Pszichológia mesterképzési szak 

 

Induló specializációk:
Munka- és szervezetpszichológia
Kognitív pszichológia - kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a munka- és szervezet-szakpszichológus képzés több évtizedes múltra tekint vissza. A munka- és szervezetpszichológia specializáció azoknak szól, akik olyan feladatokat szeretnének megoldani a munka és a szervezetek világában, amelyek középpontjában a munkatevékenység, a munkakörnyezet, az egyén és a csoport, a szervezet és a vezetés elemzése, értékelése, fejlesztése áll. A jellemzően projektmunka-alapú tudásátadás során a hallgatók nemcsak elmélyítik elméleti tudásukat, de megtanulják valós feladathelyzetekben alkalmazni is azt. A képzés az Európai Pszichológus Diploma (EuroPsy) megszerzéséhez is hozzájárul.

A kognitív pszichológia- kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal specializációt választók tanulmányainak középpontjában az alapvető kognitív folyamatok működésének és szerepének megismerése áll, valamint mindennek a viselkedés-szervezési, idegrendszeri és neuropszichológiai háttere, gyakorlati alkalmazási lehetőségei.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles pszichológus
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 400 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév


Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia alapképzési szak.


Nyelvvizsga-követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül az egyik angol – államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

További információ:

Pszichológia mesterképzés tájékoztató füzet (2020. őszi évfolyamtól érvényes)

Pszichológia mesterképzés felvételi tájékoztató 2022

Pszichológia mesterképzés honlapja