Pszichológia mesterszak (Munka- és szervezetpszichológia szakirány)


A pszichológia mesterszak munka- és szervezetpszichológia, valamint kognitív pszichológia specializációkon indul.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a munka- és szervezet-szakpszichológus képzés több évtizedes múltra tekint vissza. A munka- és szervezetpszichológia specializáció azoknak szól, akik olyan feladatokat szeretnének megoldani a munka és a szervezetek világában, amelyek középpontjában a munkatevékenység, a munkakörnyezet, az egyén és a csoport, a szervezet és a vezetés elemzése, értékelése, fejlesztése áll. A jellemzően projektmunka-alapú tudásátadás során a hallgatók nemcsak elmélyítik elméleti tudásukat, de megtanulják valós feladathelyzetekben alkalmazni is azt. A képzés az Európai Pszichológus Diploma (EuroPsy) megszerzéséhez is hozzájárul.

A kognitív pszichológia specializációt választók tanulmányainak középpontjában az alapvető kognitív folyamatok működésének és szerepének megismerése áll, valamint mindennek a viselkedés-szervezési, idegrendszeri és neuro- pszichológiai háttere, gyakorlati alkalmazási lehetőségei.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles pszichológus
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 4 félév

Nyelvvizsga-követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül az egyik angol – államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Pszichológia mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2016. őszi évfolyamtól) Pszichológia mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2015. őszi évfolyamtól)

http://www.erg.bme.hu/mesterkepzes