Felvételizőknek

2023/2024. I. FÉLÉV
ALAPKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI

 

 

JELENTKEZÉS MÓDJA

A felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2023. február 15-ig.
Hiánypótlás: a jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2023. július 12-ig kell feltölteni az E-felvi felületre.

A 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni a felvételi pontszámítás, így különösen a többletpont-rendszer tekintetében. A hatályos kormányrendelet alapján az alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezők érettségi pontjait kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését.

A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében az oklevélért adható pontszámot annak minősítése alapján kell meghatározni.
A pontszám meghatározásához kérik feltölteni az oklevelet, valamint – ha az oklevél nem tartalmazza a minősítést – az oklevélmellékletet, vagy olyan hivatalos igazolást, ami tartalmazza az oklevél minősítését.

 

Többletpontok

Az adható többletpontok szakonként eltérőek lehetnek. Pontos információ a  FELVI oldalán található.

Csatolandó dokumentumok

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.

Mikorra várható a felvételi eredménye?

Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után, 2023. július 26-án várható.  A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént). Az adatok rögzítése legkésőbb június végére várható.

 

2023/2024. I. FÉLÉV MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI

 

JELENTKEZÉS MÓDJA

A 2023 szeptemberében induló képzésekre felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatták be  jelentkezéseiket 2023. február 15-ig.
Adat- és sorrendmódosítást, illetve a többletpontokra jogosító dokumentumokat szintén a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételi felületen 2023. július 12-ig módosíthatják tölthetik fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 40. §. (4) értelmében a mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

 

2023 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ MESTERKÉPZÉSEK FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI SZAKONKÉNT 


Kommunikáció- és médiatudomány

A felvételi folyamatról, a pontos vizsgabeosztásról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.
A felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetés formájában történik, amelynek időpontja: 2023. június 12-16.

A képzésről bővebb információ kérhető az alábbi e-mail címen: kommunikacio@szoc.bme.hu

 

Pszichológia

Felvételi követelmények:

 1. Írásbeli vizsga: A pályázónak egy előzetesen elkészített, empirikus vizsgálatot tartalmazó referencia munkát kell beküldenie, amely dolgozat készülhet bármilyen témából (például általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia). A pályázónak az írásbeli dolgozatban be kell mutatnia empirikus vizsgálatát, fel kell dolgoznia és értelmeznie kell az eredményeket és ezeket az eredményeket megfelelő szakirodalmi háttérbe kell helyeznie. A pályázónak az írásbeli dolgozatot, referencia munkát a megadott határidőre fel kell töltenie a tanszéki honlapon található linken keresztül. Ezen a linken egyéb információkat is talál a felvételivel kapcsolatban: https://www.gtk.bme.hu/pszichologia-mesterszak-munka-es-szervezetpszichologia-szakirany/

  Leadási határideje: május 30. 23.59

 

 1. Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgára a pályázónak egy „motivációs levelet” kell elkészítenie egy előzetesen kialakított sablon alapján, amelyben ismerteti a specializációnak megfelelő szakmai alkalmasságát, rátermettségét és azt, hogy miért az adott specializációra szeretne jelentkezni. A sablon elérhetőségét később tesszük közzé a tanszéki honlapon.
  A felvételi vizsgán a bizottság értékeli a jelölt írásbeli dolgozatának bemutatását (szakirodalmi tájékozottság, a vizsgálat logikus összefüggéseinek kiemelése és az eredmények gyakorlati használhatósága), valamint a motivációját, szakmai alkalmasságát.

Az online szóbeli felvételi vizsga időpontjai: 2023. július 3-4-5.

 

 

 

Műszaki menedzser

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.

Online szóbeli vizsga időpontja: 2023. május 8-19.

 

A szóbeli vizsga (szakmai és motivációs beszélgetés) alapján maximum 45 pont szerezhető. A jelentkezők a szóbeli vizsgák beosztásáról értesítést kapnak.

 

Vezetés és szervezés (magyar és angol nyelven)

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.

Felvételi követelmény:

A dokumentum 2-3 oldal terjedelemben tartalmazza:

– eddigi tanulmányait;

– korábbi szakdolgozatát, diplomamunkáját;

– motivációs levelét.

 

Beküldési határidő: 2023. május 8.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható.
A motivációs anyagot, illetve az elkészült kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.

 

Pénzügy (angol nyelven)

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.
Szakmai és beszélgetés online módon, angol nyelven történik,  amelynek időpontja: 2023. május 19.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható.

