Mester kreditpótlás

Kreditelismerési eljárás

 

A mesterképzési szakok esetében a képzési és kimeneti követelmények [a felsőoktatási szakképzések, az alap és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.(I.30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet] határozzák meg, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatók el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

A felvételi eljárás keretében megvizsgáljuk, hogy a jelentkező rendelkezik-e a rendeletben meghatározott kreditértékű előtanulmánnyal. A jelentkezés elfogadásához az előírt kreditek min. 50%-át, azaz 30 kreditet kellett teljesíteni.

A Marketing mesterképzés a fentiek szempontjából kivétel, ugyanis ennél a képzésnél a jelentkezőnek összesen 30 kredit előtanulmánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a jelentkezése nem fogadható el.

A kreditpótlásra kötelezett hallgatóknak a „Kreditelismerési” határozatban előírt hiányzó krediteket kell teljesíteni – a képzés tárgyaival párhuzamosan – az első két aktív félévben.

A kreditpótlás adminisztrációja a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül történik.

Az érintett hallgatóknak a határozatban szereplő azon tárgyakat, amelyeket az adott félévben teljesíteni szeretnének – az összes tárgyhoz hasonlóan – a Neptunban fel kell venniük a képzés kreditpótlás mintatantervéből. A teljesítendő tárgyakról a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld a hallgatóknak.

A kreditpótlásról szóló határozat elérhető a Neptun TR-ben a Tanulmányok fül alatt a Hivatalos bejegyzések között (képzésen előírt többletkredit). Az előírt kreditpótló tárgy felvételének elmulasztásáról nem küldünk értesítést a hallgatóknak, kérjük tanulmányi kötelezettségeikre fokozottan figyeljenek!

Az angol nyelvű képzésre felvett hallgatóknak a kreditpótló vizsgákat is a képzés nyelvén kell letenni.

 

Kreditpótlás tárgyak 

BMEGTDHKP01        Gazdaságpolitika kreditpótlás
BMEGTDHKP02        Makropénzügyek kreditpótlás
BMEGTDHKP03        Marketing kreditpótlás
BMEGTDHKP04        Statisztika kreditpótlás
BMEGTDHKP05        Válogatott fejezetek matematikából kreditpótlás
BMEGTDHKP06        Menedzsment alapjai kreditpótlás
BMEGTDHKP07        Bankismeretek kreditpótlás
BMEGTDHKP08        Vállalati pénzügyek kreditpótlás
BMEGTDHKP09        Gazdaságtörténet kreditpótlás
BMEGTDHKP10        Üzleti jog kreditpótlás

 

A hiányzó kreditek pótlására a 2022/23/1-es félévben az alábbi – egyedi vizsgajelentkezési – időpontok állnak rendelkezésre:

2022. október 25. 16:00-18:00

2022. november 8. 16:00-18:00

2022. november 22. 16:00-18:00

2022. december 6. 16:00-18:00

2023. január 10. 16:00-18:00

Vizsgaalkalomra jelentkezni, a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig kizárólag a Neptun TR-en keresztül lehet. A vizsgák típusáról, módjáról a félév megkezdését követően küldünk tájékoztatást.

Az adott tárgyakhoz kapcsolódó tananyagok és a vizsgakérdések az edu.gtk.bme.hu oldalon találhatók.

 

Sikeres vizsgákat kívánunk!