Master of Business Administration (MBA) mesterszak


A képzés általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik a nemzetközi szinten elfogadott Master of Business Administration (MBA) szakokéval. Célja, hogy a hallgatókat a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható tudással vértezze fel.

A végzettek képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások létrehozására és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Megismerik és megértik a vállalatokat körülvevő környezet alapvető törvényszerűségeit.

A BME MBA programjának négy tartalmi különlegessége van, ami megkülönbözteti más hasonló vezetőképzési szakoktól: átszövi a digitális transzformáció és negyedik ipari forradalom kihívásainak elemzése, kiemelt hangsúlyt kap az üzleti analitika szerepe a vezetői döntésekben, felvértezi a résztvevőket a menedzsment emberi és szervezeti kihívásainak kezelésére elsősorban a műszaki környezetben, és megerősíti a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás iránti szemléletet és képességeket.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA szakának sajátosságait a nemzetközi beágyazottságon és külön- leges tartalmon túl, a képzést támogató szolgáltatások és infrastruktúra színvonala, valamint a választható specializációk adják. A hallgatók a menedzsment területek elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik tudásukat.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (pénteki vagy szombati előadások, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.

Alapadatok Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon
Finanszírozási forma: önköltséges
Képzési idő: 4 félév

Nyelvvizsga-követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Master of Business Administration (MBA) mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2019. szeptember 1-től kezdőknek)
Master of Business Administration (MBA) mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2018. szeptember 1-től kezdőknek) Master of Business Administration (MBA) mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2017. szeptember 1-től kezdőknek) Master of Business Administration (MBA) mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2016. szeptember 1-től kezdőknek)