Intenzív Kurzus 2023

Intensive Seminar Programme 2023

2023. október 12-14. | 2023. october 12-14.

Az Intenzív kurzus 25 éves múltra tekint vissza a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Ez a komoly hagyományokkal rendelkező tantárgy az idén 25 éves GTK-n megújult formában kerül megrendezésre. A nemzetközi felsőoktatási intézményekből, illetve a vállalati szférából érkező előadókon kívül a résztvevők megismerhetik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kiváló oktatóit is. A 2023. október 12. és 14. között megrendezésre kerülő Intenzív kurzuson lehetőség nyílik  workshopokon is részt venni, ahol kisebb csoportokban, intenzívebb munka folyik majd vállalati trénerek és Karunk kollégáinak közreműködésével.

 

Figyelem! A rendezvényről kép-, és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja a BME GTK rendezvényeinek megörökítése. Az elkészült felvételek a BME GTK honlapján, és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek!

The Intensive Seminar Programme has a 25-year history at the Faculty of Economics and Social Sciences of the Budapest University of Technology and Economics. This subject, which has a long tradition, will be offered in a renewed form on the 25th anniversary this year. In addition to presenters from international higher education institutions and the corporate sector, participants will also have the opportunity to meet some of the Faculty’s outstanding lecturers. During the Intensive Seminar Programme, which will be held between 12 and 14 October 2023, students will also have the opportunity to join workshops, where smaller groups will work more intensively with corporate trainers and colleagues of our Faculty.

 

Attention! The event will be photographed and video recorded in accordance with the provisions according to the Civil Code regarding public participation and mass filming. The purpose of making the recordings is to record the events of the BME GTK. The completed recordings can be published on the BME GTK website and social media!

2023.10.12, csütörtök | Thursday

13:15 – 14:45 – előadás, magyar nyelven
QA403 terem

Karnis Gabriella: Pozitív és sikeres vállalati transzformáció egy kihívásokkal teli környezetben

Külső kereskedelmi kapcsolatok vezetője, Philip Morris Magyarország Kft.

Mi a kulcsa a sikeres üzleti átalakulásnak, ha a vállalat egy meghatározott üzleti szektorban működik, és erősen szabályozott környezetben működik? Mit tehetsz, ha egyik napról a másikra egy világjárvány évekre az életed részévé válik? Hogyan változnak a célok, eszközök, szervezeti és vezetési stílus (ha változnak), és ezek hogyan alakítják egy nagyvállalat alkalmazkodóképességét? Miért fontos számunkra is a tudatos fogyasztás, az ártalomcsökkentés és a fenntarthatóság?

13:15 – 14:45 – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Bován Balázs, Kriska Nándor, Arzu Hajiyeva, Kevin McCluskie: Fenntartható üzleti kurzus

Ügyfélmenedzser, Ügyfélmegoldás menedzserek, Schneider Electric

Az előadás célja egy multinacionális vállalat átfogó fenntarthatósági stratégiájának bemutatása, amely a szervezetében rendelkezésre álló technológiákat hasznosítja. Hogyan lehet a gyakorlatban biztosítani a valóban fenntartható működést, és csökkenteni a környezeti lábnyomot? Bemutatásra kerül, hogy hogyan lehetséges összekapcsolni a fenntarthatósági tanácsadási stratégiát az energiahatékonysági projektekkel és az energiabeszerzéssel.

15:15 – 16:45  – előadás, magyar nyelven
QB402 terem

Vámos Viktor: A hazai (digitális) hirdetési piac működése: mely szempontrendszerek érvényesülnek egy kampány stratégiai kidolgozása során

Addig Digital Advertising – Üzletfejlesztési Igazgató – BME alumni hallgató

Megalkotjuk a terméket, megtervezzük a marketing stratégiát, kitaláljuk az aktivitást, amit eljuttatunk az fogyasztókhoz. Egy kampány életútja az ötlettől a post buy reportig. Hogyan tervezzük meg a kampányt? Milyen részei vannak a médiának, azon belül is a digitális mekkora súllyal szerepel? Milyen szempontok vannak a tervezésben, hogyan értelmezzük a digitális eredményeket? Egyáltalán miért lehet ingyenes az internetes tartalom és miért kell fizetni?

15:15 – 16:45  – előadás, angol nyelven
QA403 terem

Pablo Arnoldo Fritz Sepulveda: Hogyan lehet megszerezni a vágyott állást?

Vezető tanácsadó, HILL International

Az előadás során sorba vesszük azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az általunk vágyott állás ne csak vágy legyen, hanem valósággá váljon.

Ha szeretné, hogy az előadó a foglalkozás során kielemezze az önéletrajzát, küldje azt el akár névtelenül a toth-bozo.brigitta@gtk.bme.hu címre 2023. október 10-én 23:59-ig.

17:15 – 18:45 – előadás, angol nyelven
QA403 terem

Dr. Jacob Brix: Stratégiai innovációs menedzsment: A nagy kihívások értelmezése és a rájuk való reagálás módja

Innováció és Menedzsment professzora, Aalborg Egyetem

A feltárás és a kiaknázás közötti egyensúly megteremtése a kialakult szervezetekben a vezetők nehéz, de fontos feladata. Jelenleg azonban az a tendencia, hogy a nagy társadalmi kihívások enyhítéséhez egyre inkább szükség van a szervezetek közötti együttműködésre, és ez a feltárás és a kiaknázás közötti dilemmát a szervezetek közötti szférába helyezi, ami tovább bonyolítja a menedzsment szerepét. Jacob Brix professzor előadásának középpontjában ez a téma áll majd, és a kurzuson párbeszédet kezdeményeznek a résztvevőkkel. 

17:15 – 18:45 – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Victor Maingault: Az ellátási lánc és a beszerzés globális rejtvénye

Műveleti beszerzési menedzser, Schneider Electric

Az előadás az ellátási lánc és a beszerzés dinamikus területét járja körül, amelynek során feltárjuk a szervezeteknek e kritikus fontosságú területeken felmerülő nehézségeit és kihívásait. Az előadás a nyersanyagok beszerzésétől a végtermékek leszállításáig a globális ellátási hálózatok sokrétűségét mutatja be. Arra is választ keresünk, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a szervezetek az ellátási lánc és a beszerzési műveletek irányítása során. Akár üzleti tanulmányokat folytat, akár az iparág leendő szakembere, vagy egyszerűen csak érdeklődik a modern kereskedelem mechanikája iránt, ez az előadás értékes betekintést ígér a globális üzleti műveletek szívverésébe.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA226 terem

Dr. Nagy Krisztina: Információ- és hírműveltség 

Egyetemi adjunktus, BME GTK Üzleti Jog Tanszék

 

A workshop az online környezetben a hamis, megtévesztő hírek, információk szűréséhez szükséges ismereteket, készségeket fejleszti. Szempontokat kínál a megbízhatóság és hitelesség értékeléséhez, médiaszövegek elemzésén és értékelésén keresztül fejleszti a szűrési kompetenciákat. Bemutatja a tényellenőrzés eszközeit és legfontosabb lépéseit. Gyakorlatokon keresztül fejleszti a minőségi hírtartalom felismerését, a vizsgálat legfontosabb szempontjait.

9:15: – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA404 terem

Dr. Séllei Beatrix: A siker titka: az érzelmi intelligencia

Egyetemi adjunktus, BME – GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, coach, tréner

 

A workshopon a résztvevők megtudják, miért legitimek az érzelmek a munkahelyen, illetve hogy vezetőként hogyan tudják a legjobban használni az érzelmi intelligenciájukat. Hiszen az érzelmileg rezonáns vezető magas hatékonysággal dolgozik. A résztvevőknek elkészül a saját érzelmi intelligencia profiljuk, és erre alapozva megismerik az érzelmi intelligencia koncepcióját. A workshop második részében a profilra alapozva az érzelmi részképességek fejlesztésével fogunk dolgozni. Ugyanis az értelmi intelligencia fejleszthető, ezáltal növelve a vezető hatékonyságát.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA405 terem

Szőcs Árpád: Vezetői stílusok és vezetői kommunikáció hibrid munkakörnyezetekben

VOIS, L&D Lead

 

A különböző életciklusban lévő vállalatok és csoportok pedig, különböző vezetési stílust, vezetői eszköztárat követelnek. Ezeknek a különböző hátterű csoportoknak a közös menedzselése számos vezetői kérdést vet fel. Mindezek tükrében a workshop felépítése:

 • Megbeszélések, tárgyalások különböző kategorizálási lehet ő ségei és jellegzetességei;
 • A hatékony munkamegbeszélések kulcstényezői;
 • Vezetői kommunikációs technikák a hibrid munkakörnyezet kihívásainak kezelésére;
 • Vezetői és személyes stílus meghatározása (tesztkérdések segítségével);
 • A különböző érettségi fázisban lévő vállalatokhoz, csoportokhoz illeszkedő vezetői eszköztár meghatározása;
 • Vezetés digitális környezetben, távoli munkavégzés, home office
9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA115 terem

Dr. Tóvölgyi Sarolta: Találd meg belső erőforrásaidat

Egyetemi adjunktus BME-GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, mentálhigiénés szakember, kompetenciafejlesztő tréner

 

A workshop keretein belül a hallgatók ráláthatnak belső erőforrásaikra különböző eszközök segítségével. Rejtett erőforrásaikat feltárhatják, és így kiderülhet, milyen erősségeik vannak, amelyeket a munka világában aztán kiaknázhatnak. Egyrészt sokszor csak sejtjük, érezzük, hogy jók vagyunk valamiben, de nem tudatosítjuk magunkban, hiszen ezek természetesek számunkra. Azonban ha felismerjük őket, kellő figyelmet fordítunk rájuk, akár tovább is fejlesztjük őket, az nagyban hozzájárulhat munkahelyi sikerek eléréséhez – mindez ráadásul a számunkra „természetes” módon. Másrészt vannak, akik még azt sem tudják megfogalmazni, hogy valami „könnyen megy” nekik, nem is igazán tudják, miben jók. Mindkét csoportnak szeretnénk segíteni ezzel a workshoppal.

13:15 – 14:45 – lecture, in Hungarian
Room QA403

Gabriella Karnis: Positive and successful business transformation in a challenging environment

Head of External Commercial Relations, Philip Morris Magyarország Kft.

