Pénzügy mesterképzés - angol nyelven

 

A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes pénzügyi - azon belül elsősorban befektetéselemzési és kockázatkezelési - ismeretekkel rendelkeznek. Hallgatóink képesek lesznek önálló és komplex szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro és mikro szinten egyaránt. A program fő célja, hogy magas szintű szakmai standardokat nyújtson a befektetéselemzés, a portfóliókezelés, a vállalati és banki treasury és kockázatkezelés területén.

A fent említett célok elérése érdekében törekedtünk arra, hogy lefedjük a nemzetközi Chartered Financial Analyst (CFA) és a Financial Risk Manager (FRM) szakmai követelményeit a mesterképzésünk struktúrájának és tantervének kialakításakor. Ennek következtében diákjaink a diploma megszerzésével egyidejűleg részben felkészülnek a CFA / FRM vizsgák sikeres teljesítésére is.
Programunkat a Global Association of Risk Professionals (GARP) - FRM képesítés nyújtója - akkreditálta elsőként Magyarországon.
Így a BME a GARP hivatalos akkreditált partnerévé vált.

2019. szeptemberétől csak angol nyelven indítjuk képzésünket, nemzetközi és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges: 400 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félévMilyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
· módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
· közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
· üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
· társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit; · szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, két aktív félév alatt kell megszerezni.

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Pénzügy mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak.

Továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok is figyelembe vehetők, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


További információ:

Pénzügy mesterképzés tájékoztató füzet (Érvényes: 2023. ősztől kezdőknek)