MNB Kiválósági Ösztöndíj 2020/21-es tanév
október 8, 2020
GTK hallgatói szemszögből
október 11, 2020

Next level education – angol nyelvű mesterszakok a GTK-n

interjú Szalmáné Dr. Csete Máriával, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak szakfelelősével

A GTK kari stratégiájának része a nemzetközivé válás, melynek az angol nyelvű mesterszakok elindítása egyik jelentős elemét képezi. Cikksorozatunkban a szakfelelősöket kérdeztük az új képzések érdekességeiről és az első év tapasztalatairól. Az angol nyelvű regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakról Szalmáné Dr. Csete Máriával beszélgettünk.

2019 szeptemberétől már angol nyelven is indul a Regionális és környezeti gazdaságtan szak. Ön mit emelne ki a képzéssel kapcsolatban? Mit tart erősségének?
A BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszéken magyarul már több mint 10 éve futó mesterszakon a tanszéki kollektívában évekkel ezelőtt megfogalmazódott az igény a tudás- és ismeretanyag angol nyelven történő átadására, így a tárgyak többségét a nemzetközivé válás jegyében már évekkel ezelőtt elkezdtük oktatni angolul az Erasmus program keretében meghirdetve – így a korábbi tapasztalatokra alapozva az átállás sem jelentett komolyabb kihívást az érintettek számára. A tanszéki oktatók évtizedek óta nemzetközi kutatási projektek kutatóiként is tevékenykednek, színvonalas szakmai folyóiratokban angol nyelven rendszeresen publikálnak, s nemzetközi konferenciákon előadóként vagy éppen, mint legutóbb az ISDRS 2020 konferencián főszervezőként is részt vesznek. Összességében tapasztaltak, gyakorlatiasak, az ismeretek átadása és a hallgatók elemzési, problémamegoldási, valamint a döntési folyamatok irányításához kapcsolódó kompetenciáinak, képességeinek fejlesztése ugyanúgy jól működik angol nyelven is. A szak egyik érdekessége, hogy nemcsak GTK-s tanárok, hanem más mérnökkari oktatók, mint például az Építőmérnöki Kar és az Építészmérnöki Kar oktatói is tartanak előadásokat, ami az adott témaköröket újabb és újabb szemüvegeken keresztül engedi láttatni. 
A képzés erősségének tartom, hogy kifejezetten hallgatóbarát hozzáállással találkozhatnak a diákok. Nagyon jó a hangulat, a hallgatók jól tudnak együttműködni egymással és az oktatókkal is a projektfeladatok és egyéb munkák keretében, és értékes hallgatói közösségek alakulnak ki. A magyar és külföldi diákok együtt, vegyes csoportokban dolgozva igyekeznek megoldást találni napjaink különböző fenntarthatósági kihívásaira, regionális és környezetgazdaságtani problémáira az egyes kurzusok keretein belül.

Szalmáné Dr. Csete Mária, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak szakfelelőse

Ez a második év, hogy angol nyelvű mesterképzések indulnak a GTK-n. Milyen népszerűségnek örvend a Regionális és környezeti gazdaságtan szak angol nyelven?
A szak töretlen népszerűségnek örvend: idén megduplázódott a külföldi hallgatók száma az első évhez képest. Ez nagyon jó tendencia, örülünk, hogy emelkedik a jelentkezők száma. A többi intézményhez képest 2020. szeptemberében kizárólag a BME GTK-n indult el jelentősebb létszámmal a regionális és környezeti gazdaságtan angol nyelvű mesterszak. A hallgatóktól eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, így lelkesen készülünk a folytatásra.

Ön milyen különbséget lát a magyar és angol nyelvű szakokban?
Alapvetően a diákok ugyanazt tanulják a magyar és az angol nyelvű kurzusokon, s jól működnek a kari angol mesterszakok közös kurzusai is, melyek a hallgatók és a szakok közötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárulhatnak. Mindössze annyi különbséget lehet észrevenni, hogy vannak bizonyos speciális tárgyak – úgymint a területfejlesztés, vagy gazdaság- és társadalomföldrajz–, melyek esetében a magyar kurzusokon erősebb az európai uniós szemlélet. Az oktatók ezekben az esetekben nemcsak a nemzetközi, hanem kifejezetten európai, vagy hazai problémákon keresztül igyekeznek bemutatni a problémákat és megoldási lehetőséget. Az angol nyelvű kurzusok esetében pedig jóval hangsúlyosabbak a nemzetközi példák és esettanulmányok, hogy minden hallgató számára kézzelfogható és jól érthető legyen egy-egy adott témakör. Az egyes kurzusokhoz kapcsolódó feladatok témaköreiben és a csoportmunkák eredményeiben is tapasztalható különbség, ami nemcsak a különböző alapszakos háttértudásra való alapozásnak, hanem részben a multikulturális környezet inspiráló mivoltának is köszönhető.

(…) a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak olyan képzés, mely a jövő felé mutat: nem csak a jelen kihívásaival foglalkozik, és mindenkinek érdekes lehet, aki egy kicsit is nyitott arra, hogy komplex problémamegoldásba kezdjen.

A tavalyi év bizonyára kihívásokban gazdag volt, hiszen ez volt az első év, hogy idegen nyelvű mesterképzések indultak. Milyen tapasztalatai vannak az első év befejeztével, mire kell a továbbiakban odafigyelni az ide jelentkező diákoknak például?
Abszolút pozitív visszajelzésekkel zártuk az első évet. A távoktatással kapcsolatban nem volt semmi fennakadás: a hallgatók és az oktatók is kitűnően vették az időközben esetlegesen felmerült akadályokat. A diákok lelkesedése töretlen, szorgalmasak, a mesterszakon oktatók is elhivatottak. Ebben az évben új kihíváshoz érkezünk, ugyanis a hallgatóknak el kell kezdeniük a diplomamunka projektfeladatra való felkészülést, melyhez aktuális és izgalmas témákat javaslunk. A hallgatók igen sokféle témakörből válogathatnak, s könnyen megtalálják a hozzájuk leginkább közelálló szakmai feladatot – kapcsolódjon az a klímaváltozás társadalmi-gazdaság—környezeti vagy térségi és ágazati hatásaival kapcsolatos kihívásokhoz, a zöld gazdaságfejlesztés és a vállalati környezetmenedzsment témaköreihez, vagy például ahhoz, hogy létezik-e a fenntartható területfejlesztési politika, s vajon milyenek is az ú.n. klímabarát városfejlesztési törekvések, vagy hogy mit jelent az, hogy fenntartható egy okosváros ökoszisztéma, de foglalkozhatnak akár a digitalizációs átmenet különböző aspektusaival vagy elmélyülhetnek a fenntartható üzleti modellek világában is.

Mit jelent az angol nyelvű szakok elindítása a kar szempontjából és mit az egyes szakok szempontjából?
Az angol nyelvű szakok elindítása nagyon fontos lépés volt a GTK életében és még inkább szélesíti az oktatási portfóliót. Az idegen nyelvű képzések elindítása egyértelműen hozzájárulhat a kar nemzetközi beágyazottságának növeléséhez is. Reményeim szerint a mesterszakokon végzett hallgatók tovább viszik a GTK jóhírét a nagyvilágban. Úgy vélem, hogy a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak angol nyelven is egy olyan képzés, mely a jövő felé mutat: nem csak a jelen kihívásaival foglalkozik, és mindenki számára érdekes lehet, aki egy kicsit is nyitott arra, hogy komplex problémamegoldásba kezdjen.

Szerző: Homlok Anna
Kép: Szalmáné Dr. Csete Mária