 

Regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.
Szakmai és beszélgetés online módon történik, amelynek időpontja: 2023. június 12-13.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése az intézménynek az alábbi e-mail címekre: buzasi.attila@gtk.bme.hu  és valko.laszlo@gtk.bme.hu


Regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.
Szakmai és beszélgetés online módon, angol nyelven történik, amelynek időpontja: 2023. június 12-13.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése az intézménynek az alábbi e-mail címre: valko.laszlo@gtk.bme.hu

 

Marketing

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.
Szakmai és beszélgetés online módon történik, amelynek időpontja: 2023. május 8-19.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése az intézmény részére. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható.

 

Master of Buisness Administration

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.

Felvételi követelmény:

Az online szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2023. május 8-19.

 

A jelentkezés alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a megszerzett alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában legalább hároméves (az oklevél megszerzésétől számított 3 év), a megszerzett mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában legalább kétéves (az oklevél megszerzésétől számított 2 év) szakmai gyakorlattal.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható.
A motivációs anyagot, illetve az elkészült kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.


Számvitel

A felvételi folyamatról a későbbiekben elektronikus levélben is tájékoztatjuk a felvételizőket.

Felvételi követelmény:
Motivációs levél és szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló. A motivációs levél terjedelme legalább 2000, legfeljebb 2500 karakter (szóköz nélkül). Tartalmaznia kell a szak választásának indokait, a saját leendő életúttal kapcsolatos elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli tapasztalatokat. A szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló terjedelme legalább 3000, legfeljebb 3500 karakter (szóköz nélkül).

Tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a dolgozatában megfogalmazott cél,
 2. elért eredmények,
 3. a kidolgozás során alkalmazott módszerek,
 4. a téma kidolgozása mely tanult tantárgyakhoz kapcsolódott,
 5. a dolgozat irodalomjegyzékében szerepelt irodalmi források száma.

A csatolmányok kötelező elnevezése:

 • Motivációs levél: [Név]_[születési idő]_SZV_ML
 • Szakdolgozat/diplomaterv összefoglaló: [Név]_[születési idő]_SZV_SZD

 

Beküldési határidő: 2023. május 26.


E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható.
A motivációs anyagot, illetve az elkészült kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.


Mérnöktanár és Közgazdásztanár

A jelentkezők az online szóbeli vizsgák beosztásáról értesítést kapnak.

Motivációs levél megküldése 2023. április 28-ig az alábbi e-mail címre: mpt.felveteli@gtk.bme.hu

A felvételi elbeszélgetés időpontja (mérnöktanár): 2023. május 8., 9-13 óra

A felvételi elbeszélgetés időpontja (közgazdásztanár): 2023. május 9., 9-13 óra

A képzésről bővebb információ a tanszék oldalán olvasható: MPT link
További információ: Benkó Cecília – tel.: 463-2655; e-mail: benko.cecilia@gtk.bme.hu

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL

 

Különböző ismeretkörökben a jelentkezés elfogadásához bizonyos számú minimum kreditet teljesíteni szükséges. Amennyiben a jelentkező nem teljesíti az előírt kreditet, jelentkezése nem fogadható el az adott mesterszakra. Az előtanulmányok meglétét a Kar Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja meg a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyvei alapján.

Aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

A kérelem nem díjköteles. Az űrlapokat a jelentkezőkhöz elektronikus úton eljuttatjuk, de a honlapunkról is letölthetők.

Kreditelismerési űrlapok
A kitöltött űrlapot EREDETI word formátumban kérjük visszaküldeni. (Nem kérünk kézi vagy elektronikus aláírást, az aláírás rovatba csak a nevet kérjük begépelni!)


A kreditelismerési eljáráshoz szükséges beküldendő dokumentumok:

 • kitöltött kreditelismerési űrlap (EREDETI word formátumban)
 • oklevél és oklevél melléklet másolata és
 • leckekönyv/törzskönyv másolata PDF formátumban

Ha a felvételiző teljesíti az elvárt minimum kreditszámot, de a 60 kreditet nem, akkor a fennmaradó kreditek a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig különbözeti vizsga formájában teljesíthetők. A kreditpótlás nem jár kontaktórával, a vizsgára való felkészüléshez tananyagot, ajánlott irodalmat biztosítunk.
Bővebb információ: Mester kreditpótlás

FIGYELEM! A fenti kreditelismerési eljárásban való részvétel a képzések ún. bemeneti követelménye, nem azonos a tárgybefogadással, melyet a felvételt követően, Neptun kérvény formájában lehet kezdeményezni


A FELVÉTELI MENETE


A felvételi adminisztráció keretében először a felvételhez kapcsolódó dokumentumokat tekintjük át, majd megállapítjuk az  alapján a hozott pontot (legfeljebb 45 pont), illetve az esetleges többletpontokat (legfeljebb 10 pont). Majd a felvételi vizsga, illetve a benyújtandó szakmai anyagok alapján megállapítjuk a szerzett pontot (legfeljebb 45 pont).  Összesen megszerezhető pontszám: 100 pont.

