Gadanecz Péter

egyetemi tanársegéd
Ergonómia és Pszichológia Tanszék

 

Gadanecz Péter 2015-18 között PhD hallgató, majd 2018 óta tudományos segédmunkatárs, később egyetemi tanársegéd. Kutatási területe a tanulási stílus és tanulási motiváció, valamint a játékosítás hatásainak vizsgálata oktatási célú alkalmazásokon pozitív pszichológiai szemszögből. Az OHV legjobb 100 oktatója közé is bekerült már, az Ergonómia és Pszichológia Tanszéken a munka- és szervezetpszichológia specializáció szaktitkára, valamint a Gazdálkodás és menedzsment és Nemzetközi gazdálkodás alapszakok hallgatóinak projektfeladatait koordinálja, segítve ezzel az a kari elvárásoknak megfelelő dolgozatok létrejöttét.