Üzleti és konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak

Mik a képzés fő jellegzetességei?

Üzleti és konferenciatolmács végzettséggel rendelkező nyelvi szakemberek magas színvonalon tudnak közvetíteni a főbb tolmácsolási módokban (konszekutív-, tárgyalás-, és szinkrontolmácsolás) idegen nyelvről magyar nyelvre, illetve magyar nyelvről idegen nyelvre. A képzésben a szinkrontolmácsolás mellett üzleti és vállalati környezetben alkalmazható tárgyalástolmácsolási modult is kínálnunk, a tolmácsolás különböző módjait pedig nemcsak jelenléti formában, hanem részben online formában is megvalósítjuk, annak érdekében, hogy a hallgatók az aktuális piaci igényeknek megfelelően távtolmácsolási kompetenciára is szert tegyenek.

 

Kinek ajánljuk az Üzleti és konferenciatolmács képzést?

Alapvetően a képzést azoknak a már diplomával rendelkező jelentkezőknek ajánljuk, akik legalább felsőfokú (C1) szintű nyelvtudással rendelkeznek. Gyakran felmerül a jelentkezőkben a kérdés, hogy milyen szakterülettel érdemes jelentkezni: a válasz erre az, hogy bármilyen szakterületi háttértudással lehet valaki sikeres tolmács! Mi sem bizonyítja ezt jobban az a tény, hogy a BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központjának végzett konferenciatolmács hallgatói között már szinte minden szakterület képviseltette magát.

Hallgatói utókövetésünk alapján látjuk, illetve a Végzett hallgatóink beszámolóiból tudjuk, hogy sokan főállású tevekénységként tolmácsolnak, míg másoka tolmácsolást kiegészítő tevékenységként űzik. Bármelyik csoportban is tartozzanak végzettjeink, azt egyöntetűen állítják, hogy a tolmácsképzés során szerzett kompetenciáik és készségeik  tovább erősítik munkaerőpiaci helyzetüket.

 

A képzés során megszerzett, vagy tovább csiszolt puha készségek legalább annyira fontosak mint, a szűken vett szakmai kompetenciák, ezért a képzést azoknak ajánljuk, akik többek közt nyitottak, tájékozottak a világ eseményeit illetően, érdeklődnek a kulturális, politikai, gazdasági folyamatok iránt; jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkeznek, valamint készek a folyamatos (életen át tartó) tanulásra.

 

Miért különleges a képzésünk?

  1. mert a magyar nyelvi piac aktuális igényeire fókuszálva, magyar és egy idegen nyelv párosításában végezhető el;
  2. mert a fordító- és tolmács mesterképzéseken nem elsajátítható szinkrontolmácsolási módot t magas óraszámban oktatjuk;
  3. mert a távtolmácsolási technikákat a hallgatók mindhárom alapvető tolmácsolási módban (konszekutív-, tárgyalás-, szinkrontolmácsolás) is elsajátíthatják;
  4. mert a hallgatók már a képzés során kapcsolatokat építhetnek a tolmácspiaci szereplőkkel.
  5. A személyes jelenlétet megkívánó gyakorlati alkalmak mellett élünk a digitális oktatás nyújtotta lehetőségekkel, és a tananyag egy része online oktatási formában kerül átadásra.

 

Alapadatok:
Végzettségi szint: szakirányú továbbképzés

Tagozat: nappali

Szakképzettség: üzleti és konferenciatolmács

Finanszírozási forma: önköltséges 290 000 Ft/félév

Képzési idő: 2 félév

A képzés szakfelelőse: Dr. Szabó Csilla, egyetemi docens

 

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele bármely képzési területen szerzett legalább alapfokú (bachelor), illetve hagyományos egyetemi vagy hagyományos főiskolai diploma; legalább C1-es szintű idegennyelvtudás; megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek; sikeres felvételi vizsga

 

Képzési információk:

tfk.bme.hu

 

Képzési alkalmak: hetente egy vagy két munkanap

Első képzési nap: 2023. szeptember

 

Részletes szakleírás és tanterv

A képzésre a jelentkezési határidő: 2023. június 5.