Kupcsik Réka

egyetemi tanársegéd
Közgazdaságtan tanszék

 

Kupcsik Réka 2015-ben mint PhD hallgató csatlakozott a Közgazdaságtan Tanszékhez, 2018-tól pedig mint egyetemi tanársegéd vesz rész aktívan a tanszék életében. Elismerésre érdemes lelkesedésével, szorgalmával, lelkiismeretes, megbízható és pontos munkájával a Közgazdaságtan Tanszék számos tárgyának oktatásában – az elvárható mértéket többszörösen meghaladó mértékben – veszi ki a részét. Az elmúlt években a Tanszéken bekövetkezett átmeneti és végleges személyi változások során Réka kiemelkedő teherbírásról tett tanúbizonyságot. Kupcsik Réka a tanszék Moodle felelőseként nagyban segítette a digitális oktatásra való átállást is a tavaszi félév során.