Marketing mesterképzési szak

A képzés hallgatói a marketing szakma elméleti és gyakorlati ismeretanyaga mellett általános üzleti ismereteket szereznek. A végzettek tehát amellett, hogy tisztában vannak a különböző marketingeszközök alkalmazási lehetőségeivel, és irányítani, menedzselni tudják a marketing egyes részterületeit, egyúttal más üzleti területek szakértőivé is válnak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Marketing mesterképzésének egyik specialitása, hogy hallgatóink a marketing- és más menedzsment ismeretek integrálásával képessé válnak saját szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb kommunikációt folytatni a más területekről érkező belső és a külső érintettekkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók egy projektfeladat keretében átfogó problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (szombati előadás, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk megkönnyíteni.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 450 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbi területekről:
· módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
· elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
 · üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetésszervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

További információ:

Marketing mesterképzés tájékoztató füzet (2023. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)