Mester kreditpótlás

Előzetes kreditelismerés

 

A mesterképzési szakok esetében a képzési es kimeneti követelmények [a felsőoktatási szakképzések, az alap és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.(I.30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet] határozzák meg, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatók el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

A felvételi eljárás keretében megvizsgáltuk, hogy rendelkeznek-e a rendeletben meghatározott kreditértékű előtanulmánnyal. A jelentkezés elfogadásához az előírt kreditek min. 50%-át, azaz 30 kreditet kellett teljesíteni. A fennmaradó, hiányzó krediteket a mesterképzés első két aktív félévben kell teljesítenie, különben elbocsátásra kerül.

A Marketing mesterképzés kivétel a fenti szempontjából, ugyanis ennél a képzésnél a jelentkezőnek összesen 30 kredit előtanulmánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a jelentkezése nem fogadható el.

A kreditpótlásra kötelezett hallgatóknak a „Kreditelismerési” határozatban előírt hiányzó krediteket kell teljesíteni – a képzés tárgyaival párhuzamosan – az első két aktív félévben.

A kreditpótlás a Neptun rendszeren keresztül van lebonyolítva az idei félévtől. Az érintett hallgatóknak a határozatban szereplő azon tárgyakat, amelyeket az adott félévben teljesíteni szeretnének – az összes tárgyhoz hasonlóan – a Neptunban fel kell venniük a képzés kreditpótlás mintatantervéből.

Ezek az alábbi tárgyakat tartalmazzák:

Tárgykód Tárgynév
BMEGTDHKP01 Gazdaságpolitika kreditpótlás
BMEGTDHKP02 Makropénzügyek kreditpótlás
BMEGTDHKP03 Marketing kreditpótlás
BMEGTDHKP04 Statisztika kreditpótlás
BMEGTDHKP05 Válogatott fejezetek matematikából kreditpótlás
BMEGTDHKP06 Menedzsment alapjai kreditpótlás
BMEGTDHKP07 Bankismeretek kreditpótlás
BMEGTDHKP08 Vállalati pénzügyek kreditpótlás
BMEGTDHKP09 Gazdaságtörténet kreditpótlás

 

A hiányzó kreditek pótlására a 2019/20/1-es félévben az alábbi – egyedi vizsgajelentkezési – időpontok állnak rendelkezésre:

2019. október 29

2019. november 05

2019.november 19

2019. december 03

2020. január 05

A vizsgák kezdési időpontja minden alkalommal 17 óra, helyszíne a QA405-ös terem.

Vizsgaalkalomra jelentkezni, a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12:00 órájáig kizárólag a TR-en (Neptunon)  keresztül lehet.

Az érintett hallgatók a teljesítendő tárgyakról külön értesítést kapnak.