Gyere, és légy részese egy tudományos konferencia szervezésének!
március 24, 2016
Legyőztük a Corvinust!
április 9, 2016

Koncepcionális változásokra nincs szükség, de a kodifikációs hibákat ki kell javítani

Karunk professzorának tézisei alapján vitatták meg a szakemberek a Polgári Törvénykönyv módosításának lehetőségeit

Az Igazságügyi Minisztérium – a Magyar Jogász Egylet közreműködésével – március 8-án nyilvános vitaülést tartott a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. jogi személyekről szóló Harmadik Könyvéről.

A minisztérium az elmúlt év folyamán szakértői munkabizottságot hívott össze, amely megvizsgálta és megvitatta a Ptk.-val kapcsolatosan eddig felmerülő gyakorlati és értelmezési problémákat: e bizottság munkájában jogi szakértőként Pázmándi Kinga egyetemi docens, az Üzleti jog tanszék vezetője is részt vesz. A kódex Harmadik Könyvének módosításával összefüggésében elsősorban az merült fel, hogy egyes rendelkezései a gyakorlatban nehezen értelmezhetők, vagy épp hiányosak. Különösen a főszabállyá emelt diszpozivitással (azaz a kódex rendelkezéseitől való szabad eltérés lehetőségével), a jogi személyek vezető tisztségviselőinek új felelősségi rendjével kapcsolatban jelentkezett sok probléma.
Mint Bogdán Tibor, a szakmai nap levezető elnöke, az Igazságügyi Minisztérium főtanácsadója (maga is gyakorló ügyvéd) bevezetőjében kiemelte, nagy, koncepcionális változásokra nincs szükség, ám az egyértelműen kodifikációs hibának tekinthető rendelkezéseket módosítani, egyértelműsíteni kell. Ehhez készült az a szakmai anyag, amit Sárközy Tamás professzor, a BME GTK Üzleti jog tanszékének tanára, korábbi tanszékvezetője, a magyar társasági jog jeles képviselője állított össze, s mely a Magyar Jogász Egylet honlapján vált hozzáférhetővé. 
Sárközy professzor is azt bocsátotta előre, hogy jogalkotási kényszerhelyzet nincs, ám a félreértések kiküszöbölése jó szolgálatot tehet a gazdasági szereplőknek: mindeme kérdésekre ugyanis a bírói gyakorlattól csak még jó pár év múltán érkeznek csak majd meg a válaszok. A BME GTK professzora 22 konkrét módosítási javaslatot fogalmazott meg, a szakmai nap felszólalói – Metzinger Péter, PhDés Szűcs Gábor ügyvédek – részben ezekre reagáltak, részben maguk is megfogalmaztak új javaslatokat vagy tettek a gyakorlat felől érkező észrevételeket, megerősítve a korrekció iránti szakmai igényt.
A Ptk. módosításával foglalkozó fórumok sora folytatódik, a következő hetekben a kódex többi részei, így a hatodik, kötelmi jogi könyv is sorra kerülnek majd.