Rácz Tamás

egyetemi tanársegéd, Közgazdaságtan Tanszék

Rácz Tamás oktatói feladatain túl fontos szerepet játszik a tanszéki költségvetés tervezésében és ellenőrzésében. Tagja a Kari Tanácsnak.  Aktív szerepet vállal a tanszéki rendezvények lebonyolításában. HÖK-ös múltjának köszönhetően pedig jó kapcsolatokat ápol más karokkal.