Budapest Ösztöndíj Program 2018/2019
január 10, 2018
Nyílt napok a BME Tanárképző Központban
január 16, 2018

Karriermendzsment és pályaorientáció a szakképzésben

Ingyenesen letölthető pályaorientációs kézikönyv a szakképzéshez!

A Raabe Klett könyvkiadó által vezetett Carma nemzetközi projekt egyik fontos célja, hogy segítse a szakképző intézményekben végzettek pályaorientációját. A projekt keretében elkészült az első kiadvány, amely egyben a program egyik fontos mérföldköve is: a tanároknak szánt kézikönyv arra szolgál, hogy a pedagógusok jobban tudják segíteni tudják a tanulók pályaorientációját.

A kézikönyv tartalmának alapjául a szakirodalom tanulmányozása és a partnerországok – Bulgária, Finnország és Magyarország – releváns célcsoportjainak elemzése szolgált. A kézikönyv tesztelését bolgár, finn és magyar szakképzésben dolgozó tanárok olyan csoportja végzi, amely speciális felkészítésben részesült a feladatra. Az ő tapasztalataik és értékelésük eredményeinek megfelelően, javaslataikat figyelembe véve folyamatosan módosítjuk a kézikönyv tartalmát.

Egy ilyenfajta kézikönyv, általában, az életpálya-vezetési készségek fejlesztésének jelentősége ma Európában nyilvánvaló. Ennek oka egyfelől a munkakörnyezet, a munkavégzési formák és a készségszükséglet igen gyors változása. Másfelől nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az életpálya-vezetési készségek fejlesztése iskolai keretek között eleve erősítésre és korszerűsítésre szorul. Jóllehet, számos forrásban hivatkoznak az életpálya-vezetési készségek fejlesztését szolgáló gyakorlatra és speciális eszközökre, gondos kereséssel sem könnyű a strukturált specifikus életpálya-vezetési készségek fejlesztésére szolgáló tananyagokat fellelni.

A életpálya-vezetési készségek fejlesztése azért is nagy fontosságú kérdés napjainkban, jelenleg a 4. ipari forradalmat éljük meg Európában és világszerte, amely gyors változásokat hozott magával.

carma.hu honlapról ingyenesen letölthető kiadvány első részében a szerzők széles körben elemzik a problémát: miért van szükség arra, hogy a diákok munkába lépésük előtt tisztában legyenek a 4. ipari forradalom jellegével, az általa támasztott követelményekkel, az élethosszig tartó tanulás fontosságával, munkába álláshoz szükséges nem-szakmai képességek jelentőségével és általában véve a foglalkoztathatóságot növelő munkavállalói készségekkel.

A könyv második, nagyobb fele arra irányul, hogy a gamifikáció módszereivel, gyakorlati feladatokkal segítsen, hogy a tanárok meg tudják mutatni a diákjaiknak, hogyan, milyen eszközökkel felelhetnek meg a munkaerőpiac nyújtotta kihívásoknak, hogyan mérhetik fel képességeiket és azok szintjét önállóan. Mindezek birtokában reális célokat tűzhessenek ki, illetve hogyan fejleszthetik készségeinket úgy, hogy minél jobban felhasználhassák a munkaerőpiac nyújtotta lehetőségeket céljaik megvalósítására.

A gyakorlatcsomag több mint negyven feladatot tartalmaz, amelyeket a szerzők hat képesség/ismeretcsoport (életpálya-vezetési készségek, önismeret és önfejlesztés, a munka világa, életpálya-menedzsment, információtechnológiai, illetve kommunikációs készségek) szerinti kategóriába sorolt a könnyebb felhasználhatóság érdekében. A feladatok jó része a tanteremben megvalósítható.

Mint látszik, a gyakorlatok a szoft munkaerőpiaci készségeket helyezik előtérbe, a készségfejlesztésen kívül egyik fő céljuk, hogy a diákokat képessé tegyék arra, hogy felmérjék ezen a téren saját képesség- és tudásszintjüket, és életük folyamán önmaguk is képesek legyenek a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, megmutatva, hogyan tudnak ehhez forrásokat, képzési anyagokat találni, és hogyan tudják hasznosítani őket. Gyakorlati útmutatást adnak ahhoz is, hogyan készüljenek fel állásinterjúkra, hogyan készítsék el linkedin vagy Facebook profiljukat.

A feladatok az osztálytermi munka során, illetve házi feladatként végrehajthatók!

dr. Dobolán Katalin
projektmemedzser

Regisztráljanak itt, ha még többet szeretnének tudni a CARMA-projektről! Kövesse a projektet a Facebookon!

Career Management Skills at VET School Level (CARMA)

Projektszám: 2016-1-HU01-KA202-022981

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával valósul meg.