Iványi Tamás

egyetemi tanársegéd
Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Iványi Tamás 2016. szeptember 1. óta dolgozik a BME-n. Hosszú ideje Ő látja el a Kari Tudományos Diákkör titkári feladatait. Kiemelendő az az elkötelezettség, amellyel a kari érdekeket képviseli az országos szakterületi bizottságokban, valamint az egyetemi TDK-s fórumokon. Tevékenységének köszönhetően számos külső támogató vesz részt a hallgatók eredményeinek elismerésében.