Vezetés és szervezés mesterszak


A Vezetés és szervezés mesterképzés azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók gazdasági és menedzsment ismereteit tovább mélyít- se, és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkezőket.

A képzés során a hallgatók megismerik a termelő és szolgáltató folyamatok tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges kvantitatív alapokat, valamint a legfontosabb menedzsment, gazdasági viselkedéstudományi és jogi ismereteket. A képzésben fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatok optimális kialakításával, a projektmenedzsment korszerű módszereivel, a karcsúsított (lean) gyártással és szolgáltatással, valamint a változások megvalósításával kapcsolatos kérdések. Az oktatás épít a termelési és szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó adatok statisztikai értékeléséhez és a működés optimalizálásához felhasználható szoftverek alkalmazására. A képzés során esettanulmányok és szimulációs üzleti játékok segítik a termelő és szolgáltató rendszerekben előforduló döntési helyzetek elemzését.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vezetés és szervezés mesterszakjának sajátossága, hogy széles általános alapozás mellett fókuszált szakterületi specializálódást, valamint a vállalati gyakorlatban is használható tudást ad hallgatóinak.

2019. szeptemberétől angol nyelven is indítjuk képzésünket, nemzetközi és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

Alapadatok: Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 4 félév

Nyelvvizsga-követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Vezetés és szervezés mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2019. szeptember 1-től kezdőknek)
Vezetés és szervezés mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2016. szeptember 1-től kezdőknek)