Szakmai gyakorlatok

A Szakmai gyakorlat célja:


A hallgató a leendő szakképzettségének megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása révén:
• a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése,
• az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint
• a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés,
• feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A Szakmai gyakorlat teljesítésének menete:


A részletes leírás és a szükséges nyomtatványok a letölthető dokumentumok között találhatók!