Műszaki menedzser mesterszak


A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek elméleti és módszertani háttérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére. A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és a gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége is kifejezetten segíti az üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 4 félév

Nyelvvizsga-követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Műszaki Menedzser mintatanterv, előtanulmányi rend, szakhaladási útmutató (2018. tavaszi évfolyamtól érvényes)
Műszaki Menedzser mintatanterv, előtanulmányi rend, szakhaladási útmutató (2016/17-es tanévre és a 2017 őszi kezdettekre érvényes)