Erasmus Fórum – GTK
december 6, 2021
NSKI Diplomamunka pályázat 2021-2022
december 10, 2021

Visszatekintés: OHV eredmények 1. rész

A 2020/21-es tanév őszi félévében a GTK oktatói közül 15-en nyerték el a hallgatók bizalmát annyira, hogy az OHV alapján a Műegyetem legjobb száz oktatója közé kerültek. A rangos listába való bekerüléséről számos oktató nyilatkozott magazinunknak: válaszaikat egy háromrészes cikksorozatban mutatjuk be. Elsőként arról kérdeztük karunk jeles oktatóit, hogy milyen tantárggyal kapcsolatban kapták elismerésüket. 

Elek Nikolett: Az Érvelési és meggyőzési készségek című tárgy kapcsán. Ez a kommunikáció- és médiatudomány alapszakos hallgatók egyik első féléves, alapozó tárgya.   

Oroszné Dr. Perger Mónika: Több kurzust oktatok az őszi félévben, amelyekről kaptam is visszajelzést. Pszichológia kurzusaim vannak a tanár, és műszaki szakoktató képzésben és két gyakorlati kurzusom van, az egyiket a kommunikáció- és média alapszak elsőéves hallgatóinak, a másikat az elsőéves pszichológia szakos hallgatóknak tartom. 

Dr. Kun Ágota: Mivel 112 értékelést kaptam, így több kurzus adódott össze, de ebben legnagyobb részt a munka- és szervezetpszichológia MA képzésen belül a 21. század munkapszichológiája kurzus van (59 hallgatói válasszal – az évfolyam amúgy nem nagy, összesen 62 fős). 

Horváth-Czinege János: A Műszaki Pedagógia Tanszéken a műszaki szakoktató szakon oktattam, “Informatika a pedagógiában”, “Matematika”, “Mérnöki alapismeretek” és “A környezeti nevelés szakmai alapjai” tantárgyakat. A szakoktatóként tanuló kollégák a nappalis hallgatókhoz képest nagyon mások, ez az életkori helyzetükből fakad. A nappali tagozaton tanulók fiatalsága és frissessége más óratartást igényel, mint a szakoktatók esetében, akik többnyire munka mellett, sok évvel az utolsó tanulási élményükkel a hátuk mögött ülnek újból az egyetem padjaiba. Velük újra meg kell szerettetni a tanulást – ez meglepően gyorsan sikerül, ha képes a tanár megteremteni a csoportban a konstruktív alaphangulatot.  

OHV TOP100 tabló (Forrás: BME GTK Facebook)

Dr. Buzási Attila: A félév során számos tantárgynál szerepeltem oktatóként, azonban a végső OHV értékemben a legnagyobb súllyal a Klímaváltozásról – mesterfokon szabadon választható kurzus szerepelt. Ezt a tárgyat 2017. februárjában indítottam először, az első tematikus, klímaváltozással foglalkozó kurzusként a Műegyetemen. Az évek során egyre népszerűbb lett a hallgatók körében, szerencsére minden félévben nagyon sok pozitív kommentet is kapok az OHV-n keresztül, amit ezúton is köszönök! Nincs nehéz dolgom, mivel a témakör a szívügyem, ebből írtam a doktori disszertációmat is, remélem ez a hozzáállás a hallgatóknak is tetszik. 

Dr. Molontay Roland: Két adattudományi tárgyat tanítottam a félévben: MBA mesterszakos hallgatóknak Üzleti analitikát, matematika alapszakos hallgatóknak pedig Bevezetés az adattudományba 1. tárgyat. Az OHV pontszám tehát a két tárgyból együtt jött ki, de a pontszámokban nem volt eltérés a két tárgy között. Az MBA kurzusom egy teljesen új tárgy, én dolgoztam ki a tematikáját, és ebben a félévben tartottam először, ezért külön öröm, hogy már rögtön az első évfolyamtól ilyen pozitív visszajelzéseket kapott a tárgy – a személyes találkozások elmaradása ellenére is. 

Dr. Bíró Gábor István: A magyar nyelvű A társas lény és A kommunikáció társas és kulturális keretei, valamint az angol nyelvű Tudománytörténet tantárgy hallgatóitól érkezett a legtöbb visszajelzés, amiért rendkívül hálás vagyok. Az első két tárgy az egyén és a társadalom komplex kapcsolatrendszerét többféle nézőpontból vizsgáló interdiszciplináris tárgy, a harmadik a tudomány történetének egy kis szeletét vizsgálja különös hangsúlyt fektetve az elméletek kontextusára, társadalmi beágyazottságára és recepció-történetére. 

Dr. Kovács István: Az egyik értékelt tantárgy a Marketingmenedzsment, mely alapozó tárgy a Marketing mester szakon. A másik tárgy pedig a Marketingkutatás és piacelemzés, mely módszertani ismereteket nyújt szintén a marketing mesterszakos hallgatóknak. 

Dr. Héder Mihály: A mesterséges intelligencia etikája, a Mérnöketika, valamint a Technology and Society című tárgyakat oktattam az előző félévben. 

Dr. Tófalvy Tamás: Az Internetpolicy és digitális médiagazdaságtan című tárgy kapcsán, amely a Kommunikáció és médiatudomány mesterszak Digitális média szakirányának első tárgya.  

Dr. Benedek András: A közgazdász- és mérnöktanár mesterszakosok alaptantárgyai a Digitális pedagógia és az Oktatáselmélet. Az előbbi kitüntetett érdeklődést kapott az elmúlt egy év során szélesebb körben is, a második pedig a pedagógusképzés, a tanárszak esetében meghatározó jelentőségű tárgy. 

Dr. Láng Benedek: Az OHV 100-as listájára ezúttal a Társas lény című tárgy oktatójaként kerültem fel. 

Szerző: Csaba Nikolett
Tablókép forrása: BME GTK Facebook oldal
A cikkben azon oktatók szerepelnek, akik válaszoltak szerkesztőségünk felkérésére és hozzájárultak a megjelenéshez.