NiCE: Partvonalról a figyelem középpontjába - Városközpontok a fenntartható életmód szolgálatában

Interreg Central Europe projekt
CE0100312

A projektről

Az európai városközpontok egykor erőforrás-gazdag fogyasztási központok voltak, de a koronavírus-járvány miatt előtérbe került az online kereskedelem, számos üzlet kényszerült bezárni és zavarok léptek fel az ellátási láncban. A körkörösséget és mértékletességet célzó alternatív és fenntartható fogyasztási modellek száma növekszik, viszont a jelenlegi keretfeltételek miatt ezek a modellek általában a partvonalon ragadnak. Emiatt nincs a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető, a fogyasztás alternatív formáit támogató központi ajánlás.

 

A NiCE projekt két fő kihívásra fókuszál – a városok központi tereinek átalakítása, annak érdekében, hogy azok támogassák az ott lakók fenntartható életmódjának megvalósítását, emellett pedig a központok (új) életre keltése, a körkörösség figyelembevételével.

A partnerség számos gyakorlati megközelítést mutat be különböző környezetekben, amelyek a fogyasztás új formáit erősítik és teszik láthatóbbá a városi központokban, mindeközben bevonva az összes érintett felet a folyamatba.

 

Transznacionális, nemzeti és régiós szinten átadható oktató jellegű, inspiráló és megosztható formátumának hála a projekt eredményei eljuthatnak a településekhez, régiókhoz, alternatív fogyasztási és vállalati modellek szolgáltatóihoz, lakossághoz, szervezetekhez és szakpolitikai döntéshozókhoz, közös tevékenységekre invitálva és körkörös városközpontokat létrehozva Közép-Európa-szerte.

 

A projektben a BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék elsődleges feladata a tudományos szakmai háttér biztosítása, az első munkacsomag (Workpackage 1) vezetése körforgásos gazdaság témában, valamint a pilot projektek előkészítésének támogatása, megvalósításuk nyomon követése és a teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó indikátor-alapú keretrendszer kifejlesztése.

Tevékenységek

 1. Status quo értékelés és a célcsoportokra vonatkozó igényfelmérés, a fenntartható fogyasztási mintázatok felismerése és a körkörös vállalati modellek támogatása érdekében. Ezen előzetes értékelések egy „monitoring-eszköz” létrehozását teszik lehetővé, amely támogatja a jelenlegi állapot, a kihívások és a városokban rejlő körkörös életmód adta lehetőségek gyors elemzését, valamint felhasználható a megállapításokat összegző jelentésben is.
 1. VR-kiállítás – egy 30+ inspiráló példából összeállított virtuális kiállítás koncepciójának kifejlesztése, előkészítése és megvalósítása, amely bemutatja, hogyan vetette meg a lábát a fenntartható életmód a városi központokban, és a kiállítást kiegészítendő, egy, az ezeket támogató 15 hasznos eszközt bemutató prezentáció.
 1. Egy, a városközpontokban alkalmazható körkörös életmód népszerűsítését és megalapozását támogató stratégiai keretrendszer közös kifejlesztése, amely iránymutatásként szolgálhat helyi és regionális közigazgatási szervek számára.
 2. Pilot-megközelítések transznacionális kidolgozása, implementálása és értékelése. 

Négy, a partnerekből kialakított transznacionális csapatok által meghatározott megközelítés tesztelése különböző környezetekben:

 1. A városi központokban megtalálható helyek újrahasználatával kapcsolatos kezdeményezések megjelenítése körkörösséggel kapcsolatos javaslatokban
 2. Multifunkcionális „erőforrás-központok” létrehozása és vezetése „élő labor” feltételek mellett, városok központi tereinek újrahasználata által
 3. A fenntartható online kereskedelem és a városközpontok összekapcsolása, például multifunkcionális mikro-központok és viszonteladók mint szolgáltatások létesítése
 4. A felhasználók körkörös életmóddal kapcsolatos aktivizálása, például körkörös viz-gazdálkodás kapcsán

A pilot-esettanulmányok egy-egy helyi kick-off eseménnyel indulnak. Az egyes pilotok kivitelezése több hónapot fog igénybe venni, részüket fogja képezni egy élő labor fázis is, hogy megfigyelhető legyen a pilot fejlődése és elfogadottsága, és egy helyi, figyelemfelkeltő eseménnyel zárulnak majd. A partnerek értékelik a pilot programokat és az eredményeket felhasználják a „Solution Box” (ötletgyűjtemény) kidolgozásához.