What is the key to a successful business transformation when the company operates in a specific business sector and lives in a highly regulated environment? What can you do when, overnight, a pandemic becomes part of your life for years? How goals, tools, organisation and management style change (if they change), and how these shape the adaptability of a large company? Why conscious consumption, harm reduction and sustainability are important for us too?

13:15 – 14:45 – lecture, in English
Room QB402

Balázs Bován, Nándor Kriska, Arzu Hajiyeva, Kevin McCluskie: Sustainability Business Course

Client Manager, Client Solution Managers, Schneider Electric

The aim of the course to get familiar with a multinational company’s comprehensive sustainability strategy that leverages the technologies available across its organization. Ensure a truly sustainable operation when you reduce your environmental footprint, buy renewable energy and keep your business compliant with all regulations. Employ an active energy management approach by breaking down silos to join your sustainability consulting strategy with your energy efficiency projects and energy procurement.

15:15 – 16:45  – lecture, in Hungarian
Room QB402

Viktor Vámos: The operation of the domestic (digital) advertising market: which systems of criteria prevail during the strategic development of a campaign

Business Development Director, Addig Digital Advertising – BME alumni 

We create the product, we plan the marketing strategy, we come up with the activity that we deliver to the consumer. The lifecycle of a campaign from idea to post-purchase report. How do we plan the campaign? What are the different parts of the media, including how much weight is given to digital? What are the design considerations and how do we interpret digital results? Why should online content be free and why should it be paid for?

15:15 – 16:45  – lecture, in English
Room QA403

Pablo Arnoldo Fritz Sepulveda: How to increase your chances to get the job you applied for?

Senior Consultant, HILL International

During the presentation, we will take a look at the activities that contribute to making the job we want a reality, not just a wish.

Build your CV!

Prepare yourself for the interview!

Make the link between statements and evidence of your skills!

Understand the HR mechanisms that will affect your career.

Optional interactive exercise for participants: send me your CV in advance and I will give you instant feedback with practical advice!

 

If you would like to have your CV analysed during the session, please send your anonymous or named CV to toth-bozo.brigitta@gtk.bme.hu by 23:59 on 10, October 2023.

17:15 – 18:45  – lecture, in English
Room QA403

Jacob Brix, PhD: Strategic Innovation Management: Making sense of grand challenges and how to respond to them

Professor of Innovation and Management, Aalborg University

Creating a balance between exploration and exploitation in established organizations is a difficult but important task for managers. However, the current trend is to increasingly require inter-organizational cooperation to mitigate major societal challenges, and this puts the dilemma between exploration and exploitation into the inter-organizational realm, further complicating the role of management. This topic will be the focus of Professor Jacob Brix’s lecture, and the course will initiate a dialogue with the participants.

17:15 – 18:45  – lecture, in English
Room QB402

Victor Maingault: The Global Puzzle of Supply Chain and Procurement

Operations Procurement Manager, Schneider Electric

Join us for an engaging session that delves into the dynamic Supply Chain and Procurement realm. This enlightening session will unravel the intricacies and challenges faced by organisations in these critical domains. From sourcing raw materials to delivering end products, the lecture will explore the multifaceted landscape of global supply networks. This lecture offers an overview of the challenges that organisations encounter in managing supply chain and procurement operations, as well as practical insights into effective strategies for navigating these complexities successfully. Whether you are a business student, a future professional in the industry, or simply interested in the mechanics of modern commerce, this lecture promises valuable insights into the heartbeat of global business operations.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA226

Krisztina Nagy, PhD: Information and news literacy

Assistant Professor, BME GTK Department of Business Law

 

The workshop develops the knowledge and skills needed to filter out fake and misleading news and information online. It will provide criteria for assessing trustworthiness and credibility and develop filtering skills through analysing and evaluating media texts. It presents tools and key steps for fact-checking. Through exercises, it develops recognition of quality news content and key aspects of fact-checking.

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA404

Beatrix Séllei, PhD: The secret of success: Emotional Intelligence

Assistant professor at BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, coach, trainer

 

In the workshop, participants will learn why emotions are legitimate in the workplace and how to best use their emotional intelligence as a leader. After all, the emotionally resonant leader works with high efficiency.The participants will have their emotional intelligence profile prepared, and based on this, they will learn about the concept of emotional intelligence. In the second part of the workshop, based on the profile, we will work on developing the emotional sub- skills. Because emotional intelligence can be developed, thereby increasing the leader’s efficiency.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA405

Árpád Szőcs: Leadership styles and management communication in hybrid work environments

VOIS, L&D Lead

 

Companies and groups at different stages of their life cycle require different leadership styles and management tools. Therefore, the main topics of the workshop are: 

 • Identifying leadership and personal style (using test questions);
 • Identifying the leadership toolkit appropriate to companies and groups at different stages of maturity;
 • Leadership in digital environments, remote working, home office issues;
 • Different categorisation options and characteristics of meetings;
 • Key factors for effective working meetings;
 • Management communication techniques for dealing with the challenges of a hybrid working environment
9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA115

Sarolta Tóvölgyi, PhD: Find your inner resources

Assistant Professor, BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, mental health specialist, competence development trainer

 

During the workshop, students will be able to access their inner resources through different tools. They can explore their hidden resources to discover their strengths, which they can then use in the world of work. On the one hand, we often only suspect or feel that we are good at something, but we do not realise it, because it is ‘natural’ to us. However, if we recognise them, pay attention to them and even develop them, it can make a big contribution to success in the workplace – in a way that doesn’t require too much energy from us, since it is ‘natural’ to us. On the other hand, some people can’t even articulate that something is ‘easy’ for them, they don’t really know what they are good at. We want to help both groups with this workshop.

2023.10.13, péntek | Friday

13:15 – 14:45 – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Dr. Annamaria Tuan: CSR-kommunikáció a közösségi médiában 

A Bolognai Egyetem Menedzsment Tanszék marketing tanszékének egyetemi adjunktusa

A közösségi média lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kapcsolatba lépjenek az érdekelt felekkel, ezáltal megszilárdítsák a vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) alapelveket. Megvizsgáljuk, a vállalatok hogyan használhatják hatékonyan a közösségi médiát CSR-tevékenységeik kommunikálására, a hagyományos társadalmi és környezetvédelmi gyakorlatoktól kezdve egészen a márkaaktivista kampányokig. Elmélyedünk abban, miért fontos megtalálni a beszéd és a tettek közötti egyensúlyt a CSR kontextusában, hogy elkerülhessük a „kamuzöld” és a „kamu társadalmilag felelős” jelzőket

13:15 – 14:45 – előadás, angol nyelven
QB404 terem

Dr. Ligeti Zsombor: Illúzionómia

egyetemi docens, BME GTK Közgazdaságtan Tanszék

Az illúzió az elmondások szerint minden élvezetek legnagyobbika. Érezte már úgy, hogy az élet nem igazságos? Gondolta már valakiről, hogy bugyuta, mert lottózott, vagy mert babonás? Használt már homeopátiás gyógymódot vagy indított új vállalkozást? Tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy tovább éljen, egészségesebb legyen, javuljon a memóriája és a kreativitása, illetve, hogy vonzóbbnak tűnjön? Vajon elemzésre kerül, hogyan segít a közgazdaságtan eloszlatni illúzióinkat? Vagy csak még többet generál?

13:15 – 14:45  – előadás, magyar nyelven
QA403 terem

Rajnai Tamás: Fenntarthatóság és energetika – megoldások és di/trilemmák

E.ON Hungária Csoport, ESG menedzser

A fenntarthatóság és az ESG napjainkra megkerülhetetlen témakörök lettek a nagyvállalatok számára. A globális változások (éghajlatváltozás, biodiverzitás csökkenés, …) egyéni és társadalmi szinten is éreztetik hatásukat, a bennük rejlő kockázatokat felismerve a jogszabályalkotók is egyre szigorúbb elvárásokat támasztanak, míg a vállalatok önkéntes vállalásokat tesznek saját maguk “zöldítése” érdekében. Előadásomban beszélek a fenntarthatóságról és annak különböző értelmezéséről, néhány kiválasztott példán keresztül bemutatom, hogy merre halad a világ és milyen kezdeményezések léteznek a negatív hatások megfékezésére, illetve elmélyülök a villamosenergia- és gázenergia-ipar specifikus kérdéseiben és a lehetséges megoldásokban.

15:15 – 16:45  – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Dr. Mario Eboli: A pénzügyi rendszerek hatékonysága és stabilitása

Egyetemi docens, közgazdaságtan, Universitá ‘G. d’Annunzio’, Pescara, Olaszország

Az előadás a bankok és a pénzügyi közvetítők összefonódására, valamint a pénzügyi rendszerek hatékonysága és stabilitása közötti kompromisszumra összpontosít. A pénzügyi rendszerben a bankok közvetlenül, a pénzügyi kötelezettségek hálózatán keresztül és közvetve is kapcsolatban állnak egymással, mivel gyakran egymást átfedő és korreláló portfóliókkal rendelkeznek. A bankok közti kötelezettségek hálózatai számos összefüggésben merülnek fel – például fizetési rendszerek, kockázatmegosztási eszközökkel való kereskedés (pl. CDS, CDO stb.), likvid tételekből való kölcsönös részesedés likviditási együttbiztosítás céljából stb. Egyrészt ezek a bankok közti követelések jövedelmező kereskedelmi lehetőségekből és kockázatmegosztási tevékenységekből származnak, ami növeli a rendszer hatékonyságát. Másrészt egy vagy több bank csődje esetén a mérlegek közvetlen továbbgyűrűzésének csatornáivá válnak. Hasonlóképpen, a bankok szindikált hitelek révén megoszthatják a partnerkockázatot, csökkentve ezzel az egyes bankok idioszinkrikus kockázatát, ugyanakkor növelve a közös sokkhatások miatti rendszerszintű válságok rizikóját. Ezen okok miatt kompromisszumot kell kötni a  hatékonyság és a stabilitás között: minél több bank van összekapcsolva, annál hatékonyabb a rendszer a kockázatok átcsoportosításában. Ugyanakkor minél nagyobb a bankok közti követelések és a közös eszközállományok értéke, annál inkább ki van téve a rendszer a pénzügyi továbbgyűrűzés és a rendszerszintű válságok kockázatának. Az előadásban áttekintem a pénzügyi továbbgyűrűzéssel kapcsolatos főbb szakirodalmat, és bemutatom a bankrendszerek hatékonysága és stabilitása közötti, fent leírt kompromisszumra vonatkozó legújabb eredményeket.

