Privatizációtól az Országleltárig
február 25, 2016
Megjelent a GT Times Magazin márciusi száma
február 27, 2016

A sebezhető Európa – Identitás és szuverenitás

A XII. Liska Tibor Szakmai Hetek második napján Dr. Karácsony András, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának volt rektorhelyettese szólalt fel a migráció jelenségével kapcsolatban, kulturális megközelítésből mutatva be azt a résztvevőknek.

Az előadás első fele az „Identitás” címszó jegyében zajlott. Egészen a középkori városok alapításáig visszavezetve hallhattunk arról, hogyan jött létre fokozatosan a mai széttöredezett azonosságtudat Európában – többek között a világháborúk, és a fogyasztói társadalom kialakulásának hatására.

20160223-011

Azt is megtudhattuk, hogy a világ más területein milyen különbségek mutatkoztak az előbbi folyamattal párhuzamosan.

Míg az itt élők identitása származási helyhez kötődik, keletebbre sokkal inkább domináns faktor maga a közösség, melyhez az egyén tartozik, ami jelentősen ideálisabb feltételeket teremtett egy egységes normarendszer kialakulásához.

Karácsony András számos történelmi és szakirodalmi példán keresztül mutatta be a 20. század óta egyre erőteljesebb, Európába irányuló migráció következményeit. A betelepülők második generációjában felülkerekedett a törzsi lojalitás a születési helyhez való kötődéssel szemben, így visszanyúlva gyökereikhez kivonták magukat az asszimilációból.

20160223-004Ez ahhoz vezetett, hogy párhuzamos kultúrák keletkeztek egymástól teljesen elkülönülve. A multikulturális társadalmak fenntartására tett kísérletek azonban erőszakmentesen soha sem voltak eredményesek a történelem során, ezért egyre elérhetetlenebbnek tűnik az európai azonosságtudat megszilárdítása.

Ezt követően az előadó még röviden kitért szuverenitás témakörére is. Az alapvető problémát a civilizált államok hatáskörének egyre kiterjedtebb, bonyolultabb előírásokkal való jellemzésében látta. Az áttekinthetetlen rendszer egyszerre vezet bizonytalansághoz és bizalmatlansághoz, ami például az Európai Unió osztott szuverenitásának egyik nagy dilemmájánál, a schengeni határok védelmének kérdésénél is megmutatkozik. Karácsony András a hallgatóság kérdéseire is készségesen, kifejtetten válaszolt.
Véleményem szerint a jelenlévők egy rendkívül tanulságos, érdekes program részesei voltak, ahol a legjelentősebb történelmi eseményeket új fényben, kulturális következményeik alapján láthatták meg.