók voltak. Ezzel azonban még épp csak elkezdődött a munka, távlati cél a közösségi tolmácsolás beépítése a képzés szerkezetébe.

Karunk tanszékei, intézetei több sikeres nemzetközi és hazai konferenciának, workshopnak, is házigazdái, szervezői voltak a 2013/14-es tanévben (pl.„4th Visual Learning Conference”, „10 éve az EU-ban”, „F-Faktor: Kert-Magyarország vagy metropoliszok”, „Jövőtudatos településfejlesztés”, „Sportmenedzser Esték”) illetve rendeztek jó hangulatú szakmai programokat egyetemünk jelen és jövőbeli hallgatóinak (pl. ÜTI napok, 6. Nyelvi Koktélparti, SzocKomm Piknik). Több külföldi vendégelőadónk is volt, többek között Ilan Mor izraeli nagykövet illetve Dov Teeni professzor a tel-avivi egyetemről.