15:15 – 16:45  – előadás, magyar nyelven
QII, Heller Farkas előadó (4. emelet)

Dr. Schubauer Petra: Hogyan védjük a privát szféránkat a digitális korban?

Vodafone Magyarország Zrt. jogtanácsos, BME GTK egyetemi adjunktus

Mindennapi életvitelünk során számtalan személyes adatot osztunk meg magunkról a digitális világban,akár szándékosan, akár online tevékenységünk által generálva. A big data korában a privát szféra fokozott veszélybe kerül, az információs önrendelkezési jog biztosítása kiemelkedő jelentőségű. Az előadás során bemutatásra kerül ennek megfelelően a digitális világban az adatvédelem fontossága,továbbá gyakorlati példákon keresztül elemezzük az adatvédelem-tudatos felhasználói magatartás jelentőségét.

15:15 – 16:45 – előadás, angol nyelven
QA406 terem

Erdélyi Eszter: Viselkedés design, amit már ma elkezdhetsz használni

CEO, Feeding Your Kids Foundation

A viselkedési diagnosztika keretrendszerét lehet megimerni ezen az előadáson. A hagyományos közgazdasági elmélet azt feltételezi, hogy a racionálisan cselekvő egyének hasznosságuk maximalizálására törekszenek. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek valójában gyakran cselekszenek irracionálisan. Ennek leggyakoribb magyarázata az információhiány, de azt is tudjuk, hogy az egyszerű tájékoztatás soha nem vezet viselkedésváltozáshoz. Mi vezet tehát viselkedésváltozáshoz?

Az előadás során megvitatjuk és példákkal illusztráljuk a viselkedésdiagnosztika jelenlegi gyakorlatát (pl. 3B keretrendszer, Fogg-modell, nudge-eszközök, SUE-modell). Megbeszéljük a leggyakoribb heurisztikákat, mint például az elérhetőségi, a szűkösségi és az affektus heurisztika, valamint a kognitív torzításokat. Bemutatjuk a viselkedés ösztönzésének három különböző módját. Választ keresünk arra, hogy hogyan lehet elérni, hogy a viselkedési változások tartósan megmaradjanak.

Ezek után a hallgatók iránymutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy a bemutatott technikák hogyan építhetők be a mindennapjaikba; karrier, szervezetek, kapcsolatok, egészség és jólét terén.

Tanulási célok:

 1. Hogyan lehet különbséget tenni a célok és a viselkedésmódok között; hogyan lehet azonosítani a kulcsfontosságú viselkedésmódokat.
 2. Hogyan lehet azonosítani a releváns heurisztikákat, akadályokat és előnyöket?
 3. Hogyan lehet egy cselekvésből visszatérő viselkedéssé válni: hogyan lehet szokást kialakítani?
17:15 – 18:45 – előadás, angol nyelven
QA403 terem

Svetlana Ivanova: Felelősségteljes innováció az üzleti életben

Kutatási és oktatási munkatárs, PhD-jelölt, (Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem), Fenntarthatósági Intézet

Svetlana Ivanova bemutatja a felelős kutatás és innováció (RRI) fogalmát, annak eredetét és főbb alkalmazásait a Horizont 2020 projektben. A hangsúly az RRI-nek az üzleti szektorban történő megvalósítására irányuló projekteken lesz. Az előadó szót ejt ezen összetett folyamat fő problémáiról és azok leküzdéséről. Bemutatja az RRI sikeres üzleti megvalósításához szükséges teendőket, az RRI-koncepció üzleti logikához való igazítását és az RRI fő eszközeit, például a felelősségteljes tervezési gondolkodásmódot és a közös alkotást.

17:15 – 18:45  – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Dr. Jörg Dötsch: Gazdaságpolitika a digitális korban

Andrássy Egyetem

Az előadás az érdeklődő hallgatóság számára áttekintést nyújt arról, hogy hogyan kérdőjeleződnek meg a piacgazdaságunk alapját képező elvek a digitális technológia, mint egy új, általános célú technológia hatására. Vajon a digitális technológia úttörése hatására az üzleti tevékenységek is átalakulnak? Szükséges feltétel, hogy az iparpolitikai koncepciókon túl a gazdaságpolitika is változzon? A hangsúly a platformgazdaság problémáin és a versenypolitika új kihívásain lesz.

17:15 – 18:45  – előadás, magyar nyelven
QB404 terem

Bován Balázs, Kriska Nándor, Arzu Hajiyeva, Kevin McCluskie: Fenntartható üzleti kurzus

Ügyfélmenedzser, Ügyfélkapcsolati Menedzserek, Schneider Electric

Az előadás célja egy multinacionális vállalat átfogó fenntarthatósági stratégiájának bemutatása, amely a szervezetében rendelkezésre álló technológiákat hasznosítja. Hogyan lehet a gyakorlatban biztosítani a valóban fenntartható működést, és csökkenteni a környezeti lábnyomot? Bemutatásra kerül, hogy hogyan lehetséges összekapcsolni a fenntarthatósági tanácsadási stratégiát az energiahatékonysági projektekkel és az energiabeszerzéssel.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA226 terem

Beszedics-Jäger Bettina Szimonetta, Csizovszky Anna, Bozsoki Fruzsina: Mi jön a településfejlesztési stratégia után, hogyan (nem) lesz az ötletből valóság?

BME-GTK, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék, PhD hallgatók

A településfejlesztési stratégia megalkotása egy igen összetett és hosszadalmas folyamat. Számos célkitűzést és azokhoz kapcsolódó beavatkozási pontot foglal magában, melyeket a gyakorlati megvalósításuk követ. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogyan (nem) lesz az ötletből valóság? Mely szempontokat fontos figyelembe vennünk, hogy elérjük a kívánt eredményt? Milyen várt/nem várt következményei és hatásai lesznek az egyes projekteknek? A workshop többek között kitér arra, hogy milyen típusú projektek kapcsolódhatnak a településfejlesztéshez, valamint számba veszi az esetleges kimeneteleket, amelyek lehetnek pozitívak és negatívak egyaránt. A hallgatóságnak lehetősége nyílik az elméleti bevezetőtől egészen a gyakorlati ötletelésig eljutni, így közelebb kerülhetnek a településfejlesztés komplex fogalmának megértéséhez is.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA404 terem

Csernák-Csorba Klaudia: Startup alapítás alapítói – projektmenedzseri szemmel

PhD hallgató, BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék; Telekre Házat, CEO

Hogyan (ne) legyünk az induló vállalkozásunk menedzsere minden területen? Projekt-, emberi erőforrás-, ügyfélkapcsolat-, munkafolyamat menedzsment és csapat koordináció. Hogyan (nem) találjuk meg az egyensúlyt a szerepek között és hogyan (nem) lesz hatékony és önműködő a szervezet? Rövid elméleti háttér a különböző menedzsment szerepekről, valamint a startupokban jellemző szerepkörökről. Ismert cég alapítók vállalat alapítással kapcsolatos nehézségeinek és azok megoldásainak bemutatása, valamint saját történet és tanulságok elmesélése. 

Helyzetszituációs gyakorlat. A gyakorlat során megismerkedhetnek a résztvevők az ötlet megvalósításához vezető út menedzsment jellegű döntéseivel. Foglalkozunk az ötlet születésétől kezdve a csapat koordináción, az ügyfélkapcsolati háló kiépítésén, a munkaszervezésen stb. keresztül a cégalapításig és azon túl – a vállalatként való működésig fellépő alapítói szerepekkel és menedzsment jellegű döntésekkel.

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QB404 terem

Dr. Furka Ildikó Zsuzsanna: Az énmegjelenítés és benyomáskeltés stratégiáinak interkulturális aspektusai

Egyetemi adjunktus, BME INYK

Globalizálódó világunk munkahelyein manapság szinte bármikor találkozunk különböző országokból, nemzetiségekből érkező munkaadókkal vagy kollégákkal. Az arculat fenyegetettséghez való hozzáállásunkat tükrözi, hogyan mutatkozunk be, milyen a munkahelyi kommunikációnk, a vezetői stílusunk, vagy a személyes márkaépítésünk. Ehhez különböző stratégiákat lehet alkalmazni, amelyek viszont kultúránként eltérőek lehetnek, így félreértésekhez vezethetnek. A workshop során a résztvevők megismerkednek az énmegjelenítés, a benyomáskeltés és a kulturális értékrendek rendszerével. Megismerik az énmegjelenítés és benyomáskeltés stratégiáit, mint például az „öndicséret” (self-glorification), a „hízelgés” (target-glorification) vagy az „alulértékelés”(self- degradation), valamint ezek alkalmazásának kultúránként meghatározott tendenciáit. Szerepjátékok során megtapasztalják a kulturális értékrendek eltéréséből fakadó lehetséges kommunikációs nehézségeket, majd megoldási stratégiákat dolgoznak ki és megvitatják eddigi saját tapasztalataikat. A workshop a kulturális értékrendbeli különbségekből fakadó énmegjelenítési és benyomáskeltési stratégiák kipróbálására, az ezek során alkalmazott nyelvi eszközök használatára ad lehetőséget, nagy hangsúlyt fektetve a megélt érzések tudatosítására és reflexiójára. Az álláskeresési folyamatok, a személyes márkaépítés, vagy a munkahelyi kommunikáció számos helyzetében hasznos készségek elsajátítása történik. 

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QB105 terem

Dr. Geszten Dalma: Csapatmunkát támogató szoftverek

Egyetemi adjunktus, BME GTK, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

A workshop célja, hogy a résztvevők ismereteket szereznek a különböző csapatmunkát támogató szoftverekről, azok funkcióiról és ezáltal a jövőben könnyebben ki tudják majd választani az őket és csapatukat leginkább támogató szoftvert. A workshop során a résztvevők közös szempontok mentén, kiscsoportban próbálnak ki csapatmunkát támogató szoftvereket, majd megvitatják az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. A szoftverek a team munka különböző részeire fókuszálnak: feladat- és projektmenedzsment, kommunikáció, vizualizáció.

