Dr. Bodnár Gabriella

habilitált egyetemi docens
Ergonómia és Pszichológia Tanszék

 

Dr. Bodnár Gabriella 1998-tól a BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék főállású, 2017-től megbízott oktatója, a Soproni Egyetem habilitált docense, több PhD jelölt témavezetője. Kutatási témája a tehetséggondozás, a Magyar Tehetséggondozó Társaság, Felsőoktatási Szekciójának vezetője, tehetségmentor. A műegyetemi oktatói-kutatói feladatai mellett tanácsadói munkát is nyújtott a műegyetemi hallgatók számára. Megbízott oktatóként a Szociális képességfejlesztő tréning és a Társas kapcsolatok pszichológiája tárgyakat oktatja.