Dr. Benedek András

egyetemi tanár
Műszaki Pedagógia Tanszék

 

Dr. Benedek András villamosmérnökként szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szakmai és tudományos pályafutását az MTA Pedagógiai Kutató Csoportjában kezdte 1980-ban, majd az annak jogutódjaként alakult Oktatáskutató Intézetben tevékenykedett tovább. Közben mérnöktanári, majd művelődés-szociológusi diplomát, később pedig tudományos fokozatot szerzett. Az Oktatáskutató Intézetben elsősorban szakterületi kutatásokat folytatott, és itt írta első jelentős tudományos publikációit is. 1984 és 1990 között az Országos Pedagógiai Intézet szakképzési igazgatójaként, főigazgató-helyetteseként, majd főigazgatójaként tevékenykedett. 1990-ben alapító főigazgatója lett a Nemzeti Szakképzési Intézetnek. 1991 és 2006 között több minisztériumban is tevékenykedett helyettes államtitkárként, államtitkárként.

1986 óta tanít a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol 1996-ban habilitált, majd 1998-ban egyetemi tanári címet szerzett. 2004-ben lett az MTA doktora.

2005 és 2015 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Műszaki Pedagógia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, illetve 2005 és 2009 között az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, valamint 2007 és 2015 között a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatója volt. 2015-től a Műszaki Pedagógia Tanszék egyetemi tanáraként, illetve a Mérnöktovábbképző Intézet tudományos főmunkatársaként tevékenykedik.

Dr. Benedek András szakmai és tudományos tevékenységének súlypontja a szakképzés, a szakmai pedagógusképzés és a felnőttképzés szakterületére esik. A szakmai pedagógusképzésben és a szakirányú pedagógus-továbbképzésben generációknak oktatta a szakképzés-pedagógiát, az oktatáselméletet és a digitális pedagógiát. Irányította és koordinálta a szakirányú pedagógus-továbbképzést. Több ezer pedagógus végzett közoktatás-vezetőként az általa irányított szervezetben.

Benedek professzor gazdag tudományos munkássága a szakképzés szerkezetének, a szakképzés és felnőttképzés pedagógiájának, a formális és informális tanulásnak, a mobil és vizuális tanulásnak, az online közösségi tananyagfejlesztésnek a kutatására irányult. Törzstagja volt a BME Pszichológia Doktori Iskolájának és témavezetőként tevékenykedik az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Vezetése mellett eddig hárman szereztek PhD, illetve kandidátusi fokozatot. Számos könyve, folyóirat-, illetve konferenciaközleménye jelent meg magyar és angol nyelven. Tudományos közleményeinek száma 303 melyekre  330 független hivatkozást kapott.

Munkássága nyomán a szakmai pedagógusképzés és a szakirányú továbbképzés területén a BME meghatározó szakmai tényezővé vált. Szaktudása, embersége, együttműködési készsége méltán emelte őt a kiemelkedő professzorok körébe, mind munkatársai, mind pedig a hallgatók körében.