 

*Kérem, hogy a workshopra hozzanak magukkal olyan eszközt (pl.: laptop, tablet, okostelefon), amit szívesen használnak, hogy ki tudják próbálni a szoftvereket.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA406 terem

Kupcsik Réka: Logikus gondolkodás – játékosan

Egyetemi tanársegéd, BME GTK Közgazdaságtan Tanszék – BME alumni hallgató

Miért fontos a logikus gondolkodás? Hol használható ma, és mi lesz a jövőben? Mi az a szellemi rugalmasság? Hányféleképpen lehet valaki okos? Tudunk tanulni? Kizárja a logikus gondolkodás az érzelmeket? Mi a játék, és milyen játék való nekünk? Hogyan segítenek a logikai fejtörők és rejtvények a logikus gondolkodás fejlesztésében? Példa egy egyszerű játékra, amivel találkozunk majd: 

https://szozat.miklosdanka.com/#s=asOhdMOpaw%3D%3D&c=d29ya3Nob3A%3D

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA405 terem

Dr. Luca Sandrini: A szellemi tulajdon közgazdaságtana a digitális piacokon

Posztdoktori kutató, QSMS GTK, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A workshopon a szellemi tulajdon digitális piacokon jelen lévő gazdasági értékeit fogom megvitatni. A nagy digitális platformok által (a zeneiparban, a hírmédia piacán és a kiskereskedelmi szektorban) a tartalomkészítők számára jelentett lehetőségek és kihívások közül fogok megvitatni néhányat. Kitérek továbbá néhány olyan szabályozásra, amelyet Európában és világszerte a szellemi tulajdonjogok kisajátítása elleni védelem érdekében fogadtak el (az EU digitális piacról szóló törvénye, a digitális szolgáltatásokról szóló törvény és az adattörvény; az ausztrál hírmédia tárgyalási kódexe), és megemlítek néhány közelmúltbeli trösztellenes ügyet (Google Shopping, Epic Games kontra Apple).

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA403 terem

Dr. Magali Fia: Etika és fenntarthatóság

A Bolognai Egyetem egyetemi adjunktusa (RTD-B), a Bolognai Egyetem Yunus Social Business Center irányítóbizottságának tagja és a Bologna Business School alapszakának tagja

Az előadás korunk nagy kihívásait vizsgálja, ahogyan azok beépítésre kerültek az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjébe és a fenntartható fejlődési célokba. Górcső alá veszi a modern kapitalizmus válságát, amely a részvényesek értékmítosza nyomán következett be, és hangsúlyozza, hogy paradigmaváltásra van szükség a hagyományos üzleti modellekben. Ebben az összefüggésben a vezetőkre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság rövid és hosszú távú igényeit egyensúlyba hozzák. A vállalati fenntarthatóságra és felelősségvállalásra összpontosítva a résztvevők eszközökhöz jutnak, hogy megérthessék a vállalatok társadalomban betöltött szerepét, és kezelni tudják a társadalmi és etikai konfliktusokat. Az előadás esettanulmányokon és interaktív megbeszéléseken keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság termelési és szervezeti folyamatokra gyakorolt etikai és stratégiai hatásait.

 

Kérjük, hogy a workshop résztvevői a foglalkozás előtt olvassák el a következő esettanulmányt: Patagonia: Driving Sustainable Innovation by Embracing Tensions

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QB402 terem

Dr. Séllei Beatrix: A siker titka: az érzelmi intelligencia

Egyetemi adjunktus, BME – GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, coach, tréner

A workshopon a résztvevők megtudják, miért legitimek az érzelmek a munkahelyen, illetve hogy vezetőként hogyan tudják a legjobban használni az érzelmi intelligenciájukat. Hiszen az érzelmileg rezonáns vezető magas hatékonysággal dolgozik. A résztvevőknek elkészül a saját érzelmi intelligencia profiljuk, és erre alapozva megismerik az érzelmi intelligencia koncepcióját. A workshop második részében a profilra alapozva az érzelmi részképességek fejlesztésével fogunk dolgozni. Ugyanis az értelmi intelligencia fejleszthető, ezáltal növelve a vezető hatékonyságát.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA240 terem

Dr. Szabó Krisztina: Vezetői kommunikáció, döntéshozatal és konfliktuskezelés

Egyetemi adjunktus, BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

A workshop célja az eredményes, etikus, asszertív vezetői kommunikációs szemléletmód átadása és a kapcsolódó kommunikációs készségek fejlesztése, mely ismeretek a hatékony munkaszervezés, az inspiráló munkahelyi légkör és szervezeti kultúra kialakításának szempontjából – különösen vezetői szinten – kulcsszerepet játszanak. A 21. századi vezetőnek – álljon a szervezet bármely szintjén – különösen sok teher, váratlan esemény és kihívás nyomja a vállát, melyek kommunikációs menedzselése külön erőfeszítéseket kíván. A workshopon részvevőkkel áttekintjük a vezetői kommunikáció, (csoportos) döntéshozatal és konfliktuskezelés kulcselemeit, kihívásait és kívánatos módjait. A résztvevőknek esettanulmányok, egyéni, páros és kiscsoportos szituációs gyakorlatok segítségével lesz lehetőségük kipróbálni magukat és újonnan szerzett ismereteiket, ezáltal fejlesztve vezetői kommunikációs kompetenciáikat. A kurzusra nemcsak vezető pozícióban lévő vagy a jövőben oda kívánkozókat, hanem olyan hallgatókat is várok, akik szeretnék érteni az egyes szervezeti kommunikációs folyamatokat és megérteni a döntéshozók kommunikációs működési mechanizmusait. 

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA202 terem

Szőcs Árpád: Vezetői stílusok és vezetői kommunikáció hibrid munkakörnyezetekben

VOIS, L&D Lead

A különböző életciklusban lévő vállalatok és csoportok pedig, különböző vezetési stílust, vezetői eszköztárat követelnek. Ezeknek a különböző hátterű csoportoknak a közös menedzselése számos vezetői kérdést vet fel. Mindezek tükrében a workshop felépítése:

 • Megbeszélések, tárgyalások különböző kategorizálási lehet ő ségei és jellegzetességei;
 • A hatékony munkamegbeszélések kulcstényezői;
 • Vezetői kommunikációs technikák a hibrid munkakörnyezet kihívásainak kezelésére;
 • Vezetői és személyes stílus meghatározása (tesztkérdések segítségével);
 • A különböző érettségi fázisban lévő vállalatokhoz, csoportokhoz illeszkedő vezetői eszköztár meghatározása;
 • Vezetés digitális környezetben, távoli munkavégzés, home office
9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA102 terem

Dr. Tóvölgyi Sarolta, Dudvai János: Találd meg belső erőforrásaidat

Egyetemi adjunktus BME-GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, mentálhigiénés szakember, kompetenciafejlesztő tréner; Egyéni vállalkozó

A workshop keretein belül a hallgatók ráláthatnak belső erőforrásaikra különböző eszközök segítségével. Rejtett erőforrásaikat feltárhatják, és így kiderülhet, milyen erősségeik vannak, amelyeket a munka világában aztán kiaknázhatnak. Egyrészt sokszor csak sejtjük, érezzük, hogy jók vagyunk valamiben, de nem tudatosítjuk magunkban, hiszen ezek természetesek számunkra. Azonban ha felismerjük őket, kellő figyelmet fordítunk rájuk, akár tovább is fejlesztjük őket, az nagyban hozzájárulhat munkahelyi sikerek eléréséhez – mindez ráadásul a számunkra „természetes” módon. Másrészt vannak, akik még azt sem tudják  megfogalmazni, hogy valami „könnyen megy” nekik, nem is igazán tudják, miben jók. Mindkét csoportnak szeretnénk segíteni ezzel a workshoppal.

13:15 – 14:45  – lecture, in English
Room QB402

Annamaria Tuan, PhD: CSR communication on social media

Senior Assistant Professor of Marketing at the Department of Management University of Bologna 

Social media allows companies to engage with stakeholders, thus enabling them to solidify corporate social responsibility (CSR) policies.We will see how companies can effectively use social media to communicate their CSR activities, ranging from traditional social and environmental practices to brand activism campaigns. We will delve deeper into the importance of findings a balance between CSR talking and CSR walking in order to overcome greenwashing or socialwashing risks.

13:15 – 14:45  – lecture, in English
Room QB404

Zsombor Ligeti, PhD: Illusionomics 

associate professor, BME GTK Department of Economics

Illusion is said to be the first of all pleasures. Have you ever felt that life is unfair? Have you considered someone silly because he played the lottery or because he is superstitious? Have you ever used a homeopathic remedy or started a new business? Do you know what you need to do to live longer, healthier, to enhance your memory, and creativity and to look more attractive? It will be analyzed how economics helps dispel our illusions? Or does it just generate even more of them?

13:15 – 14:45  – lecture, in Hungarian
Room QA403

Tamás Rajnai: Sustainability and energy management – solutions and di/trilemmas

E.ON Hungária Group, ESG Manager

Sustainability and ESG have nowadays become inescapable topics for large companies. Global changes (climate change, biodiversity loss…) are having an impact at both individual and societal levels, and the risks they entail are being recognised by legislators, who are setting ever stricter requirements, while companies are making voluntary commitments to make themselves “greener”. In my presentation, I will discuss sustainability and its different interpretations, give some selected examples of where the world is heading and what initiatives exist to curb negative impacts, and look in depth at specific issues and possible solutions for the electricity and gas industries.

15:15 – 16:45  – lecture, in English
Room QB402

Mario Eboli PhD: Efficiency and stability of financial systems

 Associate Professor of Economics, Università ‘G. d’Annunzio’, Pescara, Italy

The lecture focuses on the interconnectedness of banks and financial intermediaries and the consequent trade-off between the efficiency and stability of financial systems. In a financial system, banks are connected directly, through networks of financial obligations, and indirectly because they often hold overlapping and correlated portfolios. Networks of interbank obligations arise in several contexts–such as payment systems, trading in risk-sharing assets (e.g. CDS, CDO, etc.), cross-holding of liquid positions meant to provide liquidity coinsurance, etc. On the one hand, these interbank claims stem from lucrative trading opportunities and risk-sharing activities, enhancing the system’s efficiency. On the other hand, they become channels of direct balance-sheet contagion in case of bankruptcy of one or more banks.Similarly, banks can share counterparty risk through syndicated loans, reducing the idiosyncratic risk of a single bank and, at the same time, increasing the risk of systemic crises due to common shocks. For these reasons, a trade-off exists between efficiency and stability: the more banks are interconnected, the more efficient the system is in reallocating risk. At the same time, the larger the value of interbank claims and common asset holdings, the more the system is exposed to the risk of financial contagion and systemic crises. In the lecture, I will review the main literature on financial contagion and present the most recent results on the above-described trade-off between the efficiency and stability of banking systems. 

