Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak - magyar és angol nyelven

 

Mesterszakunkon olyan szakembereket képzünk, akik képesek területi, környezeti és ezekkel összefüggésben nemzetközi gazdasági folyamatok elemzésére, összetett problémák és összefüggések felismerésére, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, kreatív közreműködésre. Közgazdász diplomát adó mester programunk végzett mérnökök jelentkezését is várja. Végzettjeink sikeresen helyezkednek el az államigazgatásban, önkormányzatoknál és az üzleti szférában, valamint civil társadalomban egyaránt.

A Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sajátossága a felelős és jövőtudatos döntéshozatal, irányítás és tervezés elsajátítása különös tekintettel a fenntartható fejlődés és az éghajlat- változás kihívásaira adható innovatív megoldásokra.

A képzésben hangsúlyos a gyakorlatorientált szemlélet, a csapat- és projektmunka. Hallgatóink nemzetközi és hazai kutatási projektjeinkbe is bekapcsolódhatnak tovább szélesítve szakmai ismereteiket és tapasztalataikat. A mesterszak további különlegessége, hogy számos törzstárgy nemzetközi szemléletű, angol nyelvű előadásokon is hallgatható.

2019. szeptemberétől angol nyelven is indítjuk képzésünket, nemzetközi és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 350 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév (a részidős képzés esetében az oktatás kéthetente pénteki és szombati napokon történik)Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá az agrár képzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettan alapképzési szak.

Továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok is figyelembe vehetők, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

Regionális és környezeti gazdaságtan szakon a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
· közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;
· módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 20 kredit;
 · természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia, politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudományok) területéről legalább 20 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 
További információ:

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés tájékoztató füzet (2023. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes:2019. ősz)
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés tájékoztató füzet (Érvényes:2021. február 1-től kezdőknek) angol
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés honlapja