Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak

 

Olyan szakembereket képzünk, akik ismerik a modern társadalmunkat működtető bonyolult kommunikációs rendszereket, a kommunikáció és a média fontosabb intézményeit és eszközeit, sikeres kommunikációt tudnak tervezni és folytatni.

A kommunikációs szakember feladata, hogy hatást érjen el, és értse is ennek mechanizmusait. Ezekben csak az lehet sikeres, aki tudja elemezni a kommunikációs jelenségeket, ismeri a legújabb kommunikációs eszközöket, és tudja alkalmazni is őket. Képes kommunikációs projektek tervezésére és megvalósítására, maga is jó kommunikáció készségekkel rendelkezik, jól ír, hatásosan beszél és meggyőzően prezentál.

A képzés hangsúlyos részei specializációkként is megjelennek: kommunikációtervezés, vizuális kommunikáció, digitális média, valamint kulturális iparágak. A BME egyetemi környezete ehhez hozzáteszi az üzleti és technológiai környezetben való eligazodást, az ilyen hátterű kommunikációs programok futtatására való felkészítést.


Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges: 320 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a művészet, a művészetközvetítés és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.

Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről.

Nyelvvizsga-követelmények: A kommunikáció és médiatudomány mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

További információ:
Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés tájékoztatófüze

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés honlapja