15:15 – 16:45  – lecture, in Hungarian
Room QII, Heller Farkas lecture hall (4th floor)

Petra Schubauer, PhD: How can we protect our privacy in the digital age?

Legal advisor for Vodafone Magyarország Zrt, assistant professor at BME GTK

As part of our everyday activities, we share countless personal data about ourselves in the digital age, either voluntarily or generated by our online activity. Privacy is especially jeopardized in the age of big data, making safeguarding our right to informational self-determination paramount. The presentation will showcase the importance of data protection in the digital age, and practical examples will help analyse the significance of the data-protection conscious user behaviour.

15:15 – 16:45 – lecture, in English
Room QA406

Eszter Erdélyi: Behavioral Design You Can Start Using Today

In Product Design, UX, Marketing, Policymaking, and Well-Being

CEO, Feeding Your Kids Foundation

This lecture will present a framework for behavioral diagnosis to be used in applying behavioral economics to drive individual and population behavior in business, policy, and health.

Traditional economic theory assumes that people act rationally and always maximize utility, yet we know that in fact people often act irrationally. The common explanation is lack of information, but we also know that simply providing information never lead to behavior change. What does lead to behavior change, then?

To help explain that we will examine the systemic interactions between the environment where a behavior occurs and the psychology and biases of our decision making.

We will discuss current practice in behavior diagnosis (e.g. 3B framework, Fogg model, nudge tools, SUE model), and illustrate them by examples, showing their strengths and weaknesses, and how they contribute to behavioral diagnosis. We will practice how to narrow in on key behaviors. We will discuss the most common heuristics. We will use examples to identify barriers which add friction to the desired behavior and benefits which will increase the subject’s desire to complete the new behavior. We will introduce three different ways to prompt behavior. We will discuss the present research on the most burning question: How to make the changes stick, so the lasting change will take you from where you are to where you want to be.

Then we will show students how they can immediately – that day – begin to put these practices into use in their own lives – careers, organizations, relationships, health and well-being.

Learning Objectives: Students will learn:

 1. How to differentiate between objectives and behaviors; how to identify key behaviors
 2. How to identify relevant heuristics, barriers and benefits
 3. How to move from one action to recurring behavior: how to create a habit
17:15 – 18:45  – lecture, in English
Room QA403

Svetlana Ivanova: Responsible Innovation for Business

Research and Teaching Associate, PhD Candidate, (Vienna University of Economics and Business) Institute for Sustainability

Svetlana Ivanova will introduce the concept of responsible research and innovation (RRI), its origins and main applications in Horizon 2020 project. The focus will be on the projects conducted with the aim to implement RRI in the business sector. She will talk about the main problems in this complex process and how to overcome those. She will present the necessary work to be done for successful RRI implementation in business from adapting the RRI concept to business logic to main tools of RRI, such as Responsible Design Thinking and Co-creation.

17:15 – 18:45 – lecture, in English
Room QB402

Jörg Dötsch PhD.: Economic Policy in the Digital Age

Andrássy University

Digital Technology is a new general purpose technology. It creates and changes markets at an extremely high speed. It is affecting all areas of life. Does this new industrial revolution mean that our way of doing business is also changing? Does economic policy have to change, beyond industrial policy concepts? The lecture attempts to provide interested listeners with an overview of the extent to which the principles on which our market economy is based are recently being challenged. The focus is on price formation, money, problems of the platform economy and the new challenges for competition policy.

17:15 – 18:45 – lecture, in Hungarian
Room QB403

Balázs Bován, Nándor Kriska, Arzu Hajiyeva, Kevin McCluskie: Sustainability Business Course

Client Manager, Client Solution Managers, Schneider Electric

The aim of the course to get familiar with a multinational company’s comprehensive sustainability strategy that leverages the technologies available across its organization. Ensure a truly sustainable operation when you reduce your environmental footprint, buy renewable energy and keep your business compliant with all regulations. Employ an active energy management approach by breaking down silos to join your sustainability consulting strategy with your energy efficiency projects and energy procurement.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA226

Bettina Szimonetta Beszedics-Jäger, Anna Csizovszky, Fruzsina Bozsoki: What comes after urban development strategy, how does (not) an idea become reality?

BME-GTK, Department of Environmental Economics and Sustainability, PhD students

Creating an urban development strategy is a very complex and lengthy process. It involves a number of objectives and related intervention points, followed by their practical implementation. We can ask ourselves: how does (not) an idea become reality? Which aspects are important to consider in order to achieve the desired result? What are the expected/unexpected consequences and impacts of each project? The workshop will, among other things, look at the types of projects that can be linked to urban development and the possible outcomes, both positive and negative. The audience will have the opportunity to move from a theoretical introduction to practical brainstorming, and will also gain a better understanding of the complex concept of urban development.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA404

Klaudia Csernák-Csorba: Startup founders – through the eyes of a project manager

PhD student, BME GTK Department of Ergonomics and Psychology; Telekre Házat, CEO

How (not) to be an all-round manager of our startup? Project-, human resource-, customer relations- and process management, and team coordination. How are we (un)able to balance between roles, and how our organisation will (not) become effective and independent? Short theoretical overview of the various management roles and those typically needed by startups. Presentation of difficulties in starting a company and  their solutions by well-known business owners, with stories and lessons learned. Situational exercise. Participants of this exercise may explore the management decisions required on the path of turning ideas into reality. We will explore the founders’ roles and management decisions required from the birth of an idea through team coordination, work organisation to founding of a business and beyond, to operation as a company.

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QB404

Ildikó Zsuzsanna Furka, PhD: The intercultural aspects of self-presentation and impression management strategies

Assistant professor, BME INYK

In our globalizing world, we may frequently meet employers or colleagues at work, coming from various countries and nationalities. Our approach to any threat to our image is reflected in the way we introduce ourselves, how we communicate at work, what management style we adopt or how we build our personal brand. We may adopt a variety of strategies to deal with that, which may vary between cultures and lead to misunderstandings. Participants of the workshop find out about self-presentation, making impressions and the system of cultural values. They learn the strategies of self-presentation, such as self-glorification, target-glorification or self-degradation, as well as tendencies of their use as defined by cultures. Role plays will help them find out about the possible communication difficulties deriving from the diverse cultural values, work out solution strategies and discuss their experiences so far. The workshop offers a space to test the self-presentation and impression-making strategies deriving from diverse cultural values, with the use of the pertinent linguistic tools, placing a special emphasis on awareness of the emotions experienced and reflection about them. Participants may acquire useful skills for job-searching processes, personal branding and workplace communication in a number of situations.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QB105

Dalma Geszten, PhD: Software to support teamwork

Assistant professor, Department of Ergonomics and Psychology at BME GTK

The purpose of the workshop is to offer the participants knowledge of the teamwork-supporting software and their function, so that in the future they can easily select the software that best supports them and their teams. Participants of the workshop test teamwork-supporting software against the same criteria in small groups, then discuss their experiences. The software focus on various parts of teamwork, such as task- and project management, communication, visualisation.

*Participants are requested to bring along devices (e.g. laptops, tablets or smartphones) that they like to use, so they can test the software.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA406

Réka Kupcsik: Logical thinking – playfully

Assistant lecturer, BME GTK Department of Economics – BME alumni 

What is the importance of logical thinking? Where is it useful today and what can we expect in the future? What is intellectual flexibility? How many ways are there to be smart? Can we study? Does logical thinking exclude emotions? What are games and what sort of games are good for us? How can logical puzzles and quizzes help develop logical thinking? You will try simple games like this:
https://szozat.miklosdanka.com/#s=asOhdMOpaw%3D%3D&c=d29ya3Nob3A%3D 

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA405

Luca Sandrini, PhD: Economics of Intellectual Properties in Digital Markets

Postdoctoral Researcher, QSMS GTK, Budapest University of Technology and Economics

In the workshop, I will discuss the economic values of intellectual property in digital markets. I will discuss some of the opportunities and challenges posed by large digital platform to content creators (in the music industry, in the news media market, and in the retail sector). I will also discuss some of the regulations that have been adopted in Europe and worldwide to  protect against IP appropriation (the EU Digital Market Act, Digital Service Act, and Data Act; the Australian News Media Bargaining Code) and mention some recent antitrust case (Google Shopping, Epic Game vs Apple). 

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA403

Magali Fia, PhD: Ethics and sustainability

Senior tenure-track Assistant Professor (RTD-B) at University of Bologna, Member of the steering Committee of the Yunus Social Business Center of the University of Bologna, and Core Faculty of the Bologna Business School

This lecture explores the Grand Challenges of our time, as integrated into the United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. It delves into the crisis of modern capitalism driven by the shareholders’ value myth and emphasizes the need for a paradigm shift in traditional business models. In this context mangers are facing an increasing pressure to balance short- and long-term needs for economic, social and environmental sustainability. Focusing on corporate sustainability and responsibility, participants will gain tools to comprehend the role of companies in society and address social and ethical conflicts. Through case studies and interactive discussions, this lecture familiarizes attendees with the ethical and strategic impact of corporate responsibility and sustainability on production and organizational processes. 

 

Workshop participants are asked to read the following case study before the session: Patagonia: Driving Sustainable Innovation by Embracing Tensions

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QB402

Beatrix Séllei, PhD: The secret of success: Emotional Intelligence 

Assistant professor at BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, coach, trainer

In the workshop, participants will learn why emotions are legitimate in the workplace and how to best use their emotional intelligence as a leader. After all, the emotionally resonant leader works with high efficiency.The participants will have their emotional intelligence profile prepared, and based on this, they will learn about the concept of emotional intelligence. In the second part of the workshop, based on the profile, we will work on developing the emotional sub- skills. Because emotional intelligence can be developed, thereby increasing the leader’s efficiency.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA240

Krisztina Szabó, PhD: Management communication, decision-making and conflict management

Assistant professor, BME GTK Department of Philosophy and History of Science

The purpose of the workshop is to present successful, ethical and assertive management communication approaches and to develop the relevant communication skills, which play a key role in efficient work organization and in developing an inspiring atmosphere and organizational culture at work, especially at management level. Managers of the 21st century are under a variety of stress, unexpected events and challenges at any level of the organization, and management of communication of these require special efforts. Participants of the workshop will go through the key elements, challenges and desired methods of management communication, (group) decision-making and conflict management. Case studies, individual, pair and group exercises of situations will help participants test their skills and their newly acquired knowledge, thus growing their own  management communication competencies. Apart from practicing and aspiring managers, students are also welcome at the course, who wish to find out about the corporate communication processes and have an understanding of the communication mechanisms used by decision-makers.

