Hallgatói Képviselet elnöki szemmel
október 13, 2020
Budapest Eurasia Forum 2020
október 16, 2020

A GTK gazdálkodási és menedzsment alapszakos távoktatásának pozitív tapasztalatai hallgatói szemüvegen keresztül

A GTK-n a koronavírus helyzet következtében történő, távoktatásra való átállás kihívást okozott mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Oktatói oldalról elmondható, hogy ebben a félévben a járvány okozta nehézségek ellenére is tudott a Kar építkezni és az egyetemi oktatás a megváltozott körülmények között is megfelelően működött. A veszélyhelyzetben szükségessé vált távolléti oktatás újszerűsége és sokak számára ismeretlensége ellenére rendben zárult a szorgalmi időszak és az online záróvizsgák is zökkenőmentesen lezajlottak ebben a félévben.

De hogyan is látták ezt Hallgatóink?

A Hallgatói Képviselet kérdőíves felmérést készített arról, hogyan élték meg alapszakos Hallgatóink a kialakult helyzetet és mely módszerek nyerték el leginkább a tetszésüket a távoktatás során.

A felmérés célja a kari alapszakos távoktatás megítélésnek a felmérése volt. A kérdőív így az alábbi kérdésekre kereste a választ:

  • Melyik tárgynak a legátláthatóbb a Moodle felülete?
  • Melyik tantárgy oktatói alkalmazkodtak a legjobban a távoktatáshoz?
  • Melyik tantárgy oktatói a legkreatívabbak a jelenlegi helyzetben?

A kérdőív kitöltésére egy hónap állt a hallgatók rendelkezésére a szorgalmi időszak lezárása után, amely időszak alatt 192 alapszakos hallgató fejtette ki a véleményét a távoktatással kapcsolatban. A kitöltők 39%-a műszaki menedzser hallgató, 26% gazdálkodási és menedzsment, 18% nemzetközi gazdálkodás, 10% kommunikáció és médiatudomány, 7% pedig pénzügy és számvitel alapszakon tanul (1. ábra).

1. ábra – A kitöltők eloszlása szakonként

A gazdálkodási és menedzsment alapszakos válaszadók (50 fő) legnagyobb része (36%-a) a második, 32%-a negyedik és további 32%-a a hatodik félévben jár a tanulmányai tekintetében.

A gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatók válaszai között 23 különböző tárgy jelent meg amelyekből a legtöbb szavazatot a Termelésmenedzsment (16 jelölés), a Számvitel 2. (16 jelölés) és az Üzleti környezet (12 jelölés)tárgyak kapták a kapcsolódó Moodle felület átláthatósága szempontjából, de a Gazdaságtörténet, az Információmenedzsment, a Projektmenedzsment és a Vállalatgazdaságtan II. is 6 fölötti szavazatot szerzett (1. ábra).

2. ábra – A legátláthatóbb Moodle felülettel rendelkező tárgyak listája (gazdálkodási és menedzsment alapszak)

A 16 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak – a műszaki menedzsment alapszakos hallgatók válaszaihoz hasonlóan – azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint azoknál az oldal szerkezetét befolyásoló technikai, illetve a felkészült segítő tényezők voltak azok, amelyek átláthatóvá tették a tárgyak Moodle felületet (3. ábra).

3. ábra – Az átláható Moodle felület sikertényezőinek azonosítása (gazdálkodási és menedzsment képzés)

A technikai tényezők közül a válaszadók az oldalak átlátható és rendezett szerkesztését, a tananyagok kategorizálását és a segédanyagok folyamatos frissítését emelték ki. Az eredmények alapján elmondható, hogy az átláthatóság és rendezettséghez a tananyagok kategorizált megjelenítése, a nagy számú feltöltött tananyag és segédanyag, a letisztult oldal kialakítás, a folyamatossághoz az időben történő tananyag feltöltés, míg sok feltöltött segédanyaghoz a különböző pluszpont szerzési lehetőségek és a felkészülhetőség járult hozzá.

Példák a válaszok közül az átláthatóság és rendezettségre, a folyamatosságra és a sok feltöltött segédanyagra:

„Szépen átlátható volt az összes dia és anyag a Moodle-ben.”(6. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

„Átlátható, hogy melyik órán miket vettünk, valamit az adott órához kapcsolódó gyakorló feladatok is egyértelműen fel vannak tüntetve.” (4. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

„Minden jegyzet és diasor fel van töltve a Moodle-be és az online előadások is meg voltak tartva, az online vizsga menetéről időben kaptunk tájékoztatást.” (4. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

A felkészülést segítő tényezők között pedig az egyértelmű számonkérést megelőző jól követhető tananyagok, a használható oktatási segédanyagok (videók, hanggal ellátott prezentációk, gyakorló feladatok) és az segítőkészség jelentek meg (3. ábra).

