Erasmussal, külföldön
december 31, 2015
Megjelent és ingyenesen letölthető a BME GTK 2016-os képzési tájékoztatója
január 4, 2016

A tudás megszerzése is lehet megtérülő befektetés

– másfélezer középiskolás jött el

a BME GTK Nyílt Napjára


Évről évre a felvételi a legnehezebb időszakok egyike a végzős középiskolásoknak. Hova adják be a jelentkezésüket? Mit szeretnének tanulni? Mivel szeretnének majd az életben foglakozni? Az első olyan választás, amely igazán közelebb visz az önállósodáshoz.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tájékoztatójára voltam hivatalos, de szándékosan előbb érkeztem a Q épületbe. Kíváncsian szemléltem a BME Nyílt Napra érkezőket, akik még néhány hónapig gondolkodhatnak azon a hogyan továbbon. Érdeklődtem, hogy ki honnan érkezett. Verasztó Bálint Szombathelyről, OKJ-s képzés után szeretne felvételizni, az Óbudai Gimnáziumból érkezők több kar tájékoztatója iránt is érdeklődtek (GTK, VIK). A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola egy diákcsoportjával a liftben ismerkedtem meg – közülük néhányan már konkrét célokkal érkeztek. Volt, aki már döntött a gazdálkodási és menedzsment alapszak mellett, páran pedig a kommunikáció és médiatudomány alapszak iránt kötelezték el magukat.

20151127-019

Dékáni tájékoztatóra várva. Ezen a napon a kar magazinja, a Get To Know másfélezer olvasójával találkozott.

Mit lehetne mondani a karunkról azoknak, akik még bizonytalanok, és a nyílt naptól életük egyik legnehezebb döntését elősegíteni tudó információkat várnak? Dr. Andor György dékán tartott kari tájékoztatót a középiskolásoknak. Vagy hatszázan zsúfolódtak be a Q-II.  előadóba, s nagyon sokan egy másik teremben, kivetítőn, élő adásként követték nyomon a tájékoztatót. Negyvenöt perces előadása elején távolabbról közelített, az egyetem világviszonylatban elfoglalt helyzetéből indult el, majd szűkítette le a kört a karra, szakjaira és a felvétel által nyert lehetőségekre. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a világ 24.000 egyeteméből az első 4-600 között van, ami a világ 2-3%-os elitjét jelenti. Hazai pályán, a magyar egyetemek-főiskolák összehasonlításában pedig a harmadik-ötödik helyezett lehet a mintegy 60-70 hazai intézmény közül. Amire a legbüszkébbek lehetünk, a végzettek szakmai pályafutásának utókövetéses vizsgálata nyomán elért, országos első helyünk: ezt komoly felmérések támasztják alá. Egy több évig tartó folyamatban – anonim módon kezelve – elemzik a különböző szakokon és karokon végzett hallgatók jövedelmi viszonyait, szakmai előmenetelét. A BME GTK-n gazdasági végzettek szakmájukban nemcsak a legmagasabb induló fizetéssel számolhatnak, de pályakezdőként közülük sikerül a legtöbbnek a szakképesítésének megfelelő állásban elhelyezkedni, karriert építeni.

20151127-015

“A világ 24 000 egyeteme körül mi a négyszáz-valahányadik vagyunk, Magyarországon azonban a BME harmadik legjobbnak számít.” – indította előadását a GTK dékánja, Andor György.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mire eljut valaki a végzésig, ez mennyibe is fog majd kerülni neki? A GTK 2016-ban 400+ néven új ösztöndíj programot indít – részletei máris elolvashatók a megújult kari honlapon. Aki teljesíti az ösztöndíj program követelményeit, jelentős tandíjkedvezményben részesül – az pedig, hogy a legtöbb szaktárgy 2016-tól már angol nyelven is választható lesz, komoly piaci versenyelőnnyel ruházza fel majd az itt végzetteket. A „bemeneti” követelmény a középfokú nyelvvizsga lesz – az egyetem azonban speciális nyelvi előkészítőket, szaknyelvi kurzusokat szervez (természetesen külön térítés nélkül) az „angolos” hallgatóknak, akik már a harmadik félév végén felsőfokú nyelvismeretre tesznek így szert. Azoknak, akik az ösztöndíj-programban nem vesznek részt, az angolul való tanulás persze csak lehetőség továbbra is minden szakon, minden tantárgy magyarul is hallgatható marad.

20151127-006

Döntés előtt… Lehet, hogy jövő szeptembertől már ők is köztünk lesznek?

A 400+ Ösztöndíj Programban végzett hallgatók számára a féléves tandíj havi 20.000 forintra is csökkenhet – így aztán felsőfokú tanulmányaik tandíjköltségeit, szemben egy átlagos hazai karon szerzett diplomával, az itt végzettek magasabb várható jövedelmei mellett, akár már egyetlen év alatt „visszanyerhetik”. Andor György néhány „egyszerű” képlet segítségével azt is levezette, hogy egy, a BME GTK-n végzett gazdasági szakember „aktív” munkaerőpiaci szereplőként a következő negyven év alatt várhatóan százmillió (!) forinttal halmozna fel nagyobb jövedelmet mint az ugyanolyan, de kevésbé elismert intézményben diplomát szerző társa. Nem mindegy tehát, hogy ki hol szerez diplomát. A középiskolások meghökkenve, de mindenképp örömmel fogadták a tényt, hogy a maga tudás megszerzése, a tanulmányokba való befektetés is jövedelmező befektetés lehet. A legtöbb résztvevő számára alighanem ez volt a nap igazi, legfontosabb üzenete.