„Fenntartható(bb) döntéseink?” szakmai fórum és workshop az Interreg CE „NiCE” projekt keretében

Élénk érdeklődés övezte a Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék F-Faktor, fenntarthatósági műhelysorozatának 2023. október 26-i „Fenntartható(bb) döntéseink?” szakmai fórum és workshopját, amely a CE0100312 Interreg Central Europe „NiCE” projekt keretében valósult meg.

A projektről

A NiCE: From Niche to Centre – City Centres as Places of Circular Lifestyles” (magyar nyelven: Partvonalról a figyelem középpontjába – Városközpontok a fenntartható életmód szolgálatában) projekt célja a körforgásos gazdaság szemléletéhez kapcsolódó fenntartható fogyasztási minták népszerűsítése városi terekben, konkrét pilot akciók megvalósítása révén is. Az európai városközpontok egykor erőforrás-gazdag fogyasztási központok voltak, de a koronavírus-járvány miatt előtérbe került az online kereskedelem, számos üzlet kényszerült bezárni és zavarok léptek fel az ellátási láncokban. A körkörösséget és mértékletességet célzó alternatív és fenntartható fogyasztási modellek száma növekszik, viszont a jelenlegi keretfeltételek miatt ezek a modellek általában a partvonalon ragadnak. Emiatt nincs a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető, a fogyasztás alternatív formáit támogató központi ajánlás.

A NiCE projekt két fő kihívásra fókuszál – a városok központi tereinek átalakítása, annak érdekében, hogy azok támogassák az ott lakók fenntartható életmódjának megvalósítását, emellett pedig a központok (új) életre keltése, a körkörösség figyelembevételével.

Az NiCE projektben 8 ország 9 partnere vesz részt: Konzorciumvezető szerepet lát el a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (Németország); ENVIROS, környezetvédelmi tanácsadó vállalkozás (Csehország); StadtLABOR, fenntartható innovációs lab (Ausztria); Scientific Research Centre Bistra Ptuj, kutatás-fejlesztési központ (Szlovénia); Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, nemzeti hatóság (Olaszország); Research and Innovation Centre Pro- Akademia, központ (Lengyelország); Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Magyarország); Creative Industry Košice, n.o., kreatív ügynökség (Szlovákia) és Brzeg Dolny önkormányzata (Lengyelország).

A projektben a BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék elsődleges feladata a tudományos szakmai háttér biztosítása, az első munkacsomag (Workpackage 1) vezetése körforgásos gazdaság témában, valamint a pilot akciók előkészítésének támogatása, megvalósításuk nyomon követése és a teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó indikátor-alapú keretrendszer kifejlesztése.

A hároméves nemzetközi projekt 2023. májusában indult.

A „Fenntartható(bb) döntéseink?” szakmai fórum és workshopról (2023. október 26.)

A BME GTK Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék 2011 őszétől szervezi a fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó, F-Faktor: FENNTARTHATÓSÁGI MŰHELY vitafórum sorozatát. A „Fenntartható(bb) döntéseink?” szakmai fórum és workshop egy új kísérlet, amelyben a megszokott előadások mellett most workshopra is invitáltuk a hallgatókat. Célunk az volt, hogy információkat gyűjtsünk a projekt, a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő fogyasztási mintákat és az ezek megvalósítását támogató üzleti modelleket tartalmazó szintézis jelentéséhez.

Az eseményt Dr. Buzási Attila egyetemi docens, a BME GTK Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék tanszékvezetője nyitotta meg. Kiemelte, hogy a workshop a hallgatók aktív bevonását célozza, annak érdekében, hogy a projektmegvalósítás során kidolgozott eredménytermékek találkozhassanak az elsődleges, egyetemi célcsoport igényeivel. Dr. Zilahy Gyula egyetemi tanár, a „NiCE” projekt témavezetője előadásában a projekt célját, partnerségét és a BME pilot akcióját ismertette. A pilot akció során egy új egyetemi kurzus fejlesztése a cél, amely során a hallgatók konkrét, a körforgásos gazdaság megvalósítását szem előtt tartó vállalkozások, civil szervezetek vagy épp helyi önkormányzatok részére nyújtanak különböző kihívásokban segítséget. Dr. Szabó Mariann egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes, a „NiCE” projekt tanszéki felelőse előadásában hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat mutatott be, amelyeket a projekt közös, körforgásos életmódhoz kapcsolódó gyűjteményébe ajánlott be a BME csapata. Az utolsó előadásban tanszéki doktorandusz hallgatók: Bozsoki Fruzsina, Csizovszky Anna és Erőss Viktória mutatták be kutatási eredményeiket „Kerületi és fővárosi lehetőségek a fenntartható életmód szolgálatában” címmel.

Az egyórás gondolatébresztő, felvezető előadások után a workshop kisebb létszámú csoportokban folytatódott. Az élénk érdeklődésre tekintettel három csoportot alakítottunk ki, ahol a munka diszkusszióval folytatódott. Mennyire ismerik és élnek a Műegyetemi polgárok a kerület és város nyújtotta, a fenntartható életmódot támogató lehetőségekkel? Melyek a bátorító és hátráltató tényezők? Milyen megoldásoknak örülnének a hallgatók? Hogyan segíthet az oktatás abban, hogy a hallgatók viselkedését formálja?

A csoportos diszkussziót követően a workshopot egy fórummal zártuk. A beszélgetés végén konszenzus alakult ki abban, hogy az Egyetem és környéke, a 11. kerület kimondottan jó helynek számít az igénybevehető szolgáltatások alapján. Ugyanakkor megfelelő kommunikációval egyértelműen ismertebbé lehet és kell is tenni mind egyetemi, mind kerületi szinten ezeket a lehetőségeket. A hallgatók segítséget és útmutatást várnak abban, hogy a fenntartható életmódhoz kapcsolódóan milyen prioritásokat határozzanak meg, például az energiafogyasztás csökkentése, a környezetkímélő utazási módok kiválasztása, az étkezési szokások felülvizsgálata, valamint a ruházati és tartós fogyasztási cikkek kiválasztása jó kiindulási alapot jelenthet. Sok olyan megoldás elérhető, akár mobilalkalmazással is, amely látszólag segíti a körforgásos gazdaság térnyerését, de végeredményben a további fogyasztást ösztönzi. A workshop végig kellemes, nyitott, őszinte hangulatban telt, és az résztvevők mind egyetértettek abban, hogy a fogyasztási mintáink felülvizsgálata, a fogyasztás csökkentése kiemelt jelentőséggel bír a fenntarthatóság felé történő átmenetben.

NiCE prjekt elérhetőségei: