Dr. Benedek András

habilitált egyetemi tanár
Műszaki Pedagógia Tanszék

 

Dr. Benedek András a 80-as évek elején az MTA pedagógiai kutatócsoportjának főmunkatársa, valamint az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója volt, majd 1984 és 1990 között az Országos Pedagógiai Intézet szakképzési igazgatója, főigazgató-helyettese, majd főigazgatója lett. A díjazott 1982 óta tanít a felsőoktatásban, 1986-tól Egyetemünk munkatársa, ahol 1996-ban habilitált, 1998-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. 2005-től a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet igazgatója, majd a Műszaki Pedagógia Tanszék vezetője volt 2015-ig.

Fő kutatási szakterületei: a szakképzés szerkezete, a szakképzés és felnőttképzés pedagógiája, formális és informális tanulás, mobil és vizuális tanulás, amelyekkel kapcsolatban több száz tudományos – a Magyar Tudományos Művek Tárának rendszerében is fellelhető – közlemény köthető a nevéhez.

Pedagógusként számára lényeges küldetés a hallgatók tanulás iránti igényének felkeltése, és annak az élet teljes hosszán át történő fenntartása, illetve a sikeres tanulás módszereinek a hatékony átadása.