OOV – Tanárok, hallgatók a szakmai munka minőségének javításáért
január 30, 2017
Miért pont a GTK?
február 3, 2017

Ülésezett a Kari Tanács

A szerdai Nyílt Nap miatt rendhagyó módon, január 31-én kedden ülésezett a Kari Tanács. A Tanács tagjainak eredetileg főképp személyi kérdéseket, illetve a Kar működését érintő egyes területekről szóló beszámolókat kellett megtárgyalnia, az ismét sok érdeklődő által megtisztelt alkalom menete azonban másként alakult.

Margitay Tihamér, a Kar megbízott dékánja rögtön az ülés elején bejelentette, hogy bizalmi szavazást kíván kezdeményezni önmaga ellen. Döntése közvetlen előzményeként azt az előző nap délután, egy kifejezetten erre az alkalomra létrehozott anonim címről kapott e-mailt említette, melyben a „Karunk eredményes működéséért felelősséget vállaló szervezeti egységek vezetői”, akik azonban nem kívánták magukat megnevezni, arra szólították fel, hogy mondjon le tisztéről. A megbízott dékán a döntést a Kari Tanácsra bízta: mint fogalmazott, ha elveszítette a testület bizalmát, munkáját nem kívánja folytatni, ha pedig nem, a jövőben is azért kíván dolgozni, hogy immár a karunk sorsáról szóló végleges döntés megszületése után karunk a BME keretei között működve váljék még sikeresebbé. A szavazásra közel egy órás vita után került sor: a titkos szavazáson arra a kérdésre, hogy meg kívánja-e vonni a bizalmát a megbízott dékántól, a jelen lévő tagok közül 7-en voksoltak igennel, 18-an nemmel, a túlnyomó többség tehát nem támogatta a bizalmatlansági indítványt.

Ezt követően kezdődött el a rendes napirendi pontok tárgyalása. A Kari Tanács először Koltai Tamás egyetemi tanár tájékoztatóját hallgatta meg rangos kari folyóiratunk, a Periodica Polytechnica Social and Management Sciences helyzetéről. A lap főszerkesztőjeként elmondta, hogy az elmúlt évben örvendetesen nőtt a benyújtott közlemények száma (67), melyből végül 16 jelent meg a lap hasábjain illetve on-line változatában, s a lapban megjelent írások idézettsége is igen kedvezően alakult. Koltai Tamás szólt a közeljövő feladatairól is: ezek között kari szerkesztőbizottság kialakítását, a nemzetközi szerkesztőbizottság átalakítását, egy stabil lektori kör kialakítását említette. Fontosnak tartotta a hivatkozások számának növelését is: ehhez a kar minden oktató és kutató munkatársának segítségét kérte.

Láng Benedek egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes a kari tudománymetriai adatokról nyújtott tájékoztatást. Hangsúlyozta, hogy miközben a BME GTK elsősorban oktatási intézmény, amelynek költségvetése elsősorban az oktatási potenciáljától függ, a korábbi évekhez hasonlóan a kutatás és a tudományos tevékenység terén tavaly is jól teljesített. Beszámolójában érintette doktori iskoláink helyzetét, elismerő szavakkal szólt a Kar TDK-tevékenységéről s számos adattal alátámasztva a karon dolgozók publikációs tevékenységéről is. Mindezekről korábban a kari honlap számára készült interjúban is nyújtott egy összefoglalót, mely itt olvasható. Ezt követően a Kari Tanács a GTK HK elnökének, Máthé Izabellának beszámolóját hallgatta meg, aki Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról adott rövid tájékoztatót.

Néhány személyi kérdésben is szavazott a Tanács: támogatta a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan tanszék javaslatát, mely a marketing tudományterületén vezető oktatói, egyetemi docensi álláshely létesítésére vonatkozott. Karunk javaslatot tett a Szenátus felé a Magyar Érdemrend és Érdemkereszt fokozatai állami kitüntetés adományozására is: a Kari Tanács erre Tarafás Imrét, a Pénzügyek Tanszék egyetemi tanárát tartotta érdemesnek (a Get To Know magazin új számának a Tanár Úrral készült interjúját itt találják olvasóink).  Karunk az idén a József Nádor emlékéremre Izsó Lajost, az Ergonómia és Pszichológia tanszék korábbi tanszékvezető egyetemi tanárát tartotta érdemesnek – a Professzor Úrral munkatársaink a XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlés utáni interjúja itt olvasható).