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA202

Árpád Szőcs: Leadership styles and management communication in hybrid work environments

VOIS, L&D Lead

Companies and groups at different stages of their life cycle require different leadership styles and management tools. Therefore, the main topics of the workshop are: 

 • Identifying leadership and personal style (using test questions);
 • Identifying the leadership toolkit appropriate to companies and groups at different stages of maturity;
 • Leadership in digital environments, remote working, home office issues;
 • Different categorisation options and characteristics of meetings;
 • Key factors for effective working meetings;
 • Management communication techniques for dealing with the challenges of a hybrid working environment
9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA102

Sarolta Tóvölgyi, PhD, János Dudvai: Find your inner resources

Assistant Professor, BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, mental health specialist, competence development trainer; Entrepreneur

Participants of the workshop may get an insight to their own internal resources with the help of various tools. They may explore their hidden resources, which may reveal what strengths they can exploit in the world of work. Often we only guess and feel that we are good at something, but as we find it natural, we do not make ourselves aware of it. However, when we recognize them and pay adequate attention, we may develop these resources and thus achieve further success at work in a way that feels natural for us. There are others on the other hand, who are unable to express that something comes easily to them and are thus  unaware of their own strengths. The workshop has been designed to help both groups.

2023.10.14, szombat | Saturday

13:00 – 14:00 Networking Event

 

Október 14-én kora délután teret biztosítunk az előadóknak, hallgatóknak, egyetemi kollégáknak egymás megismerésére. A kellemes, jó hangulatú, fogadással egybekötött esemény moderátora segíteni fog abban, hogy akár szervezett keretek között legyen mindenkinek lehetősége arra, hogy saját kapcsolati hálóját növelje.

A Networking Event helyszíne: Q épület, B szárny 4. emeleti folyosó.

 

In the early afternoon of 14 October, we will provide a platform for speakers, students and academic colleagues to get to know each other. The moderation of this pleasant, good-humoured event, which will include a reception, will help ensure that everyone can expand their network of contacts in an organised setting.

Location of the Networking Event: Building Q, Wing B, 4th Floor.

14:15 – 15:45 – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Dr. Horváth Bálint: A körforgásos gazdaság elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása

Senior Fenntarthatósági Tanácsadó

A körforgásos gazdaságra való áttérés az Európai Unió politikai prioritása lett. A körforgásos koncepció felváltja az elmúlt 250 év iparosodásának lineáris, hulladéktermelő megközelítését. Elveti a hulladék fogalmát; a termékeket életciklusuk végén  újrafelhasználják és újrahasznosítják ahelyett, hogy kidobnák őket. Az előadás betekintést nyújt a körforgásos gazdaság elméleti hátterébe, és bemutatja a körforgásos gazdálkodásra történő átállás gyakorlati megoldásait.

14:15 – 15:45 – előadás, magyar nyelven
QB404 terem

Dr. Kolozsi Pál Péter: Ki fogja megmenteni a Földet? Tényleg a bankok?

Magyar Nemzeti Bank, igazgató

A következő évtizedek meghatározó kihívása lesz a klímaváltozás, ami vagy a fizikai, vagy a tranzíciós kockázatokon keresztül alapjaiban fogja megváltoztatni a gazdaság működését, különös tekintettel a pénzügyi szektorra. Mivel a környezeti változások hatással vannak mind az inflációra, mind a pénzügyi stabilitásra, a jegybankok felelőssége és érintettsége is egyre erősebb. A zöld átállást ugyanakkor több jelentős dilemma és kihívás kíséri, melyek közül kiemelkednek a klímaváltozás folyamatát övező bizonytalanságból adódó, az adatok, valamint a megfelelő és kiforrott módszertanok hiányából adódó kihívások. A zöld átállás ezzel együtt elkezdődött, miközben nyitott kérdések továbbra is vannak, melyekre részben közösen, részben pedig minden közösségnek magának kell megtalálnia a válaszokat. Ki fogja megmenti a Földet? Tényleg a bankok?

14:15 – 15:45 – előadás, angol nyelven
QA406 terem

Erdélyi Eszter: Komplex viselkedés design és lehetséges mesterséges intelligencia vezérelt alkalmazásai

CEO, Feeding Your Kids Foundation

Ez az előadás a viselkedési közgazdaságtan területén alkalmazott viselkedési diagnosztika fejlett keretrendszerét mutatja be, fókuszálva a komplex viselkedésváltoztatás ösztönzésére az üzleti és politikai életben, különösen az egészségmagatartás és a pénzügyek területén.  E mellett példákat láthatunk majd a mesterséges intelligencia által vezérelt menedzsment alkalmazásokra. Lefedett elemek: komplexitás vs. egyszerűség, viselkedési egységek, viselkedések láncolata, korlátozások, a célok szintjei, időhoriztok, pozív hajtóerő spirál, kézzelfogható jövőkép, alapvető szokások, viselkedési ösztönzők.

Bemutatásra kerülnek a mesterséges intelligencia lehetséges felhasználási területei a viselkedés designben és a választási architektúrában, beleértve a viselkedési lánc irányítását. A technológia már rendelkezésre áll, a gyakorlati, közeljövőbeli felhasználási eseteket komplex egészségügyi és pénzügyi helyzetekben tárgyaljuk.

 

Az előadás célja:

 1. A komplex viselkedésváltozás elméletének megértése
 2. A hallgató képes lesz egy komplex viselkedési lánc felállítására.
 3. A mesterséges intelligencia által vezérelt menedzsment lehetséges alkalmazásának
  elsajátítása a komplex viselkedésváltozás sikerre vitelében.
16:15 – 17:45 – előadás, magyar nyelven
QB404 terem

Sebestyén Diána: Legendás kampányok nyomában

Kinnarps Hungary Kft. – Üzletfejlesztési menedzser – BME alumni hallgató

Előadásomban legendás marketing kampányok nyomába eredünk Ogilvitől egészen napjainkig és kitekintünk azokra a kommunikációs trendekre, amik az évtizedek során teljesen átformálták a marketinkkommunikációs trendeket és eszközöket.

16:15 – 17:45 – előadás, angol nyelven
QB402 terem

Ürge-Vorsatz Diana: A klímaválság megszüntetése: egy vagyonba kerül?

CEU – professzor

Az éghajlatváltozás a civilizációnk jólétét fenyegető egyik legjelentősebb kockázattá vált. A közelmúlt éghajlati eseményei bebizonyították, hogy az éghajlatváltozás nem csupán arról szól, hogy néhány fokkal feljebb állítjuk a termosztátot, hanem a szélsőséges időjárás és annak következményei miatt károsítja gazdaságainkat, több százalékpontot faraghat le a nemzeti GDP-ből, és egyre több emberéletet követel. Ugyanakkor a világ legtöbb országában a fotovoltaika a legolcsóbb energiaforrás. A globális kibocsátás több mint 90%-át képviselő országok a század közepe táján nettó nulla kibocsátási kötelezettséget vállaltak, ahogyan számos vállalat, város és világrégió is. Ennek ellenére a kibocsátás a szükséges jelentős csökkentés helyett még mindig növekszik. Milyen kockázatokkal kell szembenéznünk és milyen lehetőségek rejlenek, ha a megfelelő utat választjuk a kibocsátáscsökkentés betartása felé?

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA404 terem

Balogh Csenge: Design Thinking módszertan gyakorlati alkalmazása

Erste Bank – szenior customer experience manager

A Design Thinking módszertan olyan eszköztárat biztosít számunkra, amit az üzleti életben, de akár a mindennapi életünkben is hatékonyan alkalmazhatunk egy-egy problémamegoldás során. A folyamat legfőbb jellemzői a kreatív gondolkodás, az ügyfélközpontúság, az innováció és az empátia. Azon túl, hogy a résztvevők megismerkedhetnek a módszertan alapjaival, a workshop fő célja, hogy gyakorlati tudást adjon az eszköztár magabiztos alkalmazásához. Ehhez kiscsoportokban fogunk dolgozni egy-egy gyakorlati példán, amit a double diamond model alapján olyan design thinking eszközökkel fogunk megvalósítani, mint brainstorming, perszóna alkotás és customer journey mapping. 

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA202 terem

Balogh Blanka: Hogyan fejlesszük a munkahelyi jóllétet?

BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, tudományos segédmunkatárs 

A workshop során áttekintjük, mit jelent a jóllét és annak munkahelyi értelmezése. Mit tehetünk azért, hogy jobban legyünk mentálisan? Hogyan támogathatják ebben a szervezetek és a vezetők a munkavállalókat? Ezekre a kérdésekre keressünk a válaszokat olyan gyakorlatokon keresztül, amik nemcsak azonnal beépíthetők mindennapi életünkbe, de az önismeretet is fejlesztik.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA407 terem

Dr. Berzsenyi Emese: Alapvető fogyatékosságtudomány – Fogyatékosság, avagy a társadalom problémája az egyénnel!

BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék egyetemi adjunktus

Az elfogadás elvileg mindenki számára könnyen vállalható. Azonban a közös felelősség tükrében a munka világában szembenézni a fogyatékos személyeket körülvevő elfogadás-elutasítás konvencióival sokkal nehezebb feladat. Multikulturális környezetben a fogyatékosság-kultúra is jelen van. Nemcsak ennek ismerete, hanem az ezzel kapcsolatos önismeret megszerzése is hasznos tudást jelent. Ösztönös félelmek és előítéletek gyengítését, az elfogadás sztereotípiáktól mentes kezelését és az ép egyének szociális kompetenciáinak fejlődését szeretné elősegíteni a workshop. 

