Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak

 

Olyan szakembereket képzünk, akik ismerik a modern társadalmunkat működtető bonyolult kommunikációs rendszereket, a kommunikáció és a média fontosabb intézményeit és eszközeit, sikeres kommunikációt tudnak tervezni és folytatni.

A kommunikációs szakember feladata, hogy hatást érjen el, és értse is ennek mechanizmusait. Ezekben csak az lehet sikeres, aki tudja elemezni a kommunikációs jelenségeket, ismeri a legújabb kommunikációs eszközöket, és tudja alkalmazni is őket. Képes kommunikációs projektek tervezésére és megvalósítására, maga is jó kommunikáció készségekkel rendelkezik, jól ír, hatásosan beszél és meggyőzően prezentál.

A képzés hangsúlyos részei specializációkként is megjelennek: kommunikációtervezés, vizuális kommunikáció, digitális média, valamint kulturális iparágak. A BME egyetemi környezete ehhez hozzáteszi az üzleti és technológiai környezetben való eligazodást, az ilyen hátterű kommunikációs programok futtatására való felkészítést.


Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges: 320 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a művészet, a művészetközvetítés és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.

Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről.


További információ:
Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés tájékoztatófüze

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés honlapja