Pszichológia mesterképzési szak 

 

Induló specializációk:
Munka- és szervezetpszichológia
Kognitív pszichológia - kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a munka- és szervezet-szakpszichológus képzés több évtizedes múltra tekint vissza. A munka- és szervezetpszichológia specializáció azoknak szól, akik olyan feladatokat szeretnének megoldani a munka és a szervezetek világában, amelyek középpontjában a munkatevékenység, a munkakörnyezet, az egyén és a csoport, a szervezet és a vezetés elemzése, értékelése, fejlesztése áll. A jellemzően projektmunka-alapú tudásátadás során a hallgatók nemcsak elmélyítik elméleti tudásukat, de megtanulják valós feladathelyzetekben alkalmazni is azt. A képzés az Európai Pszichológus Diploma (EuroPsy) megszerzéséhez is hozzájárul.

A kognitív pszichológia- kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal specializációt választók tanulmányainak középpontjában az alapvető kognitív folyamatok működésének és szerepének megismerése áll, valamint mindennek a viselkedés-szervezési, idegrendszeri és neuropszichológiai háttere, gyakorlati alkalmazási lehetőségei.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles pszichológus
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 400 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév


Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia alapképzési szak.

 

További információ:

A BME Pszichológia mesterképzési szak Munka- és szervezetpszichológia és Kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal specializációinak egységes a felvételi követelményrendszere.

A felvételi eljárás két részből áll: írásbeli vizsgából (20 pont) és online térben történő szóbeli (25 pont) vizsgából.

ÍRÁSBELI VIZSGA

A pályázónak egy előzetesen elkészített, empirikus vizsgálatot tartalmazó referenciamunkát kell beküldenie. A dolgozat bármilyen témából készülhet (például általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia). Az írásbeli dolgozatban a pályázónak be kell bemutatnia a vizsgálatot, a vizsgálati módszereket, az eredményeket és szakirodalmi háttérbe rendezve, értelmeznie is kell az eredményeket.

Az írásbeli referenciamunka elkészítésének formai kritériumai:

A referenciamunka maximum 10 oldal legyen, ami bemutatja a vizsgálatot és a vizsgálathoz szorosan köthető szakirodalmi hátteret. A dolgozatnak legyen fedőlapja, tartalomjegyzéke, amit kövessen egy egyoldalas összefoglaló a dolgozatról. A dolgozat végén legyen a melléklet megszerkesztve. A fedőlap, a tartalomjegyzék, az egyoldalas összefoglaló, az irodalomjegyzék és a mellékletek nem képezik a 10 oldal részét.

A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12 betűnagysággal, 2,5 margókkal és 1,5 sortávolsággal kell elkészíteni.

A referenciamunka feltöltéséhez szükséges link IDE kattintva elérhető.

A dolgozat leadási határideje: 2024. május 21., 23:55 óra

 

SZÓBELI VIZSGA (szakmai és motivációs online beszélgetés)

A szóbeli vizsgára a pályázónak egy „motivációs levelet” kell elkészítenie, amelyet Google Forms-ban előre meghatározott kérdések megválaszolásával tud elkészíteni és a kérdéseink mentén tudja bemutatni szakmai alkalmasságát, rátermettségét, és azt, hogy miért az adott specializációra szeretne jelentkezni (a specializáció választásáról a beiratkozás napjáig kell döntést hozni).

Azok számára, akik határidőre feltöltik az írásbeli referenciamunkát, e-mailben egy linket küldünk, amin keresztül 2024. június. 10., 23:55-ig kell a „motivációs levelet” elkészíteni. A “motivációs level” összeállításához az alábbi kérdésekre számíthat:

 1. Személyes adatok (e-mail cím, alapképzés intézménye)
 2. Motivációs levél
  • Indokolja meg jelentkezését, vázolja a képzéssel kapcsolatos motivációját, célját, miért ezt a szakterületet választotta.
  • Főbb érdeklődési területei, mik inspirálták ezekre a területekre.
  • Jellemezze önmagát, milyen kompetenciákkal, erőforrásokkal rendelkezik, milyen szakmai gyakorlatok, önkéntes munkák, szabadidős tevékenységek segítettek ezek felismerésében, elmélyítésében.
  • Milyen jövőbe mutató, szakmai/karriercéljai vannak, hogyan tudja ebben segíteni a képzés, mit vár el önmagától?
 3. Írja le, milyen többletpontokra számít és ehhez milyen igazolásokat fog feltölteni a felvi-hu-ra. A többletpontokat a szakmai gyakorlatról és a kutatómunkáról, publikációról a felvételi bizottság adja meg.
  • Kutatási és publikációs tevékenységeknél többletpontot lehet szerezni az alábbiakban:
   • TDK, OTDK részvétel, helyezés; konferencia előadás
   • nyomtatott formában megjelent publikáció (folyóiratban, könyvben)
   • elektronikusan megjelent publikáció
   • részvétel kutató- vagy projekt munkában (min. 1 hónap)
 4. Szakmai gyakorlat néven pontként beszámítjuk:
  • szakmai gyakorlat itthon, külföldön (min. 1 hónap, kötelező egyetemi szakmai gyakorlat nem ér pontot)
  • demonstrátori tevékenység (szemeszterenként)
  • főállás egyetemi tevékenység mellett (min. 1 hónap)

Az online szóbeli felvételi vizsga ideje: 2024. június 24-25-26.

Az online térben (Microsoft Teams) történő szóbeli vizsga során a hallgatónak röviden be kell mutatnia az előzetesen feltöltött írásbeli dolgozatát (referenciamunka). A bizottság értékeli a pályázó írásbeli referencia munkájának bemutatását (szakirodalmi tájékozottság, a vizsgálat logikus összefüggéseinek kiemelése és az eredmények gyakorlati használhatósága). Továbbá, a 2 tagú bizottsággal egy motivációs beszélgetést folytatnak a „motivációs levél” alapján.

A beszélgetéshez szükséges technikai feltételekről (kamerával és mikrofonnal rendelkező eszköz) a jelentkezőnek kell gondoskodnia. A szóbeli beszélgetés előtt pár nappal próbalehetőséget is fogunk biztosítani, amiről külön értesítést küldünk.

A felvételi folyamatban való részvétel feltétele, hogy a felvételiző az egyes részfeladatokat a megadott határidőre teljesítse!

További információ:

Munka- és szervezetpszichológia specializáció:

E-mail: ept_workmaster@gtk.bme.hu

Kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal:

E-mail: psymaster@cogsci.bme.hu

 

Pszichológia mesterképzés tájékoztató füzet (2020. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)

Pszichológia mesterképzés felvételi tájékoztató 2024

Pszichológia mesterképzés honlapja