Dr. Buzási Attila

egyetemi docens
Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

 

Dr. Buzási Attila a BME GTK Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék egyetemi docense, aki korábban elnyerte a Kari Kutatási Díj junior fokozatát is. A 2019-2021 között megjelent publikációi között magyar és angol nyelvű folyóiratcikkek is megtalálhatók, melyek között kettő D1-es és kettő Q1-es besorolású is helyet kapott. Kutatásai során vizsgálja többek között a budapesti kerületek fenntarthatósági értékelési keretrendszerét, mely kutatási terület ezidáig a nemzetközi szakirodalomban ilyen vonatkozásban még nem került publikálásra. Kutatási eredményeit 2021-ben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az OTKA Fiatal Kutatói pályázat támogatásával ismerte el.