Vargáné Édes Emőke Tünde

hivatalvezető
Dékáni Hivatal

 

Vargáné Édes Emőke Tünde 2017-től dolgozik a BME GTK Dékáni Hivatalában, 2018 óta hivatalvezető. Kiemelkedő szerepe volt a Dékáni Hivatal újjászervezésében, személyi állományának és fizikai környezetének fejlesztésében. A Rektori Kabinettel és a Kancelláriával kialakított kiváló munkakapcsolata is jelentősen hozzájárult a Kar kedvező összegyetemi megítéléséhez. 2020 decembere óta a Szenátus Gazdasági Bizottságának titkáraként segíti a szervezet működését. A szűken vett hivatalvezetői feladatok mellett több, a Kar egésze számára fontos projektet is irányít. Munkájának köszönhető a Kari Moodle rendszer informatikai megújítása, valamint a Kari TAD portál első verziójának 2021 áprilisi üzembehelyezése.