Oktatók Oktatói Véleményezése (OOV)

Az OOV programmal két célt kívánunk megragadni: egyrészt az értékelési, véleményezési eredmények visszacsatolási lehetőséget teremtenek az oktatási folyamatba, másrészt hozzájárulnak a folyamatos fejlesztés koncepciójának az érvényesüléséhez egyéni, tanszéki és kari szinten egyaránt.

Emellett az oktatók oktatói véleményezése kapcsán születő eredmények visszacsatolást tesznek lehetővé az oktatással kapcsolatos kari irányelvek kialakításához és az azoknak való megfeleléshez. Az így felhalmozódó tudás hozzájárulhat ahhoz, hogy alkalmazott oktatási gyakorlatainkat felülvizsgáljuk, és kari szinten egységes standardokat alakítsunk ki az egyes területeken.

Az egyes oktatók tekintetében a kapott eredmények megerősíthetik az értékelt oktatót abban, hogy melyek az erősségei és mely területeken érdemes fejlesztenie. Az értékelők és értékeltek más (új) módszereket, technikákat sajátíthatnak el; lehetőség nyílik az oktatás során alkalmazott módszerek tapasztalatainak megosztására, ill. a fejlődési és fejlesztési lehetőségek azonosítására egyéni, szakcsoport és tanszéki szinten. Lehetőséget teremt a nyilvánosság növelésére, a legjobb gyakorlatok, tudás és tapasztalat megosztására, a karon belüli kapcsolatok növelésére, a szakmai közösségépítésre. Növelheti a frissen belépő oktatók magabiztosságát, a tapasztaltabb kollégák esetén pedig az oktatói teljesítmény és annak folyamatos fejlesztése iránti érzékenységet.

Számos külföldi egyetem gyakorlatát alapul véve alakítottuk ki azt az értékelési szempontrendszert, amellyel 2015/2016. I. félévében a kari OOV programot útjára bocsátottuk. A 2015/16-os tanév I. félévében 11 alapszakokon futó tantárgyunk összesen 16 oktatójának értékelésére kerül sor. Emellett 36 kolléga vesz részt értékelőként az értékelési folyamatban. Célunk, hogy a következő félévekben folyamatosan a teljes kari közösséget bevonjuk a programba, vagyis a következő tanévekben vagy véleményezettként, vagy értékelőként mindenki személyesen részt vegyen. Az értékelés során minden értékelő-véleményező kolléga legalább 3 kolléga értékelésében-megfigyelésében vesz részt úgy, hogy a félév során minden értékelő legalább 4 alkalommal megfigyeli a véleményezett oktató valamely tantárgyhoz kapcsolódó foglalkozásait (előadás, gyakorlat, konzultáció), és legalább 1 alkalommal részt vesz megfigyelőként a tantárgy valamely számonkérésén.

Az értékelés-véleményezés 4 területen valósul meg:

  1. Tantárgyi foglalkozások (előadások, gyakorlatok, konzultációk) véleményezése-értékelése;
  2. Számonkérések véleményezése (zárthelyik, pótzárthelyik, vizsgák);
  3. Tantárgyi foglalkozások és oktatók átfogó félév végi összefoglaló véleményezése-értékelése;
  4. Véleményezett-értékelt oktatók önértékelése.

Az eredményeket az értékelési folyamat végén visszacsatoljuk a véleményezett-értékelt kollégák felé. A félév végén az értékelési folyamat lezárásaként személyes beszélgetéseket szervezünk az értékelők és értékeltek részvételével, hogy a féléves értékelési folyamat eredményeként a tantárggyal kapcsolatos észrevételeiket megbeszéljék, tapasztalataikat megosszák.