Visszatekintés: OHV eredmények 1. rész
december 8, 2021
Visszatekintés: OHV eredmények 2. rész
december 15, 2021

NSKI Diplomamunka pályázat 2021-2022

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet pályázatot hirdet alap- és mesterszakos felsőoktatási hallgatók részére, nemzetstratégiai jellegű vagy jelentőségű témakörben készült kiemelkedő diplomamunkák jutalmazására. A diplomamunka pályázaton a 2020/2021-es tanév tavaszi és a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterben megvédett diplomamunkákkal lehet pályázni, amennyiben a diplomamunka értékelése átlagban legalább négyes.

A Diplomamunka pályázat célja, hogy hozzájáruljon a Magyarországgal szomszédos országokban és a távolabbi diaszpórában élő külhoni magyar közösségek társadalmi-gazdasági és kulturális viszonyainak feltárásához, valamint e külhoni közösségek Magyarországgal és egymással alkotott hálózatainak a feltérképezéséhez. A pályázat szintén szolgálja a magyarság és más nemzetek közötti kapcsolatok megértését is. Cél továbbá, hogy azonosítani lehessen olyan innovációkat, amelyek előreviszik a magyar tudományosságot.

A Diplomamunka pályázatban kiemelten az alábbi kategóriákba várják a hallgatók munkáit:

 1. Kárpát-medencei és Kárpát-medencei magyar gazdaság, fejlesztéspolitika, pénzügyek
 2. Magyar nyelvhasználat és nyelvi jogok a Kárpát-medencében
 3. Kisebbségi magyar nyelvű oktatás
 4. A kisebbségi jogok és a Kárpát-medencei magyarság
 5. Etnikumok és interetnikus kapcsolatok Kárpát-medencében, néprajz és identitás
 6. A magyarság és Magyarország geopolitikai összefüggésekben, valamint magyarok a világban, a magyar diaszpóra
 7. Kárpát-medencei társadalom, hitélet, közösségek
 8. A Kárpát-medencei magyarság tájai, természetes és épített környezete
 9. A klímaváltozás és a Kárpát-medencei magyar közösségek
 10. A Kárpát-medencei magyarság innovációi (beleértve műszaki és természettudományos)
 11. Kárpát-medencei magyar közösségek és a koronavírus pandémia

A pályázaton részt vehetnek a felhívásban felsorolt 11 témakörhöz kötődő szakokon tanuló hallgatók magyar vagy angol nyelvű diplomamunkáikkal. A beérkezett pályázatokat és diplomamunkákat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársaiból és felkért anyaországi és külhoni szakértőkből álló Bírálóbizottság bírálja el.

Alapszakos hallgatók pénzjutalma (jogdíja)

 1. helyezett: 250.000 Ft
 2. helyezett: 150.000 Ft
 3. helyezett: 100.000 Ft

Mesterszakos hallgatók pénzjutalma (jogdíja)

 1. helyezett: 300.000 Ft
 2. helyezett: 200.000 Ft
 3. helyezett: 150.000 Ft

A Kategória-győztes minősítésű pályázatok könyvjutalomban részesülnek. A nyertesek lehetőséget kapnak előadás megtartására a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éves Interdiszciplináris Konferenciasorozatán, valamint a fentiekből következően, munkájuk tudományos közlésként történő megjelentetésére a Kárpát-Haza Szemle folyóiratban.

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

További információ: http://nski.hu/nski-diplomamunka-palyazat-2021-2022.html

Részletes pályázati kiírás

Jelentkezési lap