Tagságok

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara számos regionális és nemzetközi szervezet aktív tagja. Egyik kiemelt feladatának tekinti a nemzetközi együttműködések és az integráció aktív fejlesztését. Az alábbiakban ezen szervezetek és együttműködések listája található:

 

 

EFMD

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara tagja az Európai Menedzsmentfejlesztési Alapítványnak (EFMD – European Foundation for Management Development). Az EFMD üzleti iskolák és vállalatok globális hálózata, amely a menedzsmentoktatás és -fejlesztés kiváló minőségének további fokozását tűzte ki célul világszerte.

 

GARP

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara az első hivatalos magyarországi akadémiai partnere a Kockázati Szakemberek Világszövetségének (GARP – Global Association of Risk Professionals). A GARP a pénzügyi kockázatkezelők egyetlen, világszerte elismert szövetsége.  A GARP az FRM (Financial Risk Manager) Pénzügyi Kockázatkezelő minősítést nyújtja, amely a kockázatkezelési szakma legelismertebb szakmai minősítése. A partnerség a BME GTK Pénzügy mesterszak programját érinti.

 

CFA Institute

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara lett a második magyar egyetem, amelyet felvettek a CFA Institute University Affiliation programba. A CFA Institute kezeli a befektetési iparág arany standardját, a CFA chartát, amely a befektetési szakemberek és a piacok legelismertebb szakmai minősítése. A partnerség a BME GTK Pénzügy mesterszak programját érinti. A mesterszak kurzusai a CFA Candidate Body of Knowledge program több mint 70 százalékát magukba foglalják.

 

NISPAcee

2020-ban a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara tagja lett a Közép- és Kelet-európai Közigazgatási Intézetek és Iskolák Hálózatának (NISPAcee – Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe). A NISPAcee egy nemzetközi, nem kormányzati, non profit szervezet, amely közép- és kelet-európai, valamint azon kívüli akadémikusokat és gyakorlati szakembereket hoz össze, hogy megvitassák a közmenedzsment és a közigazgatás átfogó kérdéseit.

 

PRME

A 2007-ben az ENSZ támogatásával kezdeményezett Felelős Menedzsment Oktatás Irányelveinek célja (PRME – Principles for Responsible Management Education), hogy az oktatásban világszerte prioritásként kezeljék a fenntarthatóságot. A jelenleg üzleti tanulmányokat folytató hallgatókat avval a képességgel ruházzák fel, hogy a jövőben pozitív változásokat vezessenek be a Hat Alapelv segítségével. A PRME célja, hogy olyan jövőbeli vezetőket neveljenek ki, akik képesek egyensúlyt teremteni a gazdasági és a fenntarthatósági célok között. Hangsúlyt fektetnek továbbá a Fenntartható Fejlődési Célokkal (SDGs – Sustainable Development Goals) kapcsolatos tudatosság növelésére, valamint az egyetemi intézményeknek az ENSZ Globális Megállapodásához való igazodására.

 

SEFI

Az Európai Mérnökképzési Társaság (SEFI – European Society for Engineering Education) a mérnökképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények és a mérnökképzésben részt vevő magánszemélyek legnagyobb hálózata Európában. A SEFI küldetése, hogy hozzájáruljon az európai mérnökképzés fejlesztéséhez.

 

RIT együttműködés

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara rendszeresen aktív tudományos kapcsolatot tart fenn a Rochester Institute of Technologyval (RIT) is.