 1. Hozott pont számítása:

A mesterképzéshez bemeneti feltételként előírt alapképzésben előírt oklevél megszerzése érdekében folytatott képzés teljes tanulmányi időszakra számított halmozott súlyozott tanulmányi átlageredmény kilencszerese (egész számra kerekítve) tehát így maximum 45 pont adható.

Lebonyolításához szükségünk van a fenti átlagot tartalmazó leckekönyvre (az oklevélmelléklet csak az oklevél minősítését tartalmazza, ami nem azonos a tanulmányi átlaggal, ezért kérjük a leckekönyvet). Amennyiben a felvételiző, felszólítás után sem mutatja be az ezt igazoló dokumentumot, úgy csak a szerzett pontjai alapján számoljuk a felvételi pontjait.

 

 1. Többletpontok számítása:

A felvételi eljárás során legfeljebb 10 többletpont szerezhető. Minden esetben fontos, hogy a többletpontot igazoló dokumentumokat (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló igazolás, kutatási és publikációs tevékenységről szóló igazolás, sporteredmény igazolása, stb.) a felvi.hu felületen feltöltésre kerüljenek, csak az ott szereplő dokumentumok alapján adható többletpont, még akkor is, ha az intézmény számára ezt elküldték.

A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek – összesen legfeljebb 6 pont:

 • főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont;
 • egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont;
 • PhD fokozat: 6 pont;
 • szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

Az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák – összesen legfeljebb 4 pont:

 • középfok C: 1 pont;
 • felsőfokú A vagy B: 2 pont;
 • felsőfokú C: 3 pont;

Szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység – összesen legfeljebb 4 pont:

 • Szakmai gyakorlat 6-12 hónap között: 1 pont;
 • Szakmai gyakorlat 12-36 hónap között: 2 pont;
 • Szakmai gyakorlat 36-72 hónap között: 3 pont;
 • Szakmai gyakorlat 72 hónapon túl: 4 pont;
 • Demonstrátori tevékenység, szemeszterenként: 1 pont;

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az alapvégzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlat nem jogosít többletpontra, kizárólag az előírt gyakorlaton túl végzett tevékenységért adható.

Kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.) – összesen legfeljebb 6. pont:

 • Intézményi TDK 1-3 helyezett: 2 pont;
 • OTDK1-3 helyezett: 4 pont;
 • Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény): 3 pont;
 • Tudományos konferencián (TDK-n, OTDK-n kívül) való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal): 2 pont;

Sporteredmények – összesen legfeljebb 5 pont:

 • a jelentkezés évében és azt megelőző 7 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 5 pont, (4-8 helyért: 3 pont, 9-12 helyért: 1 pont)
 • országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 3 pont, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. (4-8 helyért:1 pont)

Esélyegyenlőség – összesen legfeljebb 6 pont:

 • GYED, GYES: 3 pont;
 • Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont;
 • Fogyatékosság: 3 pont;
 1. Szerzett pont számítása:

A szerzett pontot a szakmai-motivációs levél vagy a szakmai-motivációs beszélgetés eredménye adja. Ha a jelentkező számára kedvezőbb, a szerzett pont kettőzhető.
Az egyes szakok vizsgakövetelményei az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel változhatnak, azonban ilyen esetben a pontszámítás technikai értelemben nem módosul.

A FELVÉTELI DÖNTÉS

Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után várható, ennek tervezett időpontja 2023. július 26. A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént).

 

KAPCSOLAT, SEGÍTSÉG

A felvételi eljárással kapcsolatban a mesterfelveteli@gtk.bme.hu címen érdeklődhetnek, a Dékáni Hivatal munkatársai válaszolnak kérdéseikre.
Az Oktatási Hivatal elérhetősége ide kattintva elérhető.

 

Kreditelismerési űrlapok