Pénzügy mesterszak


A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakember- ek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes pénzügyi - azon belül elsősorban befektetéselemzési és kockázatkezelési - ismeretekkel rendelkeznek. Hallgatóink képesek lesznek önálló és komplex szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro és mikro szinten egyaránt. A program fő célja, hogy magas szintű szakmai standardokat nyújtson a befektetéselemzés, a portfóliókezelés, a vállalati és ban- ki treasury és kockázatkezelés területén.

A fent említett célok elérése érdekében törekedtünk arra, hogy lefedjük a nemzetközi Chartered Financial Analyst (CFA) és a Financial Risk Manager (FRM) szakmai követelményeit a mesterképzésünk struktúrájának és tantervének kialakításakor. Ennek következ- tében diákjaink a diploma megszerzésével egyidejűleg részben felkészülnek a CFA / FRM vizsgák sikeres teljesítésére is.

2019. szeptemberétől csak angol nyelven indítjuk képzésünket, nemzetközi és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 4 félév

Nyelvvizsga-követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag el- ismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizs- ga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Pénzügy mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2019. szeptember 1-től kezdőknek)
Pénzügy mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2016. szeptember 1-től kezdőknek)