Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

felvételi információk

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola kinyilvánított célja olyan szakemberek képzése, illetve kutatásainak irányítása, akik a különböző gazdasági tevékenységek gazdasági, műszaki és társadalomtudományi vetületeit képesek felismerni, leírni és modellezni, a felmerülő problémák megoldásához vezető megközelítéseket megfogalmazni és megfelelő eljárásokat kidolgozni. Így a választott témakörben új tudományos eredményeket fognak létrehozni és a meglévőket tovább fejleszteni. Ennek érdekében a doktori iskolában – természetesen az alapvető gazdaságelméleti ismereteken és elemzési technikákon túl – a termelésmenedzsment, a marketingmenedzsment, az szervezéstudományok, a nemzetközi közgazdaságtan, a minőségmenedzsment, a számvitel és a pénzügy, valamint a regionális és környezetgazdaságtan területei nagy súllyal szerepelnek.

Tájékoztató a BME GTK EKÖP pontozás számításáról – Doktorandusz és Fiatal Kutató pályázati kiírások tekintetében

Időszakok Felvételt nyert hallgatók a magyar nyelvű PhD képzésen Felvételt nyert hallgatók az angol nyelvű PhD képzésen Felvett hallgatók összesen A beiratkozási naptári évre indexált fokozatszerzési arány az eltelt időtől függetlenül A beiratkozási naptári évre indexált fokozatszerzési arány a beíratkozástól számított 5 éven belül Fokozatszerzési arány komplex vizsgát követően 3 éven belül
2015 8 nr 8 nr nr nr
2016 9 nr 9 44% 22% nr
2017 8 nr 8 13% 13% nr
2018 8 nr 8 13% 13% 29%
2019 9 2 11 nr nr 20%
2020 8 6 14 nr nr nr
2021 8 5 13 nr nr nr
2022 7 3 10 nr nr nr
2023 8 4 12 nr nr nr

A Doktori Képzést szervező hivatalok, felelős személyek:

A doktori iskola vezetője:

Dr. Koltai Tamás, egyetemi tanár

 

Titkárság:

Kardos-Varga Krisztina, ügyvivő szakértő

Telefon: (1) 463-2152

BME GTK Q épület A szárny magasföldszint 5.

Szombathelyi Anna, ügyvivő szakértő

Telefon: (1) 463-1813

BME GTK Q épület A szárny magasföldszint 7.

e-mail: gtk.phd@gtk.bme.hu