Példák a válaszok közül a jól követhető tananyagokra, használható oktatási segédanyagokra és a segítőkészségre:

„Egyértelmű volt, hogy a feltöltött anyagok közül mi lesz számonkérve a ZH-n.” (4. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

„Sok anyag fel volt töltve, segítségek, gyakorló feladatok, magyarázó oktató videók.” (6. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

A gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az, hogy a kitöltők véleménye szerint a Matematika A2 (34 jelölés), a Termelésmenedzsment (12 jelölés) ésaz Információmenedzsment (11 jelölés) tárgyak oktatói alkalmazkodtak a távoktatáshoz a legjobban ezen a képzésen, de a Makrogazdasági pénzügyek, a Projektmenedzsment, a Számvitel 2, valamint az Üzleti környezet is 6 szavazatot szerzett (4. ábra).

4. ábra – A távoktatáshoz legjobban alkalmazkodó oktatók által oktatott tárgyak (gazdálkodási és menedzsment alapszak)

A 15 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint a tárgyak oktatói gördülékenyen átálltak az online oktatásra és kihasználták a rendelkezésre álló online platformokat. Szimpatikus volt egyes kitöltőknek, hogy a számonkérések reálisak voltak és volt konzultációs lehetőség.

„Ezen tárgyak oktatóinak sikerült az átadott ismereteknek megfelelően visszakérdezni a tananyagot, valamit rendszeresen töltöttek fel diasorokat, előadások, illetve a Teams felületen is szinte minden héten volt előadás. (4. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

Az órák, konzultációk hossza, a számonkérések, az anyag általános átadása a jelenlegi helyzethez voltak mérve. (2. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

A gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az is, hogy a kitöltők véleménye szerint a Termelésmenedzsment (12 jelölés), a Matematika A2 (10 jelölés), és a Számvitel 2 (8 jelölés) tárgyak oktatói voltak a legkreatívabbak a járványügyi helyzetben ezen a képzésen.

5. ábra – A távoktatás alatt a legkreatívabb oktatók által oktatott tárgyak (gazdálkodási és menedzsment alapszak)

A szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint az oktatók maximálisan kihasználták az új platformokat. Alkalmazkodtak az új felületekhez, ezekhez igazították a számonkéréseket és online konzultációkat is tartottak. A hallgatóbarát online előadások érdekesek voltak, többször vendégelőadó tette őket színesebbé. Több oktató tanulást segítő munkák elvégzésére adott lehetőséget, melyek nagyban elősegítették a tanterv szerinti eredményes tanulást. A segédanyagok pedig nemcsak naprakészen voltak feltöltve az online rendszerekbe, hanem változatosak és hasznosak is voltak a hallgatók számára. (6. ábra)

6. ábra – A távoktatás alatt alkalmazott legkreatívabb oktatók által alkalmazott megoldások (gazdálkodási és menedzsment alapszak)

Példák a válaszok közül a legkreatívabb megoldásokkal kapcsolatban:

„A tanár úr a tananyag mellé releváns cikkeket is csatolt, így az órai nehezebb szöveget közelebb hozta a hallgatóságához.” (2. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

„A beadandók bölcs gondolatnak bizonyultak, a tudást mérték fel és a tárgyba fektetett munkát díjazták. Online konzultációk, NAGYON JÓ jegyzetek segítették a felkészülést a ZH-kra, melyek nagyon korrektek voltak!” (2. féléves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató)

Összefoglalásként elmondható, hogy a gazdálkodási és menedzsment alapképzés mintatanterv szerinti tárgyai közül a legnépszerűbbek a Termelésmenedzsment, a Számvitel 2 és Matematika A2 tárgyak voltak jelen minta alapján mindhárom aldimenzió mentén. Kisebb számban, de megjelent mindhárom esetben a válaszok között a Projektmenedzsment és Információmenedzsment tantárgyak a GTK HK felmérése alapján, illetve legalább két esetben megjelent az Üzleti jog 2 tárgy és a Marketing kommunikáció is.

A szöveges válaszok alapján elmondható ezen a képzésen, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatban külön pozitívum volt, ha ezek mellé az adott oktató készült gyakorló feladatokkal, valamint elérhetővé tette a részletes és könnyen átlátható tananyag mellett a teljes jegyzetet.

A kitöltők külön kiemelték az oktatói magatartást és a segítőkészséget. A kérdőív eredményei is igazolták, hogy a gazdálkodási és menedzsment képzés oktatói nagyon segítőkészen igazodtak a kialakult helyzethez és legjobb tudásuk szerint próbálták könnyen abszolválhatóvá tenni ezt a kihívásokkal teli időszakot.

Ezúton köszönjük az érintett tárgyak oktatóinak és a tanszékeknek a munkáját és nemsokára jelentkezünk a Nemzetközi gazdálkodás alapszak eredményeivel is!

GTK HK