Marketing mesterszak


A képzés hallgatói a marketing szakma elméleti és gyakorlati ismeretanyaga mellett általános üzleti ismereteket szereznek. A végzettek tehát amellett, hogy tisztában vannak a különböző marketingeszközök alkalmazási lehetőségeivel, és irányítani, menedzselni tudják a marketing egyes részterületeit, egyúttal más üzleti területek szakértőivé is válnak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Marketing mesterképzésének egyik specialitása, hogy hallgatóink a marketing- és más menedzsment ismeretek integrálásával képessé válnak saját szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb kommunikációt folytatni a más területekről érkező belső és a külső érintettekkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók egy projektfeladat keretében átfogó problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (választható péntek-szombati előadásnapok, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk megkönnyíteni.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 4 félév

Nyelvvizsga-követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Marketing mesterképzés tájékoztatófüzet TERVEZET - Szenátusi elfogadásra vár (Érvényes: 2019. szeptember 1-től kezdőknek)
Marketing mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2017. szeptember 1-től kezdőknek)
Marketing mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2016. szeptember 1-től kezdőknek)