Dr. Kóczy László

habilitált egyetemi tanár
Pénzügyek Tanszék

 

Dr. Kóczy László a Pénzügyek Tanszék oktatója, matematikus, közgazdász, játékelmélet-kutató, aki szintén 2019-ben habilitált. 2020-ban jelent meg Jog és pénzügyek a bankszektorban című könyve az Akadémiai Kiadónál. Nemzetközileg is elismert kutató, számos nemzetközi cikke jelent meg a kooperatív játékelmélet, szavazáselmélet, elméleti közgazdaságtan és tudománymetria területein. Napi feladatai mellett a Kar nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében is aktív szerepet vállal, a QSMS szemináriumok szervezőjeként.