Mérnöktanár mesterképzési szak

 

A mérnöktanárok és a közgazdásztanárok a pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai -pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a szakképzés különböző szintjeivel, formáival, illetve ezek sajátos igényű tanításának módszereivel és a köznevelési és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel.

A végzettek a pedagógiai-pszichológiai kompetenciákon túlmenően a választott szakirányhoz (mérnöktanár szak szakirányai: bio-vegyipar, elektrotechnika-elektronika, építő- építészet, gépészet-mechatronika, informatika, könnyűipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés, műszaki-gazdasági; közgazdásztanár szak szakirányai: kereskedelem-marketing, közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, vállalkozási ismeretek, ügyvitel) illeszkedő szakmai tudással, képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz szükséges gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a mérnöktanárképzés hagyományai 1870 májusára nyúlnak vissza, amikor megnyílt a Reáliskolai Tanárképző, melynek első igazgatója Sztoczek József volt. Azóta is működik egyetemünkön a tanárképzés, egyfelől a BME Műszaki Pedagógia Tanszék, másfelől 2012-től a BME Tanárképző Központ keretei között.

A BME Tanárképző Központ a hazai mérnöktanár-, és a közgazdásztanár képzés szakirányainak legszélesebb körű kínálatát nyújtja, vannak szakirányok, amelyek képzése csak a BME-n folyik.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles mérnöktanár ill. okleveles közgazdásztanár
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 400 000 Ft/félév
Képzési idő: előtanulmányoktól függően 2 vagy 4 félév

További információ:

Mérnöktanár mesterképzés tájékoztató füzet (Érvényes: 2021 ősztől)

Mérnöktanár mesterképzés honlapja