 1. Négy átadható „Solution Box” kidolgozása a pilot programok tapasztalatai alapján:
  1. Egy Közösségi Útmutató önkormányzatok/helyi hatóságok számára, amely gyakorlati ellenőrző listaként és diagnosztikai eszközként használható
  2. Egy Módszertani Készlet
  3. Egy Útmutató, amely leírja hogyan kell vezetni és fenntartani egy multifunkciós erőforrás-központot
  4. Egy Körkörös Víz Készlet, amely a városi víz-újrahasználattal foglalkozik
 1. NiCE megoldások bemutatása – egy, az innovatív megoldások egy olyan szükséges készletét tartalmazó tudás-platform, amely lehetővé teszi a városközpontok körkörös városközpontokká való átalakulását a terek és erőforrások újrahasználata által
 1. NiCE kapacitás-építési intézkedések és hálózatépítési javaslatok – ezek célja a figyelemfelhívás és a kompetenciák kialakítása a körkörös életmód városi terekben való kialakítása kapcsán.
  1. 4, multiplikátorokkal összefüggő tanulmányút
  2. 8 webinárium-sorozat
  3. 4 transznacionális workshop a kapcsolatépítés és az ötletek közös kifejlesztése érdekében
  4. 8 nemzeti „lecsörgedező” esemény, mely elősegíti a megoldások országok közötti átadását, így támogatva a pilot-tevékenységek felvételét a helyi közösségek és országos szintű multiplikátorok számára.
 • Köztudatba emelés és a megoldások felvétele: A helyi döntéshozóktól az európai hálózatokig 
  1. összesen legalább 20 személyes találkozó lefolytatása helyi véleményvezérekkel és döntéshozókkal, a körkörös életmódot a körkörös városokban lehetővé tevő szakpolitikai eszközök javítása érdekében.
  2. egy stratégiai keretrendszer adaptálása és egy szakpolitikai helyzetértékelő dokumentum közös elkészítése a megszerzett tapasztalatok alapján.
  3. a NiCE által megalkotott multifunkcionális erőforrás-központok és körkörös életmód modellek bemutatása EU-s, nemzeti és regionális hatóságok képviselői számára egy „átadhatósági konferencián”.

Eredmények:

 • Körkörös életmódhoz kapcsolódó monitoring-eszköz városok számára
 • VR-kiállítás
 • Transznacionális Think Tank workshop​
 • ​Stratégiai keretrendszer a városi körkörös életmód létrehozása érdekében​
 • Status quo jelentések a pilot-városok kapcsán
 • Pilot programok megvalósítása
 • 8 pilot-programokkal kapcsolatos blog és 8 dokumentumfilm a pilotokról
 • Dokumentáció mindegyik pilot-program kapcsán
 • Pilot-program értékelési jelentés és tapasztalatok
 • ​„Solution Box” – ötletgyűjtemény
 • Transznacionális partner-találkozók
 • Tudás-platform
 • Oktató-anyagok a városlakók viselkedése kapcsán
 • 4 transznacionális tanulmányút
 • 8 transznacionális webinárium
 • 4 transznacionális workshop
 • 8 nemzeti „lecsörgedező” esemény
 • 4 helyi akcióprogram
 • Szakpolitikai dokumentum
 • Végleges sajtó-anyagok
 • Záró konferencia
 • Folytatási terv

 

Partnerek:

 • Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (Németország)
 • ENVIROS, környezetvédelmi tanácsadó vállalkozás (Csehország)
 • StadtLABOR, fenntartható innovációs lab (Ausztria)
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj, kutatás-fejlesztési központ (Szlovénia)
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, nemzeti hatóság (Olaszország)
 • Research and Innovation Centre Pro- Akademia, központ (Lengyelország)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Magyarország)
 • Creative Industry Košice, n.o., kreatív ügynökség (Szlovákia)
 • Brzeg Dolny önkormányzata (Lengyelország)

Ez a program az Interreg CENTRAL EUROPE Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.