BC4LS Sustainability Studies 2021 – Tudományos Kutatási Pályázat
október 27, 2021
World FinTech Festival 2021
október 28, 2021

Interjúsorozat a 35. OTDK I. helyezettjeivel és témavezetőikkel 3.

Kertai Ádám és Danó Györgyi 

Kertai Ádám 2021-ben záróvizsgázott a GTK angol nyelvű Vezetés és szervezés mesterszakján, valamint a Dán Műszaki Egyetemen tanul közlekedésmérnök mesterképzésen. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának Marketing – Ügyfél-elégedettség tagozatában I. helyezést ért el „A liberalizált magyar vasúti személyszállítási piac iparági környezetelemzése” című kutatásával. Témavezetője Danó Györgyi, tanársegéd, a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék munkatársa. 

GTK Magazin: A kutatásod címe „A liberalizált magyar vasúti személyszállítási piac iparági környezetelemzése.” Kérlek, mondd el, hogy miről szól! 

Kertai Ádám: Dolgozatom témája, a magyar vasúti személyszállítási piac liberalizációja. Az Európai Unió negyedik vasúti csomagjának értelmében, a tagállamok, 2020-tól, csak meghatározott feltételek mellett bízhatnak meg versenyeztetés nélkül egy szolgáltatót, illetve kötelesek lesznek megnyitni a belföldi személyszállítási piacot más vasúti társaság részére is. Leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy a MÁV-START mellett például egy magán cég is indíthatna járatot a Balatonra. Dolgozatom célja azoknak a tényezőknek a meghatározása és vizsgálata volt, amik jelentős hatást gyakorolhatnak a liberalizált piac működésére. 

Kertai Ádám, I. helyezett a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának Marketing – Ügyfél-elégedettség tagozatában 

GTK Magazin: Milyen jelentőséggel, tudományos értékkel bír a kutatásod? 

K. Á.: Dolgozatom első felében egy részletes STEEP analízist készítettem. Ezt követően egy Porteri erőtér elemzésben gyűjtöttem össze azokat a tényezőket, amik befolyásolhatják a piaci verseny intenzitását. Részletesen elemeztem a külföldön lezajlott liberalizációs folyamatokat, amik alapján megalkottam egy Ishikawa diagramot bemutatva a sikeres piaci liberalizáció feltételeit, illetve a MÁV-Csoporttal kapcsolatban készítettem egy SWOT analízist is. A kutatásom részeként egy hólabda módszeren alapuló kérdőíves felmérést is végeztem, melyet több mint 2200 ember töltött ki. SERVQUAL módszer segítségével megállapítottam, hogy a magyarországi vasútvonalakon rendkívül heterogén az utazók által érzékelt szolgáltatásminőség. Varianciaanalízis segítségével megvizsgáltam, hogy számos tényező (pl. utazás motivációja, életkor) hatással van a szolgáltató megítélésére. Például akik kizárólag szabadidős utazásra használják az állami szolgáltató járatait, szignifikansabban elégedettebbek, mint akik napi szintű ingázásra. A márkahűség vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a GYSEV Zrt. felhasználói jelentősen márkahűbbek, mint a MÁV-csoport utasai. Conjoint vizsgálatot és a Gabor-Granger módszert felhasználva arra az eredményre jutottam, hogy a hazai utazók számára fontos a kényelem, ugyanakkor a felhasználók jelentős része árérzékeny. Talán a legjobban az igazolja a dolgozatomat, hogy a kutatásom befejése óta (2019) az állami szolgáltató fejlesztései egybevágnak a dolgozatom végén megfogalmazott javaslatokkal. Külön kiemelném, hogy a vállalat elsősorban azokban a szegmensekben erősíti a szerepét (szabadiős utazás), ahol a verseny megjelenésére először lehet számítani. 

A befektetett idő és energia megtérül.

Kertai Ádám

GTK Magazin: Mit jelent számodra, hogy sikerült első helyezést elérned a tagozatodban az OTDK-n? 

K. Á.: Nagy megtiszteltetés. Nagyon jó példája annak, hogy a befektetett idő, energia megtérül. Illetve azt is, hogy sohasem szabad feladni. 

GTK Magazin: Mi volt számodra a legnagyobb tanulság, miben fejlődtél leginkább a TDK és OTDK részvételnek köszönhetően? 

K. Á.: A kutatásom során olyan hard és soft skillekkel gazdagodtam, amik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a karrieremet egy nemzetközi vasúti szervezetnél folytathatom. Munkám során egy nemzetközi környezetben többek között folyamatok harmonizálásáért, munkacsoportok vezetéséért, koordinálásáért felelek egy olyan projekt kapcsán, ahol az európai vasúti kapacitás elosztásának megreformálásán dolgozunk. Nagyon örülök, hogy munkámmal érdemben hozzájárulhatok a dolgozatomban megfogalmazott javaslatok tényleges megvalósításáért. 

Ádám tehetségével, szorgalmával nem csak rendkívüli egyetemi sikereket ért el, hanem megalapozta nemzetközi karrierjét is. Igazi példakép lehet sokak számára.

Danó Györgyi

GTK Magazin: Milyen tippeket, trükköket tud ajánlani a tudományterületen a sikeres felkészülésre, ahhoz, hogy valaki OTDK helyezett is legyen? 

Danó Györgyi: Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a hallgató olyan témát válasszon, ami érdekli, amit szeret. Ha a kutatás nemcsak munka, de hobbi, jó időtöltés is, akkor sokkal könnyebb elmerülni a témában. Ezen túl – véleményem szerint – legfőképpen szorgalomra és kitartásra van szükség. Mindemellett megjegyzem, hogy az OTDK-n nagyon színvonalas dolgozatok szerepelnek, egy pici szerencse is kell a jó helyezéshez.  

Danó Györgyi, a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék munkatársa

GTK Magazin: Témavezetőként milyen volt a hallgatóval a közös munka, hogyan alakult ki a témakör és a munkamegosztás? 

D. Gy.: Ádámnak már konkrét elképzelése volt a témáról, amikor elkezdtünk együtt dolgozni. Mivel rendkívül felkészült és nagyon elszánt volt a kutatását illetően, a közös munka kifejezetten gördülékeny volt. Kitűnően elegyítette a mérnöki és menedzsment területen megszerzett tudását, logikusan, szisztematikusan építette fel a kutatását. Esetében a konzultáció szó szerint konzultálást jelentett (pl. közös ötletelések, irányvonalak egyeztetése), és sokkal inkább jellemezte az üzleti partnerekre jellemző szakmai diskurzus, mintsem hallgató-oktató reláció. Nagyon büszke vagyok Ádámra – azt gondolom, hogy egy igazi példakép lehet sokak számára, aki tehetségével, szorgalmával nemcsak rendkívüli egyetemi sikereket ért el, hanem megalapozta nemzetközi karrierjét is. 

Szerző: Homlok Anna
Képek: Kertai Ádám, Danó Györgyi