Munkatársaknak

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) a Műegyetem 1998. évi szervezeti átalakulásakor jött létre. A BME ezzel visszatért történelmi hagyományaihoz, hiszen a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek is alapfeladata volt a magas szintű gazdasági szakemberképzés. Egykori rektorai között találjuk Heller Farkast, a nemzetközi hírű közgazdász professzort is. A GTK megalakulása megteremtette a feltételeit azon munkaerőpiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó műszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják.

A GTK a hazai és nemzetközi felsőoktatás által elismert műegyetemi karként működik. Elsősorban az ipar, a szolgáltatások és azok igazgatása számára vértezi fel hallgatóit a munkájukhoz szükséges alapvető gazdaság- és társadalomtudományi szaktudással.

Képzési programját az egyes tudományterületek fejlődésével lépést tartva, a munkaerőpiac igényeinek figyelembevételével tudatosan alakítja. Hallgatói jogviszonyban alapképzést (BA, BSc), mesterképzést (MA, MSc), doktori képzést (Ph.D.) és szakirányú továbbképzést egyaránt szervez. Nem hallgatói jogviszonyban folyó képzéseinél elsősorban a felnőttoktatásra és a vállalkozások, valamint más szervezetek számára kifejlesztett speciális tanfolyami képzésekre összpontosít. A Kar a hazai felsőoktatás élvonalába kíván tartozni, ennek hátterét jórészt munkatársainak a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő kutatási eredményei biztosítják.

Az alapképzések rendszerében a GTK kiemelt feladatának tekinti, hogy valamennyi műegyetemi hallgató számára kötelező jelleggel oktassa a Közgazdaságtant, a Menedzsment és vállalkozásgazdaságtant, az Üzleti jogi ismereteket és kötelezően választhatóként társadalomtudományi tantárgyakat. Fontos feladatának tekinti továbbá a műegyetemi hallgatók idegennyelvi képzésének biztosítását, valamint a testnevelés oktatásával egészségük megőrzését, fejlesztését.

A GTK – a BME stratégiai céljainak megfelelően – a képzési formák közül a mesterképzésekre és a doktori tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésekre kíván összpontosítani. Arra törekszik, hogy képzési kapacitásának keretei között új hallgatóinak több mint a felét a mesterképzésekre vegye fel.

Minőségügyi rendszerünket a teljes körű minőségmenedzsment (TQM) filozófia alapján működtetjük. Rendszeresen elemezzük “vevőink” (középiskolák, jelenlegi és végzett hallgatóink, munkáltatók, a BME dolgozói, hazai és nemzetközi partnereink) igényeit és elégedettségét. Meghatározó szerepet tulajdonítunk az Oktatás Hallgatói Véleményezésének (OHV). Felfogásunk szerint a felsőoktatás a hazai és nemzetközi tudáspiacon folytatott szolgáltatásként értelmezhető, így csak egy TQM-szellemiségű menedzsmentklíma által támogatott folyamatos fejlődés teremtheti meg a Kar sikeres működésének feltételeit.

A GTK oktatási tevékenysége elmélyült alap- és alkalmazott kutatásokra épül, amelyeket mindig a szakma fejlődésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját lehetőségeinek megfelelő területekre összpontosít. Mindezt a tudományos közélet hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva, rangos partnerintézményekkel együtt teszi. Ebben a tevékenységben meghatározó szerep jut a GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi valamint Tudományfilozófia és Tudománytörténeti Doktori Iskoláinak. Karunk az ipari és egyéb intézmények megbecsült partnere kíván lenni a gazdaság- és társadalomtudományok oktatásában, kutatásában és konzultálásában. A szakterületeinkhez kapcsolódó korszerű ismeretek és kultúra széleskörű terjesztésére, ápolására és fejlesztésére törekszünk.