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA226 terem

Beszedics-Jäger Bettina Szimonetta, Csizovszky Anna, Bozsoki Fruzsina : Folyamatok a településfejlesztési stratégia megalkotása mögött

BME-GTK, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék, PhD hallgatók 

A településfejlesztési stratégia nagy jelent ő séggel bír a városok fejlődési pályájának kijelölésében. Kialakításakor kulcskérdés a jogszabályi megfelelésen túl a helyi igények és elképzelések képviselete, beleértve a lakosságot, városvezetőket, ágazati szereplőket egyaránt. A workshop lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy megismerjék azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével hatékonyan lehet létrehozni és társadalmasítani egy településfejlesztési stratégiát. Mindezt végigvesszük a stratégiaalkotás folyamatán, a legelső lépésektől a dokumentum elfogadásáig. A workshop során körüljárjuk a partnerségi hálózatok kialakításának fontosságát, és megvizsgáljuk az érintettek bevonásának, a felek közötti hatékony kommunikációnak lehetőségeit. Emellett a résztvevők megismerkednek a szükséges kötelező és jogszabályi kereteken túlmutató társadalmasítási módszerekkel.A workshop résztvevő i számos gyakorlati készséget sajátíthatnak el, megtanulják, hogyan lehet és érdemes használni a településfejlesztés eszközeit, hogyan lehet a településfejlesztési stratégiát olyan módon megalkotni, hogy az az érintettek széles körét szólaltassa meg.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA406 terem

Dr. Bíró-Szigeti Szilvia: Az önismeret jelentősége a személyes márkaépítés világában

BME GTK Menedzsment- és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, egyetemi docens

A workshop a személyes márkaépítés világába kalauzol el. A kurzus célja, hogy segítsen megtalálni az önkifejezésed azon formáját, ami megfelelően tükrözi az erősséged, az értéked és a célod. Olyan önismereti feladatokat fogsz elvégezni, amelyek hozzásegítenek a megfelelő karakter kiválasztásában. Mindez hozzásegít ahhoz, hogy önmagad szolgálatába állítsd a viselkedésmintáid, a kommunikációd és a megjelenésed.

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA240 terem

Bodó Zsuzsanna: A visszajelzés művészete

Egyéni vállalkozó

Minőségi visszajelzést adni, kérni és kapni fontos készség: segít abban, hogy folyamatosan fejlesszük magunkat és a körülöttünk lévőket, hogy jobban kapcsolódjunk önmagunkhoz és másokhoz, és hogy egészségesebb kapcsolataink legyenek. A workshop célja, hogy rávilágítson a minőségi visszajelzés értékére, képessé tegye a résztvevőket arra, hogy visszajelzést adjanak és kérjenek, és hogy megértsék, hogyan lehet a legkiválóbb módon visszajelzést adni és kapni. Interaktív módon mutatja be az alapvető visszajelzési koncepciókat és eszközöket (beleértve az idegtudományi szempontokat is), átültetve a gyakorlatba azt, amit a csoport a hatékony visszajelzésről tanult.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA405 terem

Dr. Csordás Hédi Virág: Előadástechnikai 20X20, vagyis a Pecha Kucha műfaja

Egyetemi adjunktus, BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Az üzleti életben az előadók gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy a lényegre fókuszálva rövid idő alatt kell előadniuk prezentációjukat. A megoldást a vizuális elemeket felhasználó, Pecha Kucha prezentációs műfaj és az üzleti prezentáció (SCQA: Situation-Complication-Question-Answer szerkezetű előadás) ötvözése jelenti, mely lehetővé teszi az üzleti tervek 6 perc 40 másodperc alatti prezentálását. Az SCQA előadások a helyzet rövid bemutatásával és a probléma vázolásával kezdődnek, majd a kérdés megfogalmazása után, a válaszok következnek. Ezt a formátumot egészíti ki a 20 diakockából álló Pecha Kucha előadás, mely során a diák 20 másodpercenként automatikusan váltják egymást. Ez a gyors előadási mód arra készteti az előadót, hogy átgondolja a tartalmat és átlátható, vizualitásában megragadó előadást készítsen. A tréning előadás részében a két előadási mód legfontosabb jellemzőit járjuk körbe, sorra vesszük azokat a retorikai ismereteket, melyek a magabiztos előadókat jellemzik, végül a prezentációs eszközöket és képszerkesztési technikákat tekintjük át. Végül a hallgatók kipróbálhatják magukat a Pecha Kucha üzleti prezentáció bajnokságon. 

 

Dr. Csordás Hédi Virág, az  október 14-i Előadástechnikai 20X20, vagyis a Pecha Kucha műfaja workshop előadójának kérését továbbítjuk:  a sikeres csapatmunka érdekében legyenek kedvesek laptopot hozni magukkal a foglalkozásra.

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QB105 terem

Dr. Kanczné Dr. Nagy Katalin, Dr. Kattein-Pornói Rita: Belépés a munka világába – Kapunyitás pánik nélkül

egyetemi adjunktusok, BME GTK, Műszaki Pedagógia Tanszék

A workshop, a munkába lépéssel bekövetkezett megváltozott élethelyzetben megjelenő kihívások kezelésével kapcsolatban szeretne segítséget nyújtani. A játékos feladatok és beszélgetések alapvetően a következő kérdések köré épülnek:

 • Mit várok a munkahelyemtől?
 • Hogy tudok jól együttműködni a különböző generációhoz tartozó munkatársakkal?
 • Hogy kezeljem jól az időmet?
 • Hogyan kezeljem a frusztrációim? (“Elég jó vagyok?!”, “Hogy jut idő a barátaimra?!, stb.)
 • Hol vannak a határaim?
 • Honnan tudom, hogy a helyemen vagyok?

A nap végén várhatóan sok-sok jó ötlettel és még több kérdéssel leszünk mindannyian gazdagabbak, de reményeink szerint a résztvevők azzal a nyugalommal távoznak, hogy átérzik, minden kapu egy lehetőség a(z) (ön)fejlődésre… 

9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QB104 terem

Dr. Séllei Beatrix: Lelki önvédelem a kiégés ellen

Egyetemi adjunktus, BME – GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, coach, tréner

Vezetőként a folyamatos stressz az élet része, de vajon hol van a határ a jó stressz, a túlzott stressz és a kiégés között. Mivel életében egyszer szinte mindenki megtapasztalja a kiégést, ezért végzünk egy rövid ellenőrzést, hogy ki mennyire sérülékeny, illetve milyen intő jeleket tapasztalhatunk akár magunkon, akár a beosztottainkon. A workshop második részében olyan tippeket, trükköket és tanulható technikákat dolgozunk és próbálunk ki, amik egy mentális bőröndnyi eszközt adnak a tartósan fennálló stresszel való megküzdésben.

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QB402 terem

Christopher Stapenhurst: A játékelmélet a gyakorlatban

Tudományos segédmunkatárs, BME GTK QSMS

A játékelmélet a stratégiai döntéshozatal tudománya, azaz olyan döntéseké, amelyek kimenetelét több ágens döntései befolyásolják, és a kimenetelek is befolyással vannak a döntéshozatalra. Néhány példa: tárgyalás és alku; piaci verseny és árképzési stratégiák; árverések és licitálás; környezetvédelmi megállapodások; közös erőforráskészlettel kapcsolatos dilemmák; szavazási rendszerek és választói magatartás. A workshop során a Veconlab Experimental Economics Laboratory (http://veconlab.econ.virginia.edu/) segítségével játszunk és elemzünk néhányat a játékelméleti szakemberek által vizsgált legfontosabb „játékok” közül. A tárgyalt kérdéskörök: stratégiák, legjobb válasz, egyensúly, együttműködés, konfliktus, hatékony(talan)ság, csordaszellem és a „közös ló” tragédiája. A résztvevőknek olyan eszközt kell magukkal hozniuk, amely lehetővé teszi számukra az internet-hozzáférést, az utasítások olvasását és a műveletek kiválasztását.

9:15 – 12:45 – workshop, angol nyelven
QA323 terem

Szőcs Árpád: A startup vállalkozások üzleti koncepciójának és finanszírozási forrásainak meghatározása

VOIS, L&D Lead

A startup vállalkozások legfontosabb jellemzője, hogy képesek dinamikusan növekedni, és olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat kínálni, amelyek nemzetközi szinten is eladhatók. Így ezeket a tényezőket figyelembe kell venni üzleti koncepciójuk megtervezésekor. 

A workshop felépítése:

 • Az üzleti koncepció kidolgozásának lépései, a piac és az ügyfelek igényeinek elemzése;
 • Lehetőségek és finanszírozási eszközök startup vállalkozások számára;
 • Inkubációs és magvető kockázati tőkebefektetési folyamat;
 • Magánbefektetők (üzleti angyalok) bevonásával és crowdfundinggal kapcsolatos kérdések;
 • Startup vállalkozások életciklusának megtervezése a koncepciótól a kilépésig;
 • Példák a legértékesebb startupokra (unikornisok)
9:15 – 12:45 – workshop, magyar nyelven
QA102 terem

Dr. Tóvölgyi Sarolta, Dudvai János: Önszeretet – mindennek az alapja

Egyetemi adjunktus BME-GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, mentálhigiénés szakember, kompetenciafejlesztő tréner; Egyéni vállalkozó

Minden siker alapja, hogy önmagunkkal jóban legyünk. Ha belül elfogadás, szeretet van, ez meg tud jelenni a külvilágban. Tisztábban látom mire vágyom, mik a céljaim, segít eligazodni az álláskeresés, pályaválasztás útvesztőiben. Fel merem vállalni, aki vagyok, gyengeségeimet-erősségeimet egyaránt. A workshop alkalmával, megmutatjuk hogyan tudják a hallgatók feltölteni belső szeretettankjukat, amikor egy nehéz időszak lemeríti őket. Hogyan tudnak adni belőle másoknak, úgy hogy ők ne merüljenek ki. Hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy ne bántsanak meg másokat, ugyanakkor saját igényeiket is ki tudják fejezni. Ezt a workshopot minden életterületen hasznosan tudják majd alkalmazni.  

14:15 – 15:45 – lecture, in English
Room QB402

Bálint Horváth, PhD: The theoretical background and practical application of the circular economy

Senior Sustainability Advisor

The transition to a circular economy became a policy priority of the European Union. The circular concept replaces the linear “take-make-waste” approach of the last 250 year’s industrialism. It eliminates the notion of waste, products are reused and recycled by end of their used instead of being discarded. This lecture gives insight into the theoretical background of the circular economy and introduces practical solutions of the circular transition.

14:15 – 15:45 – lecture, in Hungarian
Room QB404

Pál Péter Kolozsi, PhD: Who will save the Earth? Will it really be banks?

Central Bank of Hungary, Director

Climate change will be the defining challenge of the next decades, which will fundamentally change the way the economy, especially the financial sector works, either through physical or transitional risks. As environmental changes affect both inflation and financial stability, the responsibility and involvement of central banks is growing. At the same time, the green transition is accompanied by a number of major dilemmas and challenges, most notably the uncertainty surrounding the climate change process, the lack of data and the lack of appropriate and mature methodologies. The green transition has begun, while questions remain open, some of which need to be addressed collectively and some of which need to be addressed by each community. Who will save the Earth? Will it really be banks?

14:15 – 15:45 – lecture, in English
Room QA406

Eszter Erdélyi: Complex Behavioral Design and Possible AI-Driven Applications

CEO, Feeding Your Kids Foundation

This lecture will present an advanced framework for behavioral diagnosis to be used in applying behavioral economics to drive complex behavior change in business and policy, particularly in the areas of health behaviors and finance, and show examples of applying AI driven management.

Elements covered: complexity vs. simplicity, behavior units, chain of behaviors, constraints, layers of objectives, time horizons, positive-driver spiral, tangible vision, baseline habits, behavior prompts,

Possible use cases of AI in behavioral design and choice architecture, including management of behavior chain. The technology exists already to manage and personalize complex behavior change. We will discuss practical near-term use cases in complex health and financial situations.

 

Learning Objectives:

 1. Understand the theory of complex behavioral change
 2. Be able to draw up a complex behavioral chain
 3. Understand the possible application of AI-driven management in making complex behavioral change succeed
16:15 – 17:45 – lecture, in Hungarian
Room QB404

Diána Sebestyén: In the wake of legendary campaigns

Kinnarps Hungary Kft. – Business Development Manager – BME alumni 

In my presentation, we will trace legendary marketing campaigns from Ogilvi to the present day and look at the communication trends that have changed marketing communication trends and tools over the decades.

16:15 – 17:45 – lecture, in English
Room QB402

Diana Ürge-Vorsatz: Ending the climate crisis: will it cost a fortune?

CEU – Professor

Climate Change has become one of the most significant risks for the well-being of our civilisation. Recent climate events have demonstrated that climate change is not only about turning our thermostats up by a few degrees, but it hurts our economies, can shave off several percentage points off national GDPs through extreme weather and its consequences, and also has been taking more and more lives. At the same time, the solutions have also never been so accessible: photovoltaics are the cheapest source of power in most of the world’s countries, countries representing over 90% of global emissions have net zero commitments around mid-century, along with also many companies, cities, and world regions. Nevertheless, emissions are still going up instead of the necessary substantial reductions. What are the risks we are running into and what are the opportunities if we choose the right paths towards holding global warming well under 2C?

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA404

Csenge Balogh: Design Thinking methodology in practice

Erste Bank – senior customer experience manager

Design Thinking methodology provides us with a toolkit that we can use effectively in business, but also in our everyday life when solving problems. The key features of the process are creative thinking, customer focus, innovation and empathy. In addition to introducing participants to the basics of the methodology, the main objective of the workshop is to provide practical knowledge to apply the toolkit with confidence. To do this, we will work on a practical example in small groups, based on the double diamond model, using design thinking tools such as brainstorming, persona creation and customer journey mapping.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA202

Blanka Balogh:  How to enhance well-being at work

BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, scientific research fellow

During the workshop, we will discuss what wellbeing means and how it is perceived in the workplace. What can we do to feel better mentally? How can organisations and managers support employees in this? We will try to find answers to these questions through exercises that can be immediately integrated into our daily lives, and also develop self-awareness.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA407

Emese Berzsenyi, PhD: Fundamentals of the science of disabilities – Disabilities, or society’s problems with the individual

Assistant professor, BME GTK Department of Technical Education

Acceptance should be easy for anyone. It is however much more difficult in the world of work to face the conventions of acceptance and rejection surrounding people with disabilities. The culture of disabilities is also present in a multicultural environment. Learning about it and acquiring the self-knowledge that goes hand in hand with it will become useful knowledge.  The workshop wishes to dismantle instinctive fears and prejudices, to build acceptance free from stereotypes and to help healthy individuals to grow their social competencies.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA226

Bettina Szimonetta Beszedics-Jáger, Anna Csizovszky, Fruzsina Bozsoki: Processes behind the creation of an urban development strategy

BME-GTK, Department of Environmental Economics and Sustainability, PhD students

Urban development strategy plays a major role in setting a development path for cities. In addition to legal compliance, a key issue in its development is the representation of local needs and visions, including residents, city leaders and sectoral stakeholders. The workshop will give participants the opportunity to learn about the tools and methods to effectively create and socialise an urban development strategy. It will take you through the process of strategy making, from the very first steps to the adoption of the document. During the workshop, we will explore the importance of building partnership networks, and look at ways of involving stakeholders and communicating effectively between the parties. In addition, participants will learn about methods of socialisation that go beyond the necessary compulsory and statutory frameworks. Workshop participants will acquire a range of practical skills, learn how urban development tools can and should be used, how to design an urban development strategy in a way that appeals to a wide range of stakeholders.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA406

Szilvia Bíró Szigeti, PhD: The importance of self-awareness in the world of personal branding

BME-GTK, Department of Management and Business Economics, Associate Professor

This workshop will take you into the world of personal branding. The aim of the course is to help you find a form of self-expression that adequately reflects your strengths, your values and your purpose. You will complete self-awareness exercises that will help you choose the right character. This will help you to put your patterns of behaviour, communication and appearance at your service.

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA240

Zsuzsanna Bodó: The Art of Feedback

Entrepreneur

Giving, soliciting and getting quality feedback is an important skill: it helps to continuously develop ourselves and others around us, to better connect to ourselves and to others, and to have healthier relationships. The workshop is designed to highlight the value of quality feedback, to empower participants to provide and seek feedback, and to understand how to excel in giving and receiving feedback. It introduces the core feedback concepts (including the neuroscience aspects) and tools in an interactive way, putting what the group has learned about effective feedback into practice. 

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA405

Hédi Virág Csordás, PhD: 20X20 in presentation technique, or the Pecha Kucha format

Assistant professor, BME GTK Department of Philosophy and History of Science

Speakers in business often face the problem of having to present their message concentrating on the essence, within a very short time. The solution is the amalgamation of the Pecha Kucha presentation format using visual elements, and business presentation in the SCQA (Situation-Complication-Question-Answer) format, which allows for the presentation of business plans within 6 minutes and 40 seconds. SCQA presentations start with a quick overview of the situation and the problem, and the questions are followed by answers. This format is complemented with the Pecha Kucha presentation of 20 slides, when these slides follow each other automatically every 20 seconds. This fast presentation method motivates the speaker to think about their message and prepare a transparent and visually captivating presentation. The introductory talk of the presentation explores the main features of the two techniques, listing the rhetorical skills of the confident speakers, and finally goes through the presentation tools and image editing techniques. The participants may finally test their skills at the Pecha Kucha business presentation championship.

 

We are forwarding the request of Hédi Virág Csordás, PhD, the presenter of the October 14 Performance Techniques 20X20 workshop, i.e. the genre of Pecha Kucha: for the sake of successful teamwork, please bring a laptop with you to the session.

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QB105

Katalin Dr. Kanczné dr. Nagy, Dr. Rita Kattein-Pornói: Entering the world of work – without gate opening panic

Assistant professors, BME GTK, Department of Technical Education

The workshop aims to help people deal with the challenges of life changes that come with starting work. Playful exercises and discussions will be structured around the following questions:

 • What do I expect from my job?
 • How can I work well with colleagues from different generations?
 • How do I manage my time well?
 • How do I deal with my frustrations (“Am I good enough?!”, “How do I make time for my friends?!”, etc.)
 • Where are my boundaries?
 • How do I know if I’m at the right place?

At the end of the day, we are all expected to come away with many more good ideas and even more questions, but hopefully participants will leave with the peace of mind that every door is an opportunity for (self-)development…

9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QB104

Beatrix Séllei, PhD: Psychological self-protection against burnout

Assistant professor at BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, coach, trainer

Constant stress is part of life of a manager, but where do we draw the line between good stress and burnout deriving from too much stress? As almost everyone experiences burnout at least once in their life, we conduct a quick check to test vulnerability and look for warning signs in ourselves and in our staff. In the second part of the workshop we develop and test tips, tricks and techniques, which give us tools to fight permanent stress, enough to fill an imaginary suitcase.

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QB402

Christopher Stapenhurst: Game Theory in Practice

Research Fellow, BME GTK QSMS

Game theory is the science of strategic decision making, i.e. decisions whose outcomes both affect and are affected by the decisions of multiple agents. Some examples include, negotiation and bargaining; market competition and pricing strategies; auctions and bidding; environmental agreements; common- pool resource dilemmas; voting systems and electoral behaviour.In this workshop we will use the Veconlab Experimental Economics Laboratory (<http://veconlab.econ.virginia.edu/>) to play and analyse some of the key ”games” studied by game theorists. Concepts covered: strategies, best response, equilibrium, cooperation, conflict, (in)efficiency, herding, and tragedy of the commons. Participants should bring a device that allows them to access the internet, read instructions, and select actions. 

9:15 – 12:45 – workshop, in English
Room QA323

Árpád Szőcs: Defining the business concept and sources of funding for start-ups

VOIS, L&D Lead 

The most important characteristic of start-ups is their ability to grow dynamically and to offer innovative products and services that can be sold internationally. These factors should therefore be taken into account when designing their business concept. 

The structure of the workshop: 

 • Steps to develop a business concept, market and customer needs analysis;
 • Options and funding instruments for start-ups;
 • Incubation and seed venture capital investment process;
 • Issues of involving business angels and crowdfunding;
 • Startup lifecycle planning from concept to exit;
 • Examples of the most valuable startups (unicorns)
9:15 – 12:45 – workshop, in Hungarian
Room QA102

Sarolta Tóvölgyi, PhD, János Dudvai: Self-love – the root to everything

Assistant Professor, BME GTK Department of Ergonomics and Psychology, mental health specialist, competence development trainer; Entrepreneur

 Being on good terms with ourselves is the basis of any success. If there is acceptance and love in ourselves, this may appear in the outside world. I can see my desires and my purposes more clearly, and it helps me find my way when looking for a job or deciding on a career. I am brave enough to own who I am, together with my strengths and weaknesses. At this workshop we’ll show how the participants can fill up their internal love tanks when a difficult period has depleted them, how they can share it with others without becoming exhausted, and how can they communicate without hurting others but also to express their own needs. This workshop may come